Fudura: 'Wacht niet met verduurzamen, investeer slim'

Fudura: 'Wacht niet met verduurzamen, investeer slim'

Hoe bereid je je als organisatie in de logistiek voor op de energietransitie? Stap één is het in kaart brengen van de huidige en toekomstige energiebehoeften, stellen Carlos Mendes Aguiar en Sven Jaspers van Fudura dat bedrijven ondersteunt bij deze transformatie. "Data speelt een cruciale rol."

De logistieke sector staat voor een enorme uitdaging als het gaat om de energietransitie. Bedrijven moeten verduurzamen, elektrificeren, en omgaan met fluctuerende en stijgende energieprijzen, alsmede met netcongestie. Fudura positioneert zich hierin als een betrouwbare en innovatieve partner, gespecialiseerd in het ondersteunen van logistieke bedrijven bij deze transformatie. Bij het bedrijf werken 420 experts op het gebied van energietransitie. Carlos Mendes Aguiar, CCO, en Sven Jaspers,  head of New Energy Systems, vertellen over de oplossingen die Fudura ziet voor de logistieke sector.

Logistieke uitdagingen

Carlos Mendes Aguiar, voorheen zelf jaren werkzaam in de logistiek, bij PostNL: "De logistieke sector staat voor de enorme taak om bedrijfsprocessen te verduurzamen. Dit omvat zowel de operatieve processen in panden als het transport zelf. Elektrificatie is hierbij een belangrijk thema. Vervoermiddelen, van busjes tot vrachtwagens, moeten omgeschakeld worden naar elektrische aandrijving. Dit brengt niet alleen technische maar ook logistieke uitdagingen met zich mee, vooral gezien de toenemende vraag naar elektriciteit en de druk op het elektriciteitsnet."

Data-analyse

Sven Jaspers: "Wij helpen bedrijven met hun huidige en toekomstige energiebehoeften in beeld te brengen en te optimaliseren. Door data-analyse kunnen we het verbruik van een klant monitoren en oplossingen bieden om pieken in de energievraag af te vlakken. Om zo de efficiëntie te verbeteren en kosten te besparen. Onze oplossingen zijn gebaseerd op schaalbaar maatwerk, wat betekent dat we de infrastructuur aanpassen naarmate de behoeften van de klant groeien. Dit is cruciaal in een sector waar wetgeving snel verandert en nieuwe eisen stelt aan duurzaamheid."

Verhuren

"Een belangrijk aspect van onze aanpak is”, zo vervolgt Mendes Aguiar, “dat we de benodigde infrastructuur verhuren in plaats van verkopen. Dit betekent dat klanten geen grote investeringen vooraf hoeven te doen, wat vooral voor bedrijven met dunne marges aantrekkelijk is. Bovendien kunnen we de infrastructuur aanpassen naarmate de behoeften veranderen. Dit zorgt voor flexibiliteit en maakt de energietransitie financieel haalbaar."

Integratie energieopslag van overtollige energie en tackelen van netcongestie door Fudura.
Integratie energieopslag van overtollige energie en tackelen van netcongestie door Fudura.

Balans tussen opwekking en verbruik

Jaspers wijst daarbij op de cruciale rol van data: “Door real-time monitoring en simulaties op basis van voorspellingen kunnen we klanten helpen om hun energieverbruik te optimaliseren. We gebruiken deze data om slimme energiemanagementsystemen te ontwikkelen die niet alleen de opslag en levering van energie optimaliseren, maar ook de balans houden tussen opwekking en verbruik. Dit is essentieel in een tijd waarin netcongestie een groot probleem vormt."

Schaalbaar maatwerk

Mendes Aguiar noemt ter verduidelijking een voorbeeld van een project waarbij Fudura een groot logistiek bedrijf helpt om hun energieverbruik te verduurzamen: “We hebben een systeem geïmplementeerd waarbij ze 40 tot 50% van hun energieverbruik uit eigen opwekking halen. Dit combineren we met batterijsystemen die overtollige energie opslaan. Energie die vervolgens gebruikt wordt op momenten van hoge vraag. Dit soort oplossingen tonen aan hoe schaalbaar maatwerk in de praktijk werkt."

Beperkte aansluitingen

Volgens Jaspers groeit de vraag naar elektrische laadoplossingen snel. “Maar veel logistieke bedrijven hebben slechts beperkte elektrische aansluitingen, wat niet voldoende is voor snelladers die nodig zijn voor grote vrachtwagens. Wij helpen deze bedrijven door engineeringoplossingen te bieden die de groei naar een volledig elektrisch wagenpark ondersteunen. Dit omvat bijvoorbeeld het werken met mantelbuizen voor toekomstige uitbreidingen, en het installeren van laadpalen waarvan het vermogen vergroot kan worden naarmate een logistiek dienstverlener haar elektrisch wagenpark vergroot door de jaren heen."

 Fudura helpt met oplossingen voor technische en logistieke uitdagingen in transitie naar een Zero Emission-wagenpark
Fudura helpt met oplossingen voor technische en logistieke uitdagingen in transitie naar een Zero Emission-wagenpark

Gedragsverandering

Mendes Aguiar haalt nog een ander belangrijk aspect aan: "Naast technische oplossingen is gedragsverandering binnen bedrijven ook cruciaal. Chauffeurs moeten wennen aan nieuwe laadschema's en manieren van werken. Wij ondersteunen bedrijven hierbij door inzicht en advies te geven op basis van data. Dit helpt bij de acceptatie en implementatie van nieuwe systemen."

Partner

Fudura ziet zichzelf als een energie-infrastructuurpartner ook voor bedrijven in de logistieke sector. De energiewereld verandert snel en sterk, en het is cruciaal voor bedrijven om mee te bewegen en deze veranderingen voor te zijn. Door strategisch en uitvoerend partner te zijn, helpt Fudura bedrijven bij het garanderen van energiezekerheid, kostenbesparing en het realiseren van duurzaamheidsdoelen. De combinatie van schaalbaar maatwerk, voorfinanciering en data-gedreven inzichten maakt Fudura een onmisbare partner in de energietransitie van de logistieke sector.

Sterke investeerders

Jaspers: "We hebben sterke investeerders achter ons staan, wat ons in staat stelt om vooruit te financieren en snel te leveren. Dit betekent dat we in staat zijn om bijvoorbeeld batterijen en snelladers al te bestellen voordat de klant deze nodig heeft. Hierdoor kunnen we snel inspelen op de vraag en de infrastructuur binnen enkele weken installeren. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van traditionele aanbieders."

Niet wachten

Mendes Aguiar wil ondernemers in de logistieke sector tot slot nog een nadrukkelijk advies meegeven: “Wacht niet met verduurzamen. Investeren in duurzame oplossingen moet je niet uitstellen. Elke dag die je wacht, omdat je denkt dat systemen goedkoper worden, is echt zonde van de tijd. Verduurzamen levert ogenblikkelijk voordeel op en is voor steeds meer klanten van logistieke bedrijven een randvoorwaarde om zaken te doen. Het nog niet doen kost je klanten, gaat ten koste van je reputatie en maakt je minder aantrekkelijk, ook op de arbeidsmarkt. Begin nu met verduurzamen, en doe dit op een slimme manier door gebruik te maken van schaalbaar maatwerk."

Dit artikel is gesponsord door Fudura.