Online magazine juni 2022: Duurzaamheid

Online magazine juni 2022: Duurzaamheid

Elke maand een nieuw online magazine met een ander logistiek thema. Met achtergrondverhalen, video's en foto's. Dit online magazine gaat over duurzaamheid.

De logistieke sector vervult een cruciale rol in het terugdringen van emissies in de keten. Dat is een proces van vallen en opstaan, blijkt ook uit de artikelen in dit nieuwe online magazine. Maar er valt ook veel te winnen. Lees het verhaal van Bleckmann dat een primeur heeft met een circulair distributiecentrum, Grolsch en CTT die het multimodale pad kiezen en het platform Lastmile.info, waarin bedrijven samenwerken om de last mile te verduurzamen met hulp van crowdsourcing.