Stijgend personeelstekort is grootste belemmering ondernemers

Stijgend personeelstekort is grootste belemmering ondernemers

Personeelstekort wordt door ondernemers gezien als grootste belemmering in de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. Een dag voor de publicatie van deze uitkomsten is gebleken dat de spanning op de arbeidsmarkt begin dit jaar weer verder is toegenomen. Arbeidsmarktdeskundige Michiel Maassen maakt zich zorgen om de situatie na de zomer.

Aan het begin van het tweede kwartaal 2022 vormde een tekort aan personeel de grootste belemmering in de bedrijfsvoering van ondernemers. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW woensdag op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Ook belemmeringen door tekorten aan productiemiddelen, materiaal en ruimte bereikten een recordhoogte. Het ondernemersvertrouwen nam in het tweede kwartaal van 2022 wel toe, vooral voor de horeca. Binnen andere bedrijfstakken was de toename gematigder of daalde het ondernemersvertrouwen.

Vooral zakelijke dienstverleners noemen personeelstekort als belangrijkste belemmering. Een tekort aan productiemiddelen werd het vaakst als belemmering genoemd door autohandelaren (36 procent). Voor de detailhandel is dit aandeel meer dan verdubbeld ten opzichte van begin 2022, en ook voor de bouwnijverheid steeg dit percentage flink.

Ondernemersvertrouwen in vervoer en opslag

Ondanks de belemmeringen, nam het ondernemersvertrouwen wel toe. De stemmingsindicator voor alle branches gezamenlijk kwam uit op 16,8 en was voor het vijfde kwartaal op rij positief. In de bedrijfstak Groothandel en handelsbemiddeling kwam de indicator uit op 18,4. Vervoer en opslag staat op 13,1.

In Q1 2022 stonden 133 vacatures open tegenover elke 100 werklozen”

De Conjunctuurenquête is begin april 2022 afgenomen. Dinsdag bleek dat de spanning op de arbeidsmarkt toen weer verder was toegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 stonden er 133 vacatures open tegenover elke 100 werklozen. Het CBS noemde dat de toegenomen krapte het resultaat is van een aanhoudende groei van het aantal vacatures (+59.000) en een verdere daling van het aantal werklozen (-32.000). Het aantal banen nam toe met 127.000 naar een recordhoogte van ruim 11 miljoen.

12.000 extra banen in handel, vervoer en horeca

Bij de uitzendbureaus kwamen er 57 duizend werknemersbanen bij in het eerste kwartaal, een stijging van liefst 7,6 procent. Het aantal banen in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening (exclusief de uitzendbureaus) nam toe met 20 duizend. Andere stijgingen kwamen voor in de zorg (+15.000), in de handel, vervoer en horeca (+12.000) en het onderwijs (+10.000).

Arbeidsprobleem in logistiek

Ook in de logistieke sector is er een arbeidsprobleem, weet Michiel Maassen. Volgens de expert op het gebied van arbeid en scholing, tevens jurylid voor de Top 100 Logistiek Dienstverleners op dit onderwerp, gaat de markt na de zomer helemaal klappen. Er zijn twee grote stromingen die dit teweegbrengen. Enerzijds is er een sterk dalende afname naar retail. “Orders voor levering worden geannuleerd of uitgesteld. Deze golf zullen de producenten over een tot twee maanden merken waardoor productiecapaciteit afgeschaald zal worden waardoor de totale supply chain sterk terugloopt. De logistieke branche zal dit evenzeer merken waardoor opslag toeneemt maar de outbound minimaal is. En dit heeft weer gevolgen voor de inzet van warehousemedewerkers omdat er dus nauwelijks orderpickprocessen zijn”, legt Maassen uit. “Dit betekent dat de arbeidsmarkt dus weer ruimer wordt voor de logistieke branche.”

Nieuwe coronagolf remt uitgavepatroon

De andere beweging is Covid-19 en de aangekondigde nieuwe golf. Dit zorgt ervoor dat het consumentenvertrouwen weer gaat afnemen. Het uitgavepatroon zal worden geremd door overheidsmaatregelen en thuiswerken, verwacht de expert. “Dit zal de impact op de afnemende arbeidsmarkt versterken. Derhalve verwacht ik na de zomer een verbeterde arbeidsmarkt voor de logistieke branche in algemene zin, maar de specialisten zijn en blijven natuurlijk schaars. Gelukkig heb ik geen glazen bol en zijn er nog voldoende prikkels die bovenstaande beweging nog in positieve zin kunnen ombuigen met als gevolg dat de arbeidsmarkt schaars is en blijft.”

Ondernemers: zorgen om prijsstijgingen

Kijkend naar de vandaag gepubliceerde Conjunctuurenquête blijkt dat ondernemers in Nederland zich voor de komende twaalf maanden vooral zorgen maken over de prijsstijgingen van benodigd materiaal, energie en diensten. Dit is door 46,5 procent van de ondernemers aangegeven, begin april 2022.

Diane Essenburg

Diane Essenburg

Redacteur Logistiek.nl