Goods-to-Person: zo kies je het juiste orderverzamelsysteem

Goods-to-Person: zo kies je het juiste orderverzamelsysteem

Een Goods-to-Person (GTP)-systeem brengt de bestelde artikelen van een order naar de picker op zijn werkstation. Producten worden opgeslagen in een geautomatiseerd shuttlesysteem en vervolgens met behulp van liften, conveyors en shuttles naar een uitgiftestation (orderverzamelen of palletiseren) gebracht. Het concept is eenvoudig maar hoe kies je het juiste systeem? Vijf stappen.

Deze geautomatiseerde oplossing is met name relevant in pick-and-pack- en casepicking-toepassingen, vooral voor artikelen met een gemiddelde tot lage omzetsnelheid. De oplossing neemt minder ruimte in beslag en geeft de productiviteit een boost.

Voordelen GTP-orderverzamelsysteem

Het grote voordeel van een GTP-oplossing is de hoge prestatie tijdens het orderverzamelen. Het magazijn reageert sneller op inkomende bestellingen, urgente bestellingen kunnen eenvoudiger worden afgehandeld en de cut-off-tijden liggen dicht bij de vertrektijden van de vervoerders. Prima voor de omzet.

Een ander voordeel van de oplossing is ruimtebesparing. Er is een kleiner magazijnvolume nodig voor dezelfde voorraad. De gebruiker kan de ruimte benutten voor andere werkzaamheden of voor de opslag van slow movers. Met een geautomatiseerd opslagsysteem wordt de ruimte die normaal gesproken ingenomen wordt door gangpaden tot een minimum beperkt.

Tot slot brengt het gebruik van een GTP-oplossing ook een hogere kwaliteit van orderverzamelen met zich mee. Met andere woorden, minder fouten. Orderpickers zullen vooral de ergonomische, gebruiksvriendelijke en comfortabele werkplekken waarderen. Onnodig bukken en reiken behoren tot het verleden, evenals vaak voorkomende lichamelijke klachten. Ze kunnen zich simpelweg concentreren op de orders.

Bepalen grootte van het systeem

Waarom is het bepalen van de grootte van het systeem zo belangrijk? Het op de juiste wijze bepalen van de afmetingen van het systeem zorgt voor een efficiënte, flexibele en schaalbare oplossing met als resultaat een duurzame investering. Een onnauwkeurige dimensionering echter kan leiden tot over- of onderschatting van de verwachte prestaties van het systeem, tot het opnemen van irrelevante SKU's of tot een verkeerd beheer van de voorraad en dus uiteindelijk nadelige financiële gevolgen.

Het bepalen van de grootte in vijf stappen

Stap 1 - Wat zijn de gewenste prestaties?

De productiviteit van de GTP-werkstations wordt beïnvloed door verschillende parameters, zoals het gewicht en de afmetingen van de artikelen, het gemiddelde aantal artikelen per bestelling of bepaalde bewerkingen die op de producten moeten worden uitgevoerd. De output wordt zeker ook beïnvloed door een juiste ergonomische inrichting van de stations zelfs, zoals een schuin geplaatste aan- en afvoer van de bakken voor eenvoudiger picken. Om de verwachte snelheid op de werkplek goed te kalibreren, kunt u het beste uitgebreid testen op basis van standaard orders en met behulp van een testwerkstation.

GTP systeem 2Stap 2 - Welke SKUs gaan we in het GTP-systeem opslaan en welke niet?

Niet alle SKU's zijn geschikt voor opname in een GTP-systeem. Door een analyse van de artikeldatabase en de bestellingen (hoeveelheden, patronen…) kan de relevantiezone van het systeem worden bepaald. Er moet rekening gehouden worden met twee belangrijke aspecten, namelijk de dagelijkse bestelhoeveelheid en de grootte/gewichtskenmerken van elke SKU. Zware en volumineuze producten zijn meer geschikt om te worden gepickt met behulp van een semiautomatische verzamelprocedure. Hetzelfde geldt voor producten met een zeer hoge of lage omzetsnelheid, behalve voor die producten waarvan het bijvoegen in het systeem de benodigde investering niet significant verandert.

Stap 3 - Het optimaliseren van de opslagdichtheid

Een andere belangrijke stap is het bepalen van de voorraadhoeveelheden. Afhankelijk van de gekozen SKU, zal deze essentiële stap in de analyse het mogelijk maken om voor elke geschikte SKU de juiste opslagwijze te bepalen, zoals de hoeveelheid die moet worden opgeslagen, het aantal benodigde bakken, hun hoogte, hun type (groot, klein of gecompartimenteerd). Het juiste aantal posities en gangpaden kan vervolgens worden gedefinieerd op basis van de beschikbare ruimte, de hoogte van het gebouw en de vereiste prestaties van het systeem, zoals het aantal orderregels per uur.

Stap 4 - Wat wordt de replenishment-strategie?

Vervolgens is het belangrijk om voor elke geschikte SKU een efficiënte replenishment-strategie (frequentie en volume) te definiëren. We willen vooruitziend genoeg zijn om het systeem op het juiste moment aan te vullen en uiteraard voorkomen dat dezelfde SKU te vaak moet worden aangevuld.

Het is ook essentieel om te beslissen wanneer replenishment zal plaatsvinden, buiten de productietijd of gelijktijdig. Immers, deze keuze zal een impact maken op de grootte van de verschillende goederenstromen.

Stap 5 - Budget en afmetingen

Ten slotte moet u een duidelijke visie ontwikkelen over de omvang van het project dat u wilt opzetten. Het moet afgestemd worden op de bedrijfsstrategie, de groeivooruitzichten en het gewenste rendement op de investering. Door dit soort prognoses in samenwerking met uw systeemleverancier uit te werken, komt een bedrijf uiteindelijk tot de benodigde configuratie (aantal gangpaden, aantal werkstations, aantal shuttles enzovoorts) en toekomstige ontwikkelingsscenario's voor de orderverzamelactiviteit.

Dit artikel is gesponsord door Savoye