artikel

Personeelstekort in de logistiek: de stand van zaken

carrière & mensen 333

De arbeidsmarktis misschien wel de grootste uitdaging voor de logistieke sector vandaag de dag. De sector heeft te kampen met een schreeuwend personeelstekort; niet alleen in de logistieke hotspots Limburg en Brabant. Het tekort is voelbaar in het hele land. De huidige stand van zaken en oplossingen uiteengezet.

Personeelstekort in de logistiek: de stand van zaken

Op deze pagina lees je alles over arbeidsmarkt/personeelstekort. Hoe staat de sector er voor, waar liggen de grootste uitdagingen en hoe kun je die aanpakken? Analyse, achtergrond en praktische oplossingen.

 

 

Personeelstekort: feiten en cijfers

De nood is hoog en wordt alleen maar hoger. Het werk in de logistieke sector en daarmee het aantal vacatures neemt rap toe; het personeelstekort nog sneller. Steeds meer regio’s staan in het ‘rood’ waar het gaat om schaarste aan logistiek medewerkers, de verhouding tussen vraag en aanbod. De schaarste-index ten aanzien van logistiek medewerkers is in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen van 175 naar 236 en verschuift daarmee van ‘krappe arbeidsmarkt’ naar ‘zeer krappe arbeidsmarkt.’ Zo blijkt uit cijfers van Tempo-Team. De code rood voor de logistieke arbeidsmarkt blijft nog van kracht, ondanks een iets afvlakkende schaarste in kwartaal 3 van 2018. De licht afgenomen schaarste in de nieuwste index van Tempo-Team wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een 2 seizoeneffect in de marktvraag.

 

Vanaf 2021 zal het aanbod van personeel nauwelijks meer groeien, terwijl de vraag stevig doorgroeit.

 

Reden voor juichen is er dan ook allerminst. Ook de komende jaren blijft het tekort een belangrijk thema. Hoewel steeds meer mensen werken in transport en logistiek en de instroom van chauffeurs afgelopen jaar enorm was, blijft de spanning op de arbeidsmarkt op een hoog niveau. Zo blijkt uit de jaarlijkse Arbeidsmarktrapportage van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) Prognoses laten zien dat de vraag naar arbeid in de sector naar verwachting harder zal stijgen dan het aanbod van personeel. Vanaf 2021 zal het aanbod van personeel nauwelijks meer groeien, terwijl de vraag stevig doorgroeit. Naast de economische groei in de sector liggen de oorzaken hiervoor in vergrijzing, pensionering van werknemers en een lagere instroom vanuit het onderwijs.

Tekorten per doelgroep: chauffeurs, orderpickers, heftruckchauffeurs, sc manager, planners

Het aantal vacatures zal in de komende jaren toenemen van 42.700 in 2015 tot 52.000 in 2020, een gemiddelde stijging van 4% per jaar. In pakweg 65 procent van de vacatures voor logistiek medewerkers zoeken bedrijven naar lager of geen expliciet opleidingsniveau, terwijl in 35 procent van de vacatures een MBO niveau wordt gevraagd.
Het grootste tekort, in aantallen, betreft vachtwagenchauffeurs. Het tekort komt meer op zo’n 7000. Logistiek dienstverleners en transportbedrijven noemen dit probleem de grootste uitdaging op het gebied van vlootbeheer. Dat blijkt uit onderzoek van Descartes. 72 procent van de 130 respondenten maakt zich met name zorgen om het chauffeurstekort.

 

 

personeelstekort

 

 

Het zijn niet enkel vrachtwagenchauffeurs waar een tekort aan is. De meeste vacatures komen voor rekening van werkvoorbereiders en planners (ongeveer een kwart van het totaal). In de komende jaren zal de vraag naar dit beroep ook het grootst zijn, stelt Panteia.

Ook logistiek en supply chain managers hebben de banen eveneens voor het uit zoeken. Het totaal aantal hogere logistieke banen neemt toe: van ongeveer 271.100 in 2017 naar ongeveer 287.600 in 2022.
Terug naar boven

 

 

 

 

Gevolgen personeelstekort

De effecten van het personeelstekort kunnen groot zijn. Een stagnering van de groei kan niet alleen de groei van de sector aantasten, het tekort kan ook uitstralen naar de rest van de economie, voorspelt TLN. Onvoldoende transportmogelijkheden kunnen hun weerslag hebben op andere delen van de economie, van kledingwinkels tot mensen die willen verhuizen en van bouwbedrijven tot supermarkten. Zo klaagt Superunie over slechte leveringen.  De beschikbaarheid en aanvoer van producten is op dit moment het grootste probleem als gevolg van personeelstekort.

 

 

personeelstekort-2018

 

 

Terug naar boven

Oplossingen

Hoe vorm je een personeelsbestand dat toekomstbestendig is? En houd je werknemers betrokken? Ook 60-plussers? Hoewel salaris belangrijker wordt, zijn aspecten als doorgroeimogelijkheden en uitdagingen minsten zo essentieel om personeel te krijgen en te binden. Pas dan krijg je een toekomstbestendig personeelsbestand.

Een voorbeeld uit de praktijk is het project Talent Innovation Pool moet helpen. Het aanvalsplan wordt na jaren testen in Arnhem en omgeving landelijk uitgerold.

Wervingscampagne vrachtwagenchauffeurs

2.600 zij-instromers hebben de afgelopen jaren een baan gevonden als vrachtwagenchauffeur. Het sectorplan transport en logistiek 2016/2017 loste daarmee ruimschoots zijn belofte in. Maar het is niet voldoende. Meer chauffeurs zijn hard nodig. Met een wervingscampagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl wil de sector 1500 extra chauffeurs binnen trekken.

 

 

personeelstekort-logistiek

 

 

Een andere manier op het tekort aan te pakken is slimmer transport, samenwerken, bundelen. Diverse platforms schieten als paddenstoelen uit de grond om daar op in te spelen.
Het Bredase bedrijf Logistic Workx heeft een oplossing gelanceerd op basis van Virtual Reality en GamificationDeze interactieve oplossing moet ervoor zorgen dat logistiek dienstverleners en verladers net aangenomen orderpickers of heftruckchauffeurs langer aan zich binden. 

Terug naar boven

Hoe andere bedrijven het probleem succesvol aanpakken

Wie de dans wil ontspringen moet creatief zijn. Opvallende wervingscampagnes, scholing, samenwerkingsverbanden, bonussen en Eritreeërs. Zo pakken logistiek dienstverleners en verladers het probleem met succes aan. Tekort aan vrachtwagenchauffeurs? Müller Fresh Food Logistics gaat dit probleem tackelen met de hulp van statushouders. De logistieke dienstverlener uit Holten gaat vluchtelingen opleiden tot chauffeur. 

 

 De beschikbaarheid en aanvoer van producten is op dit moment het grootste probleem als gevolg van personeelstekort.

CNV en Google

Google is your best friend….Om talenten binnen zien te krijgen slaat CNV de handen ineen met Google. Doel: werknemers in de transportsector te helpen met een ‘leven lang leren’ op de gespannen arbeidsmarkt. Niet voor wat betreft logistieke kennis en kunde, maar gericht op ’21-eeuwse vaardigheden’, zoals ICT kennis, communiceren, mediawijsheid en samenwerken. 

Robotisering

Robots/automatisering is een andere manier om het personeelstekort op te vangen. Vele bedrijven investeren momenteel in automatisering en robots. Het maakt de bedrijven flexibeler, tenminste dat geldt voor e-commerce bedrijf  Montapacking dat honderden cobots aanschaft. Ook meer competitief doordat op lange termijn de (personeels) kosten worden gereduceerd. Nederlandse retailers, met name in food,  investeren massaal in automatische dc’s om minder afhankelijk te zijn van mensenhanden. Albert Heijn is de eerste supermarkt met zijn nieuwe geautomatiseerde dc in Zaandam.
Investeringen in robots beperkt zich niet enkel tot het magazijn. Ook daarbuiten vinden steeds meer robots hun weg.
Terug naar boven

Reageer op dit artikel