nieuws

‘Arbeidsmarkt transport en logistiek blijft onverminderd krap’

carrière & mensen 2541

Bedrijven in de sector transport en logistiek kampten het tweede kwartaal van dit jaar met een onverminderd tekort aan personeel. Tegelijkertijd stijgt al 21 kwartalen op rij het aantal werknemers dat werkzaam is in de sector naar een totaal van 153.853, blijkt uit de laatste editie van de Sectormonitor transport en logistiek. Ook verladersorganisatie Evofenedex luidt de noodklok en stelt dat de sector aantrekkelijker moet worden gemaakt voor jongeren.

‘Arbeidsmarkt transport en logistiek blijft onverminderd krap’

Economische verwachtingen voor dit jaar en komend jaar voor de Nederlandse economie zorgen er voor dat volgens de opstellers van de sectormonitor de groei in de transport en logistieksector iets afneemt. Er is nog wel economische groei, maar het gaat iets minder hard stelt het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) dat verantwoordelijk is voor de monitor: “Goed nieuws is dat het aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs verder blijft toenemen. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt (zeer) krap. Het aantal openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, transportplanners en logistiek medewerkers ligt op een hoog niveau. Daarmee belemmert het tekort aan personeel veel ondernemers in hun bedrijfsactiviteiten” zegt Willem de Vries, directeur van het instituut in een reactie op de monitor. De Vries wijs onder meer naar de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl waarmee het instituut mannen en vrouw wil werven voor een baan in de transportsector.

Personeelstekort belemmert bedrijfsactiviteiten

Uit de Sectormonitor komt onder andere naar voren dat een recordaandeel ondernemers – 41 procent – op dit moment een belemmering ervaart voor zijn bedrijfsactiviteiten door een tekort aan personeel. Daarnaast blijft het aantal faillissementen laag (30), maar neemt dit aantal toe ten opzichte van voorgaande kwartalen. Het aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen. Het stijgt het aantal werknemers stijgt nu 21 achtereenvolgende kwartalen op rij. In de sector werken op dit moment volgens de cijfers van STL op het al eerder genoemde aantal van 153.853 werknemers.

Sectormonitor 2019, tweede kwartaal

Sectormonitor 2019, tweede kwartaal

Uitstroom oudere chauffeurs stijgt

De in- en uitstroom van werknemers ligt op een lager niveau als in voorgaande kwartalen. De uitstroom van chauffeurs neemt toe met een piek op chauffeurs van 66 jaar. De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn is gedaald naar 41,6 jaar. De leeftijd van vrachtwagenchauffeurs loopt verder op naar bijna 45 jaar.

Tekort ook groot probleem voor verladers

De zorg over de personeelskrapte in de Sectormonitor, waarin per kwartaal de arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer, wordt gedeeld door Evofenedex. De verladersorganisatie bracht afgelopen donderdag samen met ABN Amro een onderzoek naar buiten waarin wordt gesteld dat als gevolg van de economische groei het tekort aan een logistiek professionals een toenemend probleem vormt voor Nederlandse handels- en productiebedrijven.

‘Meer innovatie is nodig’

Evofenedex en ABN Amro spraken hierover met HR-managers en logistiek managers werkzaam bij 219 bedrijven. Zij verwachten dat de personeelstekorten in de nabije toekomst blijven oplopen. Aangezien de personeelstekorten structureel van aard zijn, is volgens zowel de verladersorganisatie als de bank vooral innovatie nodig. Reden hiervoor is dat volgens de opstellers van dit onderzoek de huidige ontwikkelingen in de logistieke keten vragen om andere vaardigheden en kennis van de medewerkers.

Hbo-functies in logistiek groeit

Dat de digitaliseringstrend ook bij handels- en productiebedrijven doorzet, blijkt uit het gegeven dat bij bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven digitaliseringsslagen zijn gemaakt. Ruim een derde van de bedrijven voorspelt dat het aandeel hbo-functies mede hierdoor de aankomende jaren flink groeit. Reden hiervoor is dat bedrijven zich realiseren dat er ander personeel en andere vaardigheden nodig zijn. Het HR-beleid sluit daar nog niet voldoende bij aan concluderen Evofenedex en ABN Amro.

Onvoldoende aandacht voor robotisering

Zo valt het aanbod van – en budget voor – opleidingen en cursussen tegen. Bij de overgrote meerderheid van de ondervraagde bedrijven is er geen eigen opleidingsbudget per medewerker, zo blijkt uit het bewuste onderzoek dat volgende week donderdag tijdens het evenement Mens&werk in de logistiek bij Evofenedex in Zoetermeer wordt gepresenteerd. Dit gaat volgens de opstellers van het onderzoek ten koste van de aantrekkelijkheid van de logistieke functies voor jong personeel dat ontwikkeling belangrijk vindt. De komende jaren verwachten verladers dan ook dat het vinden en behouden van medewerkers tussen de 25 en 34 jaar moeilijk wordt. Bedrijven maken bovendien nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden voor robotisering: ruim de helft van de bedrijven heeft geen plannen voor robotisering.

Lees ook: Truckers, planners en heftruckchauffeurs blijven zeer moeilijk te vinden

Reageer op dit artikel