Voorkom uitval door fysieke belasting: ken je deze tips al?

Voorkom uitval door fysieke belasting: ken je deze tips al?
“Lichamelijke overbelasting beperken we met behulp van data en ICT."

Maar liefst twee op de vijf werknemers in Nederland heeft te maken met lichamelijke belasting op het werk, zoals zwaar tillen, bukken of veel in dezelfde houding werken. In totaal lijden 460.000 werknemers daardoor aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup, zo blijkt uit cijfers van TNO.

Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, uitval en arbeidsongeschiktheid, maar levert jaarlijks ook hoge kosten voor werkgevers en de maatschappij op. Ook in de logistieke sector zijn fysieke klachten door overbelasting een veelvoorkomende oorzaak van verzuim. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte daarom de Hoe TOP werk jij?-campagne om het onderwerp onder de aandacht te brengen.

Overbelasting ligt op de loer in de logistieke sector. Mensen belasten hun lichaam dagelijks. Tillen en dragen, duwen en trekken komen veel voor in de logistiek. Ook werkhoudingen en repeterende bewegingen zijn aandachtspunten bij het verminderen van lichamelijke belasting. Door de zware lichamelijke belasting krijgen werknemers klachten aan de nek, schouder en rug. Uit gegevens van TNO blijkt dat de gevolgen van fysieke overbelasting voor 42 procent van de totale verzuimkosten door beroepsziekten zorgt. Om deze klachten aan te pakken adviseren TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om lichamelijke belasting bij de bron aan te pakken.

TOP-strategie

De aanpak start bij risicoinventarisatie op de werkvloer: waar lopen medewerkers risico en hoe groot is het risico? Als dat in kaart is gebracht, kun je een oplossing voor een specifiek probleem zoeken. De volgorde waarin bedrijven naar oplossingen kunnen zoeken, heet de TOP-strategie. Bedrijven moeten eerst kijken naar de T, die staat voor technisch. Welke technische maatregelen kunnen aan de bron van de lichamelijke overbelasting weggenomen worden, zodat werknemers gezonder kunnen werken. Als dat niet kan of niet genoeg is, kijk je naar de O van organisatorische maatregelen. Zo is bijvoorbeeld een aanpassing van het werkproces mogelijk.

Tenslotte kun je als bedrijf naar persoonsgebonden maatregelen kijken. Dit zijn bijvoorbeeld maatwerkoplossingen, individuele adviezen voor uitvoering van taken of individuele aanpassingen in de functie of werkomgeving van een werknemer.

Welzijn van medewerkers

Voor de campagne interviewde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met de aanpak van lichamelijke belasting, zoals een groot voedingssupplementen producent.

“Onze producten zijn gericht op gezondheid en welzijn, daarom vinden wij het extra belangrijk om ook aandacht te besteden aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers”, vertelt senior manager Distribution Compliance EMEA Anthio Straten.

De last verlichten

Preventiemedewerker Charles Vos vertelt hoe ze de herinrichting van het magazijn hebben aangegrepen om verbeteringen aan te brengen: “Door toepassing van ergonomische kennis en middelen, verlichten we de last voor onze medewerkers. We voorkomen bijvoorbeeld dat mensen ver moeten reiken tijdens het orderverzamelen door rollerbanen op de juiste positie te plaatsen en zwaardere en veel gepickte producten op grijplocatie te leggen."

Door toepassing van ergonomische kennis en middelen, verlichten we de last voor onze medewerkers”

"Ook in de werktafels op de assemblage afdeling zijn door onze afdeling Facilities & Maintenance rollerbanen aangebracht, waardoor dozen met minder inspanning verplaatst kunnen worden. Onze flowracks hebben een bepaalde helling, zodat je gebruik maakt van de zwaartekracht en minder hoeft te trekken. Bij de controlestations gebruiken we in hoogte verstelbare tafels en ergonomische vloermatten, zodat medewerkers groot en klein hun werk kunnen doen zonder klachten. Daarnaast gebruiken we natuurlijk welbekende logistieke hulpmiddelen als elektrische palletwagens en scharnierliften.”

Samen nadenken over veiligheid

Het bedrijf probeert bewustzijn rondom overbelasting op andere manieren te waarborgen. Health & Safety Coördinator Martine Christians vertelt: “We vragen medewerkers expliciet om mee te denken over gezond en veilig werken. Dat is nodig: vaak weten ze waar de problemen zitten en zelfs wat een oplossing zou zijn, maar ervaren ze een drempel om daar iets mee te doen. Medewerkers kunnen het hele jaar door via een formulier meldingen doen bij de leidinggevende en het arbo-comité. Samen kijken we vervolgens hoe we het werkproces kunnen aanpassen. En ieder half jaar reiken we een Gouden Stip uit, voor de beste verbetertip. Iedere uitreiking lokt nieuwe meldingen uit. Zo houden we gezond en veilig werken levend op de werkvloer.”

Dit artikel is gesponsord door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.