Hbo-opleidingen in Nederland: voltijd en deeltijd

Wie logistiek wil studeren, kan in Nederland bij negen hogescholen terecht. Het merendeel van deze opleidingen biedt ook deeltijdstudies aan. Deze deeltijdopleidingen zijn een succes en de instroom van de voltijd hbo-opleidingen neemt af. Dit is een overzicht van de hbo-opleiders logistiek in Nederland.
Delen:

Hbo’s zijn onmisbaar door hun regionale vertakking’, stelde Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen eind 2021. Hoewel onmisbaar én in de afgelopen jaren behoorlijk populair, verwacht Limmen een terugloop in het aantal hbo-studenten. Toekomstige studenten zijn volgens hem vooral afwachtend vanwege de onzekerheid over de studiefinanciering. Het huidige leenstelsel wordt per 2023-2024 afgeschaft, maar het is nog onduidelijk wat er voor in de plaats komt.

Prima perspectief

Toch hebben logistieke hbo-ers een prima perspectief, zeker op de huidige arbeidsmarkt. Er is momenteel een groot tekort aan logistiek medewerkers. Functies in de categorie Logistiek en Transport staan op plaats vijf bij de hbo-startsalarissen. NHL Stenden in Emmen en Windesheim in Zwolle zijn de twee hogescholen waar je het beste logistiek management (LM) kunt studeren. Beide hbo-instellingen worden door hun studenten het hoogst gewaardeerd. Dit blijkt uit de Keuzegids hbo 2022. Logistics engineering (LE) komt in Vlissingen HZ het beste uit de verf, gevolgd door Zwolle Windesheim.

Special over de Arbeidsmarkt - Logistiek april 2022

Naastvijf generaties logistiek professionals, veel aandacht voor topvrouwen in logistiek, interim management als roeping, arbeidskosten, HR beleid rondom vergrijzing, twintigers aan het roer bij Active Ants, cijfers over de krapte op de arbeidsmarkt, de combinatie robot – mens, veiligheid in magazijnen en in de vrachtwagen. Plus: een overzicht van de HBO opleidingen in Nederland.

Lees hier de online versie of neem een abonnement en krijg dit cadeautje thuis op de mat

Hbo-opleiding in deeltijd?

Het merendeel van de hbo’s bieden ook deeltijdopleidingen logistiek aan, in de Associate degree (AD) vorm. Wie wil starten met deze deeltijdopleidingen moet over een mbo-diploma (niveau 4) of havo- of vwo-diploma beschikken. Het alternatief is een toelatingstoets, zoals die van de Hogeschool van Amsterdam. Dat biedt kansen aan iemand van 21 jaar of ouder die ten minste zestien uur per week werkzaam is in een logistieke functie. Daarbij moeten er binnen de organisatie wel voldoende mogelijkheden zijn om de leerresultaten te behalen.

Hieronder een overzicht van alle logistieke hbo-opleidingen in Nederland:

BUas Breda

Breda University of Applied Sciences (BUas, voorheen NHTV) biedt de opleidingen logistics management en logistics engineering aan. Het instituut profileert zich met opleidingen voorzien van baangarantie én stages bij bedrijven als Samsung en UPS. Ook kun je bij Buas een master supply chain management volgen.

Instroom 2021: LM 92 en LE 34

Visie opleider: “Wat de BUas logistieke opleidingen uniek maakt is het kleinschalige en internationale karakter, het samen met bedrijfsleven en docenten project-werken in learning communities en de geweldige moderne en groene campus. In de learning communities gaan we gezamenlijk op zoek naar duurzame en innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de toeleveringsketen. Het merendeel van de BUas-docenten combineert werk in de industrie met lesgeven, waardoor studenten en bedrijfsleven in hoge mate profiteren van hun actuele praktijkcases en ervaring.”

Fontys Hogeschool Venlo

Fontys Hogeschool Venlo mikt op studenten die oog hebben voor de EUregio. De opleiding biedt de bachelors logistics management (LM), logistics engineering (LE) en de master international logistics en supply chain management aan.

Instroom 2021: LM 81 en LE 37

Visie opleider: “Fontys Venlo is een ‘regionale katalysator’ die in samenwerking met de regio en ondernemers de talenten van jonge mensen ontdekt, ontwikkelt en versterkt. Het is een open en authentieke leeromgeving, waar ruimte is voor nieuwe mindsets, ideeën, creativiteit en toewijding om de uitdagingen van post-corona, smart mobility, economy 5.0, de toekomst van het leren, gezonde mensen en een gezonde samenleving aan te gaan”

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) biedt de opleiding logistics management aan. Deze opleiding is te volgen in zowel Arnhem als Nijmegen. De opleiding focust op data driven logistics, persoonlijk leiderschap (soft skills) en is praktijkgericht.

Instroom 2021: 122 studenten (40 in Arnhem en 82 in Nijmegen) en AD 19

Visie opleider: “De HAN heeft altijd een brede profilering gehad. De komende tijd komt er meer aandacht voor datagedrevenheid en de menselijke kant van de logistiek.”

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool Amsterdam (HvA) biedt de opleidingen logistics management en logistics engeneering aan. Op dit moment is de HvA bezig om de twee opleidingen samen te voegen tot een brede bachelor Logistiek. De student leert logistieke processen te onderzoeken, te ontwerpen, te plannen, aan te sturen en erover te adviseren. Bij de HvA kun je ook een AD logistiek volgen, deeltijd en voltijd.

Instroom 2021: LM 119, LE 48 en AD 63

Visie opleider: “Ons onderwijs ontwikkelt zich van aanbodgestuurd (waarbij de student m.b.v. een routekaart een beroepsproduct oplevert) naar vraaggestuurd (waarbij de student zelf bepaalt welke leerresultaten hij/zij op welk level gaat ontwikkelen). Met intensieve feedbackgesprekken en een platform waarin onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar worden gebracht, wordt de student bij zijn/haar leerweg begeleid.”

Bron: Fotografie Het Klikt

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam biedt de bachelors logistics management, logistics engeneering en een AD logistiek management aan. De focus ligt op slimme logistiek, vanaf aankomst in de haven tot de stromen die nodig zijn tot bijvoorbeeld een webshop.

Instroom 2021: LM 122, LE 49 en AD 165

Visie opleider: “Bij onze opleidingen staat de deur van de docenten altijd open. We zitten in het Rijnmondgebied, een van de grootste logistieke hotspots ter wereld, met een van de grootste havens van de wereld. Daar zijn veel logistieke uitdagingen waar onze opleidingen zich ook mee bezighouden.”

`Bron: Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) biedt de opleiding logistics management (voorheen logistiek en economie) aan en een AD logistiek management. Bij de studie ligt de focus op veranderingsprocessen, actualiteit en de koppelingen tussen lokale logistieke functies en internationale ontwikkelingen. De opleiding kenmerkt zich door een sterke verbinding met de beroepspraktijk.

Instroom 2021: 74 studenten en AD 36

Visie opleider: “Er is binnen de opleiding speciale aandacht voor digitaal en datagedreven logistiek, circulariteit en duurzaamheid, toegepast op supply chain transformatie en logistiek in de leefbare stad.”

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences in Vlissingen biedt logistics engineering aan. Deze opleiding is gelijk de beste in zijn soort in Nederland, volgens Keuzegids hbo 2022. Vanaf september 2022 beginnen ze met een AD logistiek. Daarnaast wordt de opleiding ook in het Engels aangeboden. Bij de AD word je opgeleid om op strategisch niveau te verbinden met de operationele werkzaamheden binnen het bedrijf.

Instroom 2021: 48 studenten

Visie opleider: “Tijdens het vierde jaar kies je voor een van de drie specialisaties: supply chain management, human logistics management of maritime logistics management. Die laatste is een unieke.”

NHL Stenden Hogeschool Emmen

NHL Stenden Hogeschool locatie Emmen richt zich vooral op studenten die kennis willen opdoen op het vlak van productie, administratie en distributie van goederen. NHL Stenden biedt naast een internationale bachelor logistics management, in het Engels, ook een duale AD logistiek en economie aan. Naast dat logistics management bij NHL volgens de Keuzegids hbo 2022 de beste opleiding is, kent de opleider met deze opleiding de beste doorstroom naar het tweede jaar.

Instroom 2021: 25 studenten en AD 15

Visie opleider: “De opleiding onderscheidt zich door ons bijzonder kenmerk: Green Logistics. Wij leiden studenten op tot brede logistici die bedrijven kunnen ondersteunen en adviseren op het gebied van circulariteit. In ons programma is dit elke module verweven in projecten, opdrachten en met de bedrijven waarmee wij samenwerken.”

Zwolle Windesheim

Zwolle Windesheim biedt de opleidingen logistics management en logistics engeneering aan. Windesheim is een praktijkgerichte hogeschool. Ook kun je op Windesheim twee logistieke masters volgen, supply chain management en international logistics, en bieden ze een AD logistiek aan.

Instroom 2021: LM 75, LE 40 en AD 20

Visie opleider: “Het is een kleine opleiding met een hechte community. Binnen de opleiding is een goede balans tussen kennis van techniek, kennis van logistieke vakgebieden en een bedrijfskundige blik. Er is onder andere veel aandacht voor skills, en adviesvaardigheden. Er is betrokkenheid, veel ruimte voor flexibiliteit, sterk op inhoud als het gaat om logistieke procesverbeteringen.”