Zo houd je een zonnestroominstallatie financieel rendabel en future-proof

Zo houd je een zonnestroominstallatie financieel rendabel en future-proof
Zonnepanelen op logistiek vastgoed.

De energietransitie is nu echt in een versnelling gekomen. Steeds meer ondernemers zien de voordelen ervan in om te investeren in duurzame energieopwekking. Vooral bedrijven in logistiek vastgoed kiezen voor zonnepanelen omdat zij beschikken over grote platte daken die daardoor uitermate geschikt zijn voor zonnestroominstallaties.

Daarnaast wordt er in de vastgoedsector momenteel volop gebouwd dus zijn er vele kansen om in te spelen op de verduurzaming. Want voor zowel asset ontwikkeling als de ontwikkeling van zonnestroominstallaties verlopen een aantal zaken vergelijkbaar. Zo vindt ook voor zonnestroominstallaties projectontwikkeling plaats, is er een realisatiefase en oplevering evenals een overdracht naar de asset-owner (belegger) en het in beheer nemen van de installatie.

Als de zonnestroominstallatie eenmaal in beheer is genomen, zijn er tal van mogelijkheden op het gebied van technisch onderhoud en exploitatie. Het aangaan van een partnership is dan vaak de ideale oplossing.

Maximaal rendement zonnestroominstallatie

Een optimale en continue werking van de zonnestroominstallatie leidt tot een maximaal rendement uit de investering in een zonnestroominstallatie. Door het aangaan van een duurzaam partnership met een specialist op het gebied van Solar Asset Management haal je het maximale uit zonnestroominstallaties.

Zo’n samenwerking bestaat uit twee delen:

1. Operations & Maintenance (O&M)

Hierbij ligt de focus op de technische aspecten van het beheer zoals het monitoren, bewaken en aansturen van de zonnestroominstallatie. Maar ook de uitvoering van preventief en correctief onderhoud aan de installatie hoort hierbij evenals inspecties conform de Scios Scope 12 methodiek, samengesteld door het verbond van Verzekeraars.

Voor een optimaal rendement zijn engineers, servicemonteurs en data analisten dagelijks in de weer door met behulp van geavanceerde software de zonnestroominstallaties te monitoren. Data maken zij inzichtelijk en zij sturen op de geformuleerde KPI’s. Dit alles maakt het mogelijk om pro-actief te handelen en om (ver)storingen te voorkomen.

2. Asset Management

Met Asset Management wordt de service uitgebreid met ondersteunende diensten op het gebied van finance, legal, insurance en stakeholdermanagement. Concreet gaat het dan om bijvoorbeeld contract- en documentenbeheer, een optimale financiële performance en risicobeheersing in de breedte.

Organisatorisch gezien komt er heel wat kijken bij het beheer van een zonnestroominstallatie. Veel partijen zijn betrokken die allemaal een deel van het totaal invullen.  Dit heeft een behoorlijke impact op het contractmanagement. Doordat al deze partijen aparte aansturing vragen, ontstaat het risico op miscommunicatie. Door in zee te gaan met een partner voor onderhoud wordt de coördinatie en continuïteit van het contractmanagement verbetert.  Zo verminderen de kosten en zijn risico’s verkleind of overgenomen door een partner met kennis en ervaring.

Ook voor de afstemming met verzekeraars, support bij het afhandelen van ontstane schade of het aanspraak maken op garantie kan een dergelijke samenwerking zeer van waarde zijn. Zulke afhandelingen kosten tijd en aandacht vanwege de complexiteit van het systeem en in het geval van benodigde reparatiewerkzaamheden aan het systeem is veiligheid gegarandeerd.

Zonnepanelen logistiek vastgoed

Toekomstbestendigheid

Naast een optimale werking en een goede organisatie rondom de zonnestroominstallaties is het zaak om alle ontwikkelingen binnen de solar revolutie goed in de gaten te houden. Eén van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie is om alle opgewekte stroom op te nemen in het elektriciteitsnet. Alleen het net is nog niet ingericht op decentrale opwek vanuit zon en wind. Zo ontstaat er in sommige delen van het elektriciteitsnet een tekort aan transportcapaciteit. Dit tekort noemen we congestie en kan een bedreiging vormen voor het verdienmodel van de zonnestroominstallaties.

Een Solar Asset Manager kan daarin adviseren. Er zijn tal van mogelijkheden om de zonnestroominstallatie te integreren met additionele diensten. Een goed voorbeeld binnen de logistiek vastgoed is het elektrificeren van het wagenpark. Een combinatie van zonnestroominstallaties, laadpalen en batterijopslag waarbij het opwekken, opslag en capaciteit van de laadpalen op elkaar worden afgestemd zijn kansrijke mogelijkheden.

Dieper ingaan op deze materie? Vraag vrijblijvend een gesprek aan met één van de adviseurs van KiesZon. Per systeem maken zij inzichtelijk wat er benodigd is voor een optimale werking.

Dit artikel is gesponsord door KiesZon.