Almere legt lat flink hoog voor aantrekkelijk bedrijventerrein Stichtsekant

Almere legt lat flink hoog voor aantrekkelijk bedrijventerrein Stichtsekant
De gemeente Almere hanteert voor Stichtsekant BREEAM Excellent, de op één na hoogste trede, als minimum.

Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere wordt ontwikkeld als een aantrekkelijk, duurzaam en groen bedrijventerrein. Nieuwe bedrijven leggen hun duurzaamheidsambities vast en de gemeente Almere streeft naar een groene en zo duurzaam mogelijke inrichting van de openbare ruimte. Ook stelt de gemeente eisen aan de uitstraling van de bedrijfspanden, zodat het terrein er zo aantrekkelijk mogelijk uitziet.

Begin 2020 is door de gemeenteraad van Almere de Duurzaamheidsagenda vastgesteld. Nieuwe bedrijven onderstrepen hun duurzaamheidsambities met een BREEAM-NL certificering. BREEAM-NL is een certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving en wordt wereldwijd in meer dan 80 landen gebruikt.

Uitdaging

De lat voor Stichtsekant ligt hoog, want de gemeente daagt partijen uit om BREEAM Excellent, de op één na hoogste trede, als minimum te realiseren voor hun vastgoed. Denk hierbij aan maatregelen zoals het op grote schaal materialen hergebruiken, zonnepanelen op het dak, energiebesparende maatregelen in het pand en vergroening van het gebouw en de kavel voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Bedrijven als Flamco, Lidl en Hunkemöller brengen dit al in de praktijk.

Duurzaamheidsplan

Bedrijven in de nieuwste fasen van Stichtsekant zorgen nu al voor de natuurlijke afstroming van hemelwater naar wadi’s (groene greppels) en retentiezones (bergplek voor oppervlaktewater), gasloos bouwen en een groene inrichting van de kavel.

Voor toekomstige ontwikkelingen stellen bedrijven samen met de gemeente een duurzaamheidsplan op. Hierbij wordt onder andere gekeken naar energiebesparende maatregelen, waaronder het op grote schaal toepassen van zonnepanelen op het dak en vergroening van het gebouw en de kavel om de biodiversiteit en klimaatadaptatie te bevorderen.

De wadi’s (groene greppels).

Eisen voor gezondheid en welzijn gebouwgebruikers

De duurzaamheidseisen gaan niet alleen over het milieu, maar ook over het welzijn van de medewerkers op Stichtsekant. Daarom worden de bedrijven door de gemeente uitgedaagd om het pand met een WELL-certificering te realiseren. Dit is een belangrijk certificeringssysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.

WELL kent elf thema’s die de gezondheid in gebouwen bevorderen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid en innovatie.

Dit artikel is gesponsord door Gemeente Almere. 

Lees ook: