nieuws

Noodklok logistieke arbeidsmarkt blijft klinken

Logistieke dienstverlening 4266

Het gaat goed met de sector. Zowel het wegvervoer als de logistieke dienstverlening pikken een graantje mee van de aanhoudende economische groei. Tegelijkertijd ervaart een toenemend aantal werkgevers hierbij een belemmering door het schreeuwende tekort aan personeel. Wat zijn de oplossingen? En grijpen bedrijven die wel op tijd aan?

Noodklok logistieke arbeidsmarkt blijft klinken

De jaarlijkse Arbeidsmarktrapportage van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) brengt de arbeidsmarktontwikkelingen in perspectief voor de sector. STL doet dat in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.

Steeds meer mensen werken in transport en logistiek. De instroom van chauffeurs was afgelopen jaar enorm. Ondanks deze stijging blijft de spanning op de arbeidsmarkt op een hoog niveau. Prognoses laten zien dat de vraag naar arbeid in de sector naar verwachting harder zal stijgen dan het aanbod van personeel. Vanaf 2021 zal het aanbod van personeel nauwelijks meer groeien, terwijl de vraag stevig doorgroeit. Naast de economische groei in de sector liggen de oorzaken hiervoor in vergrijzing, pensionering van werknemers en een lagere instroom vanuit het onderwijs. Doen bedrijven er voldoende aan om zich hierop voor te bereiden?

Anticiperen op vraag

Met zij- en doorstromers wordt op de vraag ingespeeld. Dit jaar heeft dat volgens STL al 2.500 extra chauffeurs opgeleverd. Volgens Willem de Vries, directeur van STL wordt er alles aan gedaan. “De werkzekerheid van het beroep als chauffeur en de autonomie van het werk helpt mensen over de streep. We hebben een continue instroom van ongeveer 100 mensen voor de opleiding. Daarmee hebben we het afgelopen jaar al 900 bedrijven geholpen.”

Duurzame inzetbaarheid hoog op agenda

Naast de vraag naar nieuwe werknemers wil de sector de huidige werknemers ook behouden. Op een manier dat ze vitaal, veilig en met plezier hun pensioen bereiken. Uit de arbeidsmarktrapportage blijkt dat werknemers in de transport en logistiek zeer bevlogen zijn en positief zijn over hun baanzekerheid de komende tijd. Werknemers die het werk graag willen blijven doen tot het pensioen denken het werk niet zolang te kunnen volhouden. Genoemd worden zaken als fysieke belasting en werkdruk/stress. Daarbij spelen ook gezondheid en leefstijl een belangrijke rol. Bewustwording hierover staat op de agenda van de sector en er is een campagne voor in het leven geroepen. Maar alleen op de agenda zetten is niet genoeg.

"Kleine bedrijven moeten de samenwerking opzoeken"

Rabobank ziet steeds meer bedrijven tot 70 werknemers in de problemen komen door langdurig verzuim van oudere werknemers. Niet alleen de directe kosten van ziekte maar ook de hoge vervangingskosten kunnen oplopen tot 50.000 euro per jaar. “Duurzame inzetbaarheid is lastig voor de kleinere ondernemingen. Veel bedrijven hebben niet genoeg alternatieve werkplekken”, zegt Henry Steenbergen, sectorspecialist logistiek en transport bij de Rabobank. “Wij raden klanten aan om samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld koeriersbedrijven of doelgroepenvervoer, bedrijven in de regio die wel lichter werk kunnen bieden. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan preventie en levenstijl advies. Je kunt hier zoveel mee besparen. Voorkomen is beter dan genezen.” Ondanks alle maatregelen is volgens Steenbergen een stijging van het sectorbrede ziekteverzuim onvermijdelijk omdat de sector relatief veel oudere medewerkers heeft. “Als gevolg van de stijgende pensioenleeftijd komt de rekening van deze vergrijzing bij de vervoerder te liggen. Dit wordt één van de grootste uitdagingen voor de sector.”

 

Personeelstekort
in de logistiek

personeelstekort

 

 

 

Zo staat het ervoor >>>

 

Sector banker Machiel Bode van ING ziet dat hetzelfde. Het tekort zal volgens hem nog nijpender worden. “Duurzame inzetbaarheid is een van de mogelijkheden om niet alleen voldoende personeel aan te trekken maar ook om te behouden. Het onder controle krijgen van hoog ziekte verzuim is een neveneffect waar de sector nu meer dan ooit behoefte aan heeft.” Werkgever en werknemer zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Bode ziet dat het beeld in de sector divers is. Een aantal koplopers ziet de waarde in van een structurele aanpak, maar ook heel veel bedrijven niet. Bode: “Bijna een derde van de chauffeurs is eind 2017 ouder dan 55 jaar. Door de kansen die er liggen en inspanningen van de sector is de instroom flink toegenomen, maar het is niet voldoende.”

Sociale wendbaarheid

Kennis en vaardigheden verouderen sneller en globalisering en digitalisering dragen bij aan steeds hogere eisen en andere gewenste vaardigheden van werknemers. Ook in transport en logistiek is het van belang dat werknemers zich blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Uit de Arbeidsmarktrapportage blijkt dat werknemers vooral een opleiding of cursus willen volgen om zichzelf te ontwikkelen, het huidige werk beter te kunnen doen en de kans op werk in de toekomst te vergroten. De sector stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak onder meer door het aanbieden van opleidingssubsidies via SOOB Subsidiepunt.

"HR strategisch insteken en klaar zijn voor innovaties"

Bart Banning, sector banker bij ABN Amro ziet dat bedrijven vooral gericht zijn op de operationele kant van HR. De te hoge werkdruk en de daarmee gepaarde kans op uitval en ziekteverzuim vraagt om een directe oplossing, die de markt niet kan bieden. “Dit vraagt echter veel meer een strategische insteek op het gebied van HR. Houd de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers beter dan ooit in de gaten. Naast het creëren van een gezonde werkomgeving gaat het om het invullen van de workforce van de toekomst. Die workforce zal veranderen door digitalisering en technologie en vraagt echt om een ander soort medewerker. Bijscholing van bestaand personeel is een must, maar ook nieuw personeel zal nodig zijn.” Het HR beleid binnen logistieke bedrijven zal zich volgens Banning moeten richten op een mix van jonge en oude medewerkers die open staan voor de innovaties die de sector in snel tempo gaan veranderen.

Sociale innovatie

Ook evofenedex ziet de tekorten. “Uiteraard erkennen wij problemen bij onze achterban om aan logistiek personeel te komen, we maken ze attent op alternatieve wervingsmethoden zoals onlangs met het omscholen van statushouders“, aldus een woordvoerder. “We gaan zelfs verder en voeren deze omscholing ook uit en leggen proactief regionaal de link tussen overheid-statushouder-werkgever. Daarnaast helpen wij bedrijven om qua scholing, veiligheid, uitstraling en employer branding in elk geval een aantrekkelijk werkgever te zijn.” Voor wat betreft duurzame inzetbaarheid heeft evofenedex het afgelopen jaar 28 bedrijven, samen met bureau fysieke arbeid, begeleid om op een gestructureerde wijze aan duurzame inzet te werken en de potentie van hun personeel optimaal te benutten. “Hier zit voor veel bedrijven nog ruimte om met bestaande talenten de uitdagingen van vandaag de dag het hoofd te bieden.” Evofenedex zet ook in op sociale innovatie. “Niet alleen maakt dit organisaties wendbaarder en krachtiger en verhoogt dit de concurrentiepositie ook op lange termijn, maar ook zorgt sociale innovatie zeker bij jonge werknemers met hun verwachtingen ten aanzien van werk voor een beter employer brand, shogere werktevredenheid en betrokkenheid.”

Diversiteit

Meer vrouwen in het chauffeursvak kan een groot deel van het tekort oplossen. Dat is de boodschap die Volvo Trucks brengt in een video waarin Nathaly Bol centraal staat. “Natuurlijk was de stap voor mij makkelijk, omdat ik er al op jonge leeftijd mee in aanraking kwam. Het verbaast me alleen nog steeds dat er maar zo weinig vrouwen chauffeur zijn. Het werk is niet zo zwaar meer. Auto’s zijn luxer en beter ingericht.”

Van de chauffeurs in Nederland is maar 3 procent vrouw. Reden voor STL om volop te werven binnen deze doelgroep. Via de website ikwordvrachtwagenchauffeur.nl kunnen geïnteresseerden zich melden. Bij het aantonen van voldoende motivatie wordt 85 procent van de opleiding vergoed.

Download hieronder de volledige arbeidsmarktrapportage van STL.

Reageer op dit artikel