Online magazine december 2022: Duurzaamheid

Online magazine december 2022: Duurzaamheid

De verdozingsdiscussie leeft nu meer dan ooit. De sector moet met een nieuw verhaal komen, dat zegt Rijksadviseur Wouter Veldhuis. Anne Vermaat van TSN Groen beaamt dat. De directeur van de koploper in de duurzame logistiek vindt dat bedrijven lef moeten tonen en mee moeten gaan in de energietransitie. In meerdere logistieke hotspots in Nederland zijn al verschillende initiatieven om samen te kijken wat er mogelijk is. Zo hebben drie logistiek dienstverleners in Limburg een test gedaan met zware elektrische (omgebouwde) trucks voor de last mile. Dit en meer in het gratis online magazine, met als thema 'duurzaamheid'.

Elke maand een nieuw online magazine met een ander logistiek thema. Met achtergrondverhalen, video's en foto's.

Dit online magazine gaat over duurzaamheid.

In dit magazine:

  • Landschappelijke inpassing XXL-distributiecentra
  • Interview met Anne Vermaat (TSN Groen)
  • Samen multimodaal vervoer aanjagen
  • Hoe wordt FedEx CO2-neutraal?
  • De toekomst van elektrisch rijden
  • Limburg test last mile met e-trucks
  • Waterstof, diesel van de toekomst?
  • TLN presenteert Groenboek

Landschappelijke inpassing XXL-distributiecentra

In november 2019 presenteerde het College van Rijksadviseurs (CRa) het rapport (X)XL verdozing - Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler. Het rapport van Rijksadviseur Berno Strootman zorgt nog altijd voor veel ophef binnen de logistieke sector, de samenleving en de politiek. Tijdens een debatbijeenkomst eind november maakte Wouter Veldhuis, de opvolger van Berno Strootman, drie jaar na het verschijnen van het ‘verdozingsrapport’ de balans op.

Interview met Anne Vermaat van TSN Groen

Om koploper te zijn in duurzame logistiek moet je lef hebben. Dat heeft Anne Vermaat ervaren. Ze is sinds begin dit jaar directeur van TSN Groen, samen met directeur-eigenaar Andries Vlot. Het moeilijkste daaraan vindt ze de eenzame positie en het gebrek aan stimulans van buitenaf. "Lef is ook nodig om op dit niveau leiding te geven. Je moet oog hebben voor alle lagen in de logistiek.”

Samen multimodaal vervoer aanjagen

Nieuwe voorbeelden van multimodaal samenwerken, dat is wat de serie ‘Joint Corridors’ op Logistiek.nl laat zien; samen met de organisatie Joint Corridors Off-Road in Nederland. Binnen dat netwerk praten verladers en vervoerders met elkaar over de mogelijkheden die er al zijn, maar vaak onvoldoende worden benut. De Maas-Roer Corridor en de Groene Hart Corridor zijn twee van deze verbindingen. Wat heeft zo'n joint corridor verladers te bieden?

Wat doet FedEx om CO2-neutraal te zijn?

Ook als de uitrol van een duurzame oplossing minder snel mogelijk is dan gehoopt, zit FedEx niet bij de pakken neer. Bovenop de bal zitten en in contact blijven met onderzoekers en experts is nodig om duurzaamheidsambities te realiseren. Dat zegt Vinay D’Souza, senior vicepresident Planning & Engineering bij FedEx Express Europe. FedEx wil in 2040 volledig CO2-neutraal opereren.

De toekomst van elektrisch rijden

De trend van 2023 wordt volgens André ten Bloemendal van Chargepoint Europe de inzet van software voor EV's.

Limburg test last mile met e-trucks

Binnen het interregionale project electric Green Last Mile (eGLM) is de afgelopen jaren in de provincie Limburg door drie logistiek dienstverleners getest met zware (omgebouwde) elektrische trucks met de bijbehorende laadinfrastructuur. Een project van vallen en opstaan maar die desondanks veel waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Welke? Vijf vragen aan projectleider Rob Kroon (FIER Automotive), die stelt dat eGLM heeft gezorgd voor een versnelling in de acceptatie van duurzaam (elektrisch) transport.

Waterstof, diesel van de toekomst?

Een in veel opzichten bewogen jaar is bijna voorbij. Ook voor de logistieke sector was het een lastig jaar met onvoorziene ketenverstoringen, hoge brandstof- en energieprijzen, een nijpende arbeidsmarkt en een overbelast elektriciteitsnetwerk. Ook was het een jaar met een soort Apple versus Android- achtige strijd met aan de ene kant waterstofliefhebbers en aan de andere kant het elektrisch rijden-front. De experts zijn ieder geval erover uit: het is niet of-of. Het zal altijd een combinatie van beide brandstoffen blijven.

TLN presenteert Groenboek

Het ligt niet aan de ondernemers in de transportsector, dat de energietransitie niet vlot genoeg verloopt. Belangenorganisatie TLN zegt in een deze maand verschenen ‘groenboek’ dat er genoeg ambitie is bij de logistiek dienstverleners. Bedrijven hebben waarborgen nodig van de overheid om verantwoord te kunnen investeren. Dus, kom op overheid…

Liever toch gelijk het hele magazine lezen?