Problemen wereldhandel nog steeds ‘verontrustend hoog’

Problemen wereldhandel nog steeds ‘verontrustend hoog’

De problemen in de wereldhandel bevinden zich nog steeds op een verontrustend hoog niveau. Dit blijkt uit de recent verschenen Monitor Internationale Handel en Logistiek van ondernemersvereniging Evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Een verbetering wordt voorlopig niet verwacht. Ook maakt meer dan de helft van de respondenten zich ernstig zorgen over de personeelstekorten.

De problemen in de wereldhandel bevinden zich, volgens de in mei verschenen tweemaandelijkse Monitor Internationale Handel en Logistiek (MIHL) van ondernemersvereniging Evofenedex en kredietverzekeraar Atradius, nog steeds op een verontrustend hoog niveau. Een verbetering wordt voorlopig niet verwacht.

Nog niet voorbij

In maart 2022 verslechterden de omstandigheden om wereldwijd zaken te doen voor 62 procent van de bedrijven. In mei is dit gedaald naar 54 procent maar dat is nog steeds meer dan de helft van de respondenten. De kosten voor de bedrijven bevinden zich op een vergelijkbaar hoog niveau als in de maanden ervoor. De mate van verstoring die bedrijven ervaren bleef vrijwel gelijk. “We zien enige stabilisatie in de wereldhandel”, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij Evofenedex. “Dat is hoopgevend, maar aan de andere kant zijn de uitdagingen voor exporterende bedrijven nog steeds enorm. Inmiddels denkt 23 procent van de bedrijven dat de problemen tot na 2023 aanhouden.”

Personeelstekorten zorgwekkend

Naast het gebrek aan grondstoffen, de hoge inflatie en energieprijzen worden personeelstekorten door meer dan de helft van de respondenten genoemd. Dit ondanks dat het ziekteverzuim flink is gedaald. Er is vooral sprake van oplopende tekorten aan chauffeurs en logistiek personeel. Volgens Manue Azoulay, beleidsmedewerker Human Capital bij Evofenedex, is deze trend zorgwekkend. “De werkdruk neemt toe en in plaats van te acteren vanuit strategisch HR-beleid reageren bedrijven ad hoc; bijvoorbeeld met aanbrengbonussen. Men neemt meer mensen aan die vaak niet aan alle eisen voldoen bij een oplopende orderdruk. Kennelijk zien werkgevers geen andere oplossingen om de huidige tekorten op te lossen terwijl die er mogelijk wel zijn. Denk aan scholing en ontwikkeling, het stimuleren van behoud van zittend personeel, en meer samenwerken met andere bedrijven voor het opvangen van pieken en dergelijke.”

Chaotische opstart

“Wat verder opvalt in deze meting is dat het aantal nieuwe orders bij bijna een derde van de bedrijven beter was dan een jaar geleden. Tegelijkertijd kan bijna de helft van de bedrijven deze groei nauwelijks of maar ten dele aan”, aldus Koopman. Hij waarschuwt verder voor te veel optimisme over verminderde logistieke verstoringen. “Dat de havens in China weer opengaan, is op lange termijn natuurlijk een positieve ontwikkeling maar op korte termijn zal de chaotische opstart van de havens de problemen eerder vergroten.”

Hogere winstmarge

Bij 42 procent van de exporterende bedrijven ontwikkelt de omzet zich positief, met een gemiddelde stijging van 21 procent. Bij 22 procent vertaalt zich dat in een hogere winstmarge, maar bij 41 procent van de bedrijven wordt er een verslechtering geconstateerd. Het gaat daarbij om een gemiddelde winstdaling van 25 procent. Dat komt vooral door gestegen kosten, logistieke verstoringen van vooral levertijden, moeilijk verkrijgbare grondstoffen en personeelstekorten.

Daniëlle van Hout

Daniëlle van Hout

Redacteur Logistiek.nl