Verpakkingskosten verlagen en tegelijkertijd efficiënter werken?

Verpakkingskosten verlagen en tegelijkertijd efficiënter werken?
Het verminderen van de hoeveelheid gebruikte verpakkingsmaterialen zou de kern moeten vormen van het duurzame verpakkingsprogramma van iedere retailer.

In verschillende sectoren worden er al jarenlang meerdere stappen gezet om alle facetten binnen de retail duurzamer te maken. Een goede ontwikkeling, waarbij ook de e-commercesector de nodige stappen voorwaarts zet.

Volgens een onlangs verschenen artikel in Trouw nemen Nederlandse huishoudens in een jaar zo’n 98 miljoen kilo verpakkingsmateriaal in ontvangst. Dat is 12 kilo per huishouden en 5,6 kilo per persoon. De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek van Recycling Netwerk Benelux en onderstrepen andermaal de noodzaak voor een duurzamere e-commerce.

Verduurzamen verpakkingsstrategieën

Het is belangrijk te beseffen dat webwinkels en hun fulfilmentpartners - die tot de grootste gebruikers van kartonnen verpakkingsmateriaal behoren - zich steeds meer inzetten voor een milieubewust ingerichte e-commerce door het verduurzamen van de verpakkingsstrategieën. Daarnaast is de stap om duurzaam te verpakken ook een manier om zowel operationeel als financieel een stap vooruit te zetten.

Met de stijgende brandstofprijzen en groeiende inflatie wordt het immers steeds moeilijker om de kosten in het operationele proces beheersbaar te houden. Met gratis leveringen en in veel gevallen ook de optie gratis retourneren, staan de marges steeds meer onder druk.

Positieve merkwaarde

Bij veel bedrijven is duurzaam ondernemen inmiddels verankerd in het DNA. Daar komen de meest prachtige initiatieven uit voort. In feite kan zelfs worden aangetoond dat bedrijven die op een duurzame manier werken, op termijn niet alleen hun steentje bijdragen aan een beter klimaat, maar ook kosten kunnen minimaliseren, innovatiever worden en met als bonus een positieve merkwaarde op kunnen bouwen.

Verminderen

Het verminderen van de hoeveelheid gebruikte verpakkingsmaterialen zou de kern moeten vormen van het duurzame verpakkingsprogramma van iedere retailer, in het bijzonder dat van online retailers. Maar de astronomische groei van e-commerce heeft onder meer geleid tot een aanzienlijke stijging van de hoeveelheid karton die nodig is voor de verzenddozen. Onderzoeksplatform Statista berekent voor Nederland zelfs een ecommerce groei van 11.18% per jaar t/m 2025.

Een eenvoudige manier voor de online retail om de hoeveelheid karton te verminderen, is het uitbannen van verzendverpakkingen. Maar dat is geen realistisch streven. Een verzendverpakking is en blijft nodig, want zowel de webshop als de klant wil de bestelling graag onbeschadigd afgeleverd zien. Daar profiteert uiteindelijk de hele keten van, want het scheelt weer een retourzending in het geval van een beschadigd artikel. Ook in het geval dat een klant drie losse kledingstukken bestelt, is het beter om dat in één verpakking te verzenden.

Duurzame verzendverpakking

Maar het is dan wel noodzaak om de verzendverpakking zo duurzaam mogelijk te houden. Uit een steekproef van Mission Reuse, in samenwerking met Thuiswinkel.org en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, is gebleken dat meer dan tweederde van de online consumenten ontevreden is over de hoeveelheid verzendmateriaal bij online bestellingen. Als goederen keer op keer verstuurd worden in te grote dozen, is dat niet alleen slecht voor het milieu, maar de retailer is ook meer kwijt aan grondstoffen en transportkosten.

Verpakkingskosten verlagen

Less is more

Het antwoord zit dan ook in slim verpakken. Slimme e-commercebedrijven maken gebruik van milieubewuste verpakkingstechnologie, waarmee voor elke zending een doos op maat kan worden gemaakt. Met behulp van 3D-scantechnologie kunnen de geautomatiseerde verpakkingssystemen elke afzonderlijke bestelling op maat verpakken, ongeacht of deze uit afzonderlijke of meerdere artikelen bestaat. Doordat iedere bestelling op maat wordt verpakt, zit er geen lucht meer in de doos en dat scheelt aanzienlijk in transportkosten. Gemiddeld genomen besparen deze oplossingen 50% aan verzendvolume. Het artikel is ook strak verpakt, wat de kans op schade door een ‘zwevend’ product vrijwel reduceert tot nul. Tevens wordt een door een doos op maat opvulmateriaal volledig geëlimineerd en levert het een afname in het gebruik van karton op van zo’n 30%.

Kostenbesparing

Naast de positieve voordelen voor het milieu, levert de technologie voor het verpakken op maat dus ook flinke kostenbesparingen op. De standaard piekmomenten worden steeds grilliger en moeilijker voorspelbaar. Veel consumenten, blootgesteld aan de inflatie, zullen daarnaast hun aankopen tot het laatste moment uitstellen, waardoor de 'piek' nog extra wordt versterkt.

Verpakkingskosten verlagen

CVP Everest van Sparck Technologies

Met snelheden tot 1.100 orders per uur verpakt de CVP Everest van Sparck Technologies het equivalent van minimaal 20 manuele verpakkingsstations. Met de krapte op de arbeidsmarkt geeft het automatiseren van het verpakkingsproces iedere online retailer dan ook een enorme en betrouwbare boost in het beheersbaar houden van de kosten.

Dit artikel is gesponsord door Sparck Technologies