nieuws

Truckers, planners en heftruckchauffeurs blijven zeer moeilijk te vinden

carrière & mensen 7095

De krapte neemt dit jaar nog niet af. In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. De logistieke sector is geen uitzondering. Het vinden van met name vrachtwagenchauffeurs, planners, orderpickers en heftruckchauffeurs blijft onverminderd lastig.

Truckers, planners en heftruckchauffeurs blijven zeer moeilijk te vinden

De arbeidsmarkt blijft bijzonder krap. In steeds meer sectoren hebben werkgevers last van een personeelstekort, meldt UWV. De uitkeringsinstantie publiceert vandaag een lijst van beroepen waar een groot tekort aan personeel heerst.

Vrachtwagenchauffeur is een van die beroepen, die ondanks een succesvolle wervingscampagne, nog altijd moeilijk te vinden is. Het grootst zijn de tekorten aan vrachtwagenchauffeurs voor binnenlandse ritten. De economische groei en de vergrijzing zorgen voor een toenemend aantal vacatures. Hoewel er hard wordt gewerkt aan omscholingsprojecten is die inspanning op dit moment niet voldoende om in de vraag naar personeel te voorzien.

Op de langere termijn kunnen technologische ontwikkelingen zoals autonoom rijden, ingrijpende gevolgen hebben voor de vraag naar chauffeurs. Dat geldt ook voor ‘truck platooning’. Het is moeilijk in te schatten hoe snel de verdere ontwikkeling gaat en wat het gevolg is voor het aantal chauffeursbanen. Voor de eerstkomende jaren zal het effect nog niet zo groot zijn.

Heftruckschauffeurs, expeditiemedewerkers en magazijnchefs

Het valt op dat er dit jaar steeds meer moeilijk vervulbare vacatures ontstaan voor beroepen waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld. Voor deze beroepen heb je geen opleiding nodig, soms wordt wel gevraagd om certificaten die in een aantal dagen te halen zijn. Dit jaar gaat het om 20 beroepen: heftruckchauffeur is er daar een van.

 

Personeelstekort
in de logistiek

personeelstekort

De arbeidsmarkt is misschien wel de grootste uitdaging voor de logistieke sector vandaag de dag. Het tekort is voelbaar in het hele land. De huidige stand van zaken en oplossingen uiteengezet.

Zo staat het ervoor >>>

 

 

 

Door de groeiende economie in het algemeen en e-commerce in het bijzonder, stijgt de vraag naar personeel in distributiecentra en magazijnen. Zo zijn laders, lossers, sjouwers en heftruckchauffeurs moeilijk te vinden. Voor deze functies is geen mbo-opleiding vereist. Met een korte training van een paar dagen kan iemand vaak al aan de slag. Verder zijn expeditiemedewerkers en magazijnchefs door de toegenomen werkzaamheden moeilijk te vinden voor werkgevers.

Planners

Vacatures voor transportplanners zijn regelmatig moeilijk vervulbaar. Dit is een specialistische functie die vraagt om overzicht, flexibiliteit en stressbestendigheid. Het wordt steeds belangrijker om mensen en materieel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Deze functie bevindt zich op de grens tussen mbo- en hbo-niveau. Steeds vaker wordt de transportplanner ook ingezet om managementinformatie uit de systemen te halen en te analyseren, waardoor een hoger opleidingsniveau gevraagd wordt.

 

Lees ook
Planner van toekomst: dit moet je kunnen

 

Ook vacatures voor declaranten en expediteurs zijn met het aantrekken van de economie steeds moeilijker vervulbaar. Ook binnen de logistiek kan robotisering een sterke invloed gaan hebben op de vraag naar arbeid, maar dit lijkt op dit moment vooral in de grotere distributiecentra gestalte te krijgen.

Toekomst niet positief

Een kwart van de werkgevers (24%) denkt dat het vervullen van vacatures in het najaar van 2019 nog moeilijker wordt. Vooral werkgevers die nu al moeite hebben om personeel te vinden verwachten dat het nog moeilijker gaat worden.

Zolang het goed gaat met de economie zal er naar verwachting sprake blijven van grote vraag naar transportplanners, expediteurs en declaranten. Ook hier wordt de vergrijzing genoemd als een bijkomende oorzaak. Daarbij kan de Brexit leiden tot extra vraag naar declaranten.

 

 

Manier van werving

Vier van de vijf werkgevers die hun vacatures moeilijk kunnen vervullen verrichten extra inspanningen. Zo zetten zij vacatures uit via meer of andere wervingskanalen. Ook wordt het eigen personeel ingezet om mensen te vinden en gaan bedrijven zelf op zoek naar kandidaten. Het aanpassen van arbeidsvoorwaarden of functie-eisen wordt weinig spontaan genoemd door werkgevers. Een derde van de werkgevers die een of meer vacatures hebben vervuld, heeft een kandidaat aangenomen die niet de juiste opleiding of scholing had.

Lees ook
Personeelstekort? Daarom heeft Scania Logistics amper problemen

 

 

Reageer op dit artikel