artikel

Ketensamenwerking: sleutel tot succes is weg

Supply chain 1593

Vertrouwen is het kernwoord bij ketensamenwerking, zeker wat betreft data-uitwisseling. Platforms spelen massaal in op de trend. Soms succesvol, soms niet. Wie heeft wel de sleutel tot succes?

Ketensamenwerking: sleutel tot succes is weg

Voor een goede ketenregie is visie nodig of macht. Ook is het raadzaam klein te beginnen. Maar vooral de pijnfactor is essentieel. Wanneer alle partijen op een bepaalde manier pijn ondervinden van de huidige, niet coöperatieve manier van zaken doen, pas dan zal ketensamenwerking een grote kans van slagen hebben. Het alomvattende sleutelwoord is vertrouwen.
De hele sector voelt meer dan ooit het nut en de noodzaak van  ketensamenwerking; mede gedreven door duurzaamheidsvraagstukken en personeelstekorten. Maar waarom is het dan zo verduiveld lastig om dat te organiseren? Diverse logistieke dienstverleners (Jan de Rijk, Cornelissen Transport, Snel Logistics, Nedcargo) en platforms (Shypple, Quicargo, Synple)  geven hun visie op ketensamenwerking en ‘the rise and fall’ van platforms.

Mark van der Drift, directeur Cornelissen Transport

Mark van der Drift is directeur van Cornelissen Transport en was betrokken bij platform Synple, dat eerder dit jaar ter ziele ging. Waarom specifiek Synple is mislukt, kan hij niet aangeven. Maar in algemene zin ziet hij wel wat het moeilijk maakt om baanbrekende innovaties tot een succes te maken. “Mijn beeld is dat naast de techniek en slimme algoritmes de sociale innovatiekant niet onderschat mag worden. Data en digitalisering zijn een middel om het doel te bereiken, maar dat vraagt dan wel om bedrijven, om ondernemers en planners die er dan ook in de volle omvang daadwerkelijk gebruik van maken. Dus niet alleen even een tekort of overschot op een bepaald tijdstip willen oplossen. Dat is niet zo makkelijk als het in eerste instantie lijkt”

 

‘Er gebeurt al veel op gebied van ketensamenwerking’
Volgens Peter de Vries, directeur van Snel Logistics, ontbeerde het platform Synple simpelweg toegevoegde waarde voor zijn bedrijf. “Met ons logistieke concept hebben we praktisch geen lege kilometers en als dat zo is, beschikken we zelf over een bestand van collega transportbedrijven waar we een beroep op doen. De informatie blijft dan bovendien vertrouwelijk. Verder zijn er heel veel vergelijkbare oplossingen als Synple.” Er gebeurt naar de mening van De Vries nu al veel meer op het gebied van ketensamenwerking dan zichtbaar is. “Er wordt al heel veel onderling capaciteit uitgewisseld. In deze tijd van capaciteitstekort is het in de distributie zaak om zo spoedig mogelijk terug te rijden naar de standplaats voor een volgende rit. Ik denk ook dat om die reden er op dit moment meer lege kilometers gereden worden dan ooit. Hoe gaan we dat oplossen? Misschien moeten verladers meer betrokken worden in dit probleem en bereidheid tonen een redelijke vergoeding te betalen voor gemaakte kosten. Ik kijk bijvoorbeeld naar het levensmiddelenvervoer, waar nog steeds op rondritbasis gereden wordt en er bij de vervoerder geen enkele druk op zit om lege kilometers te vullen.”

 

Jarell Habets, Shypple

Een ander start-up platform in de digitalisering van transport is nog wel volop in de markt. Shypple is de naam van dit platform met Jarell Habets als oprichter en eigenaar. Afgelopen maand kreeg hij 1,7 miljoen euro extra speelruimte, want ook al is zijn bedrijf niet winstgevend, er is wel aantoonbare groei met inmiddels 250 klanten. Er werken hier nu 25 mensen. Dat succes heeft volgens Habets vooral te maken met een lager risicoprofiel.

Roderick Rodenburg, oprichter van Synple

synpleSynple, het platform om leegrijden tegen te gaan, ging in oktober 2018 ter ziele. Het is de initiatiefnemers niet gelukt een schaalbaar platform op te tuigen. Roderick Rodenburg, oprichter van Synple  kijkt terug op een hectische periode zonder wrok.  “Ik merk aan alles dat iedereen vindt dat de branche aan de slag moet met innovatieve en duurzame concepten. Maar zonder een fatsoenlijke financiële marge is dat onmogelijk. Zelfs in deze tijd zijn de verdiensten mager. Geld voor wat meer technologisch gesofisticeerde systemen is er niet, en dus zie je ze nog nauwelijks terug in het transport.”

Een ander obstakel. “Als de match was gevonden, durfde de planner die niet altijd te accepteren. Planners bleken terughoudend met het uitwisselen van orders, omdat hun speelruimte klein is.” Rodenburg is het geloof in ketensamenwerking niet kwijtgeraakt. “Ik geloof er zeker nog in. Maar dan moet er wel meer ruimte ontstaan voor transportbedrijven om echt te optimaliseren. Met krachtige ICT-oplossingen, maar vooral door samen met verladers te kijken naar hoe er meer ruimte voor innovatieve samenwerking kan ontstaan.”

 

Shypple is gericht op het digitaliseren van allerlei communicatie rond een intercontinentale zee- of luchtvrachtzending. Het doel is zonder menselijk handelen vrachten te verschepen en alleen daar in te grijpen waar verstoringen of afwijkingen zijn. Dat levert veel tijdwinst op en daarmee ook besparingen. “Die besparing komt voort uit het beter managen van informatiestromen en het wegnemen van administratief gedoe met e-mail en fax. Want e-mail is de grootste boosdoener; ik beschouw dat als de ducttape van de logistiek. Daar kun je alles mee oplossen, maar het is allesbehalve efficiënt. Veel informatie en communicatie is heel goed te standaardiseren, omdat het eigenlijk gaat om altijd hetzelfde berichtje. Dat hoeft niet manueel. Maakt het daarom simpelweg onderdeel van een vaste flow. Maar helaas is in de expeditie zo’n beetje iedereen verslaafd aan e-mail.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgen Mook, Nedcargo
Digitalisering staat aan de basis van meer ketensamenwerking. Maar volgens Jurgen Mook, COO Nedcargo, is de praktijk nu nog te weerbarstig. Hij spreekt met veel waardering over Synple, had er ook graag bij willen aansluiten, maar zag geen kans, gezien de implementatie van een nieuw planningspakket. “Hun platform gaf een oplossing voor een oud probleem; dat is dat pas aan het eind van een planningsopdracht wordt gekeken welke lading men kwijt kan bij een concurrent of een collega waarmee wordt samengewerkt. De oplossing van Synple was er juist op gericht dat in een veel eerder stadium volumes inzichtelijk werden gemaakt, waardoor er geen prijsdiscussies hoeven te worden gevoerd. Ik geloof sterk in dit principe, maar wat ik merk is dat wij als sector nog heel traditioneel ingericht zijn en dat met name de mensen aan de knoppen – en dat zijn over het algemeen de planners – onvoldoende beseffen dat dit soort initiatieven als die van Synple heel hard nodig zijn.”

 

Yorden Greuter van GVT Group of Logistics

Jammer dat Synple ter ziele is, vindt ook Yorden Greuter van GVT Group of Logistics. Hij is vestigingsmanager in Alkmaar. Greuter is betrokken geweest bij de opstart van Synple en van een ander platform, Quicargo. Volgens hem bleek de implementatie van de oplossing van Synple in de praktijk lastig. “Het gebruik door planners was niet altijd eenvoudig waar het gaat om order entry, tijdstip van plannen en het maken van een goede match.” Over de IT-oplossing is volgens Greuter goed nagedacht, vooral ook waar het gaat om de lege kilometers terug te dringen en om efficiënter te kunnen werken. “Het mooie is onder andere dat Synple voor vervoerders een koppeling wist te bouwen die verschillende TMS-systemen met elkaar kon verbinden, waardoor het uiteindelijk veel simpeler werd om ladingdata met elkaar uit te wisselen. Het lukte alleen niet om de planners in beweging te krijgen om die oplossing ook daadwerkelijk te gebruiken.”

 

Naast de techniek en slimme algoritmes mag de sociale innovatiekant niet onderschat worden.

 

Gebruikersgemak essentieel voor Shypple

Om die reden heeft de bedenker van Shypple veel tijd gestoken in de interface en het gebruikersgemak. Habets: “Het is belangrijk dat iedere professional zich prettig voelt bij de oplossing die je biedt – niet alleen iemand van 24 jaar maar ook van 51. Zelf heb ik het gevoel dat we nu in de fase zitten voor de echte groei. Het omslagpunt om alle communicatie via dashboards te laten verlopen is aanstaande. Dat is een kwestie van tijd. Je weet alleen niet hoe lang. We zitten zeker op het goede spoor, dat zie je ook aan andere spelers op dit gebied. Ik denk aan Quicargo, die net als wij proberen de inefficiency uit de markt te halen. Wij zijn nu een digitale logistieke speler. Ik verwacht dat ook andere partijen die stap gaan zetten en met digitale oplossingen komen. Misschien dat we onze software beschikbaar stellen. Dat is nu niet het geval, maar zou best kunnen. Al hebben we dan wel te maken met een heel ander businessmodel. Belangrijk is dat er een kentering komt in de expeditiewereld, van traditioneel naar digitaal.”

Summit Ketenregie

Deze derde editie van de Summit Ketenregie zet de klokken weer gelijk met als doel om samen inspiratie op te doen en de stap te maken naar de next level in ketensamenwerking.

Meld je nu aan

 

 

 

Sieuwe Westerweel, country manager Quicargo Nederland

“De vraag naar transport blijft stijgen. Aan de andere kant blijft het aantal vrachtwagenchauffeurs jaar na jaar dalen. Daardoor ontstaat er een groeiende kloof tussen vraag en aanbod. Quicargo probeert deze kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen door vervoerders en verladers aan elkaar te koppelen via het online platform. Onze algoritmes vinden de beste match tussen verlader en vervoerder. Door dynamic pricing krijgt iedereen een eerlijke prijs en verdient Quicargo er ook nog iets aan.”

 

Sebastiaan Scholte, ceo Jan de Rijk
Jan de Rijk Logistics is aangesloten bij Quicargo om enerzijds ervaring op te doen en aan de andere kant specifieke transportklussen te verbeteren. “Vanuit verladersperspectief kan ik me goed voorstellen dat je juist bij krapte zekerheid wilt. Als logistiek dienstverlener maak je bij krapte juist minder gebruik van de adhoc oplossing via online platforms. Voor vaste stromen zeker niet, maar er zijn altijd vrachten waar je capaciteit voor zoekt tegen een zo goed mogelijke prijs.” Scholte beperkt het gebruik van Quicargo voor het Benelux-netwerk. “Dat zijn palletzendingen, de kleinere plukjes. We werken niet met alle onderdelen samen met online platforms. We vervoeren veel goederen met een hoge waardedichtheid. Opdrachtgevers eisen van ons dat we dit zelf uitvoeren en niet uitbesteden. Desalniettemin ben ik een groot voorstander van het werken met start-ups als Quicargo. We helpen hen met pionieren en functioneren als ‘testground’. Bovendien leren wij er van. Ketensamenwerking juich ik toe. Maar niet op de traditionele manier, meer door gebruik van technologie. Ik geloof heilig in big data en artificial intelligence. Dit zijn we dan ook volop zelf aan het testen voor de ontwikkeling van ons eigen platform, Het inzicht in de stromen, de informatie van verladers en het kunnen bundelen van lading kan zorgen voor 25 procent minder vrachtwagens. Dat moet je dus altijd doen.”

 

 

 

Reageer op dit artikel