artikel

Toekomstbestendig personeelsbestand – hoe regel je dat?

Sociale innovatie 1595

Toekomstbestendig personeelsbestand – hoe regel je dat?

De economie leeft op. De vraag naar goederen stijgt, die naar logistieke activiteiten en transport ook. Maar waar zijn de mensen die al het werk moeten gaan verzetten? De ‘war on talent’ barst los. Hoe vorm je een personeelsbestand dat toekomstbestendig is? En houd je werknemers betrokken? Ook 60-plussers?

Vooralsnog hebben bedrijven nog niet extreem veel moeite om op operationeel niveau goed opgeleide mensen te vinden, blijkt uit recent onderzoek van DHL. Het afgelopen kwartaal is de vraag naar logistiek medewerkers opnieuw toegenomen, zo blijkt uit een nieuw ontwikkelde arbeidsmarktindex van Tempo Team. Er waren bij elkaar opgeteld bijna 44.000 vacaturemeldingen in het derde kwartaal. Ook de hoogopgeleide logistiek en supply chain professionals hebben de banen voor het uitzoeken, concludeert Yacht uit hun arbeidsmarktbarometer. ‘Maar dan moeten ze zich wel kunnen aanpassen aan de veranderende eisen.’

Andere competenties

Het huidige werk vraagt om andere competenties. En dan blijkt het toch een stuk lastiger om de juiste mensen te vinden. “De logisticus van de toekomst beschikt over veel technische kennis en moet strategisch en innovatief mee kunnen denken”, schreef Stef Weijers, lector logistiek aan de HAN recent in een column op Logistiek.nl. Weinig bedrijven werken structureel aan het binnenhengelen van voldoende talent met deze competenties. Meer dan een derde van de bedrijven in de logistiek heeft geen stappen ondernomen om te zorgen dat hun talenten in de toekomst worden aangevuld, constateert DHL. Hier liggen dus nog kansen voor werkgevers in de logistiek.

Salaris is weer belangrijk

Het salaris is weer belangrijker geworden, blijkt uit het recente salaris- en loopbaanonderzoek van VLM. Werkgevers lijken volgens datzelfde onderzoek juist zuiniger te worden als het gaat om salarisverhogingen en extraatjes. Een kwart van de ondervraagden is aan het rondkijken op de arbeidsmarkt, becijfert het onderzoek. Redenen daarvoor zijn dat werknemers meer uitdaging zoeken en meer mogelijkheden voor ontwikkeling en opleiding. Werknemers geven tevens aan daarover ook de meeste zorgen te hebben. Over het bijblijven wat betreft professionele kennis en competenties. Om medewerkers te blijven boeien en binden is het hebben van aandacht hiervoor onontbeerlijk. 87 procent van de respondenten vindt de ‘toekomstvisie van de organisatie’ belangrijk en 77 procent geeft aan ‘ruimte voor ondernemerschap’ belangrijk te vinden. Beide zijn zaken die de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Het is geen geheim dat betrokken medewerkers beter presteren en minder vaak ziek zijn. Geef ruimte, verantwoordelijkheden en vertrouwen. Communiceer als werkgever over organisatiedoelen en toekomstplannen, zodat de kaders helder zijn.

 

Lees ook: Meer mensen nodig, maar in andere banen

Frisse blik

Een nieuw gezicht binnen een team, een interimmer of tijdelijke kracht, kan goed werken. “Het zorgt voor een frisse blik in een omgeving waar mogelijk blindheid op de processen is ontstaan”, zegt Pieter Jan Venema, directeur van werving & selectie bureau Logisch. Een nieuw gezicht heeft vaak een enthousiasmerend effect. Het voordeel van een interimmer of een gedetacheerde professional is dat diegene op meerdere plekken heeft gewerkt en veel ervaring heeft. Mensen tijdelijk inzetten past bij de marktwerking. “Soms is er op een bepaald moment meer capaciteit nodig, bijvoorbeeld bij een project”, legt Falko Vieth van wervings- en detacheringsbureau NRG-Office uit. “Ook bij functies op hoger niveau zien we de flexibilisering toenemen.” Veel jonge professionals vinden het vooral in het begin van hun carrière interessant om een tijdje voor verschillende opdrachtgevers te werken, weet Venema. Maar dan kiezen ze toch voor zekerheid: “Uiteindelijk willen de meesten zich toch verbinden aan een bedrijf en treden ze in vaste dienst.”

Futureproof profs

Supply chain planners en logistiek managers hebben de banen voor het uitzoeken. Blijkt uit de arbeidsmarktbarometer Yacht Insights on Professionals. Met welke trends krijgen deze professionals te maken? Analytisch vermogen, implementatiekracht en focus op ICT. Dat zijn volgens Yacht de skills die een futureproof professional nodig heeft. Een trend waar volgens Yacht logistiek en supply chain professionals zich bewust van moeten worden is 3D-printing. Dat heeft impact op voorraadbeheer en servicelogistiek van reserveonderdelen. In de circulaire economie is ook een belangrijke rol voor de SCM-professionals weggelegd. Hergebruik en refurbishen van materialen levert nieuwe logistieke vraagstukken en uitdagingen op.

Inzetbaarheid

Het grootste zorgpunt bij werknemers is de verschoven pensioenleeftijd, blijkt uit het onderzoek van VLM. 60 procent ervaart een hoge werkdruk. Hoe houd je het werk leuk voor de groep die al wat ouder is, maar nog wel een aantal jaren blijft werken? Bedrijven en organisaties die hierover nadenken en werk maken van het werkplezier en de gezondheid van hun medewerkers, vooral de oudere werknemers, plukken daar de vruchten van: minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Dat mensen steeds langer doorwerken is nu eenmaal een feit.

60-plussers zijn hard nodig
op krappe arbeidsmarkt

Wendbaarheid

De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn bezig met duurzame inzetbaarheid. Wat kun je als werkgever doen? Gezond eten en bewegen faciliteren. Werkstress verminderen en fysieke belasting (zwaar tillen, veel zitten) voorkomen. Het takenpakket en het aantal werkuren aanpassen waar nodig. Venema: “50-plussers, 60-plussers. Op de krappe arbeidsmarkt is deze groep hard nodig. In de praktijk blijkt dat het tegenwoordig ook makkelijker wordt om kandidaten in deze leeftijdscategorie voor een vacature te plaatsen. Als er wordt gekeken naar wat iemand echt kan, naar de competenties, zou het er niet toe moeten doen hoe oud iemand is.” Zo toekomstgericht is echter nog lang niet iedereen in de logistieke sector bezig. Er is nog een lange weg te gaan, ondanks dat de tijd dringt.

Lees ook: ‘Wat een uitdagend vak is logistiek toch…’

 

 

Reageer op dit artikel