Logistieke hub in Leeuwarden van start

In Leeuwarden is de pilot met een logistieke hub van PostNL officieel van start gegaan. De logistieke hub moet zorgen voor minder logistieke vervoersbewegingen in Leeuwarden en bijdragen aan groene logistiek van Leeuwarder bedrijven en organisaties. De pilot is een initiatief van Gemeente Leeuwarden, Achmea, Rabobank, ROC Friese Poort, Provincie Fryslân en PostNL Stadslogistiek.

Het startschot voor de pilot met een logistieke hub in Leeuwarden is gegeven. Wethouder Abel Reitsma laadde symbolisch de eerste rolcontainers in een elektrische bestelwagen van Stadslogistiek, een initiatief van PostNL, waarna deze vertrok richting de binnenstad. De logistieke hub moet zorgen voor minder logistieke vervoersbewegingen in Leeuwarden en bijdragen aan duurzame logistiek van Leeuwarder bedrijven en organisaties.

Haalbaarheid testen

In de komende maanden zal aan de hand van de pilot worden beoordeeld of een logistieke hub haalbaar is voor Leeuwarden en de regio. De pilot begint in mei 2022 en duurt tot eind 2022. De pilot is een initiatief van Gemeente Leeuwarden, Achmea, Rabobank, ROC Friese Poort, Provincie Fryslân en PostNL Stadslogistiek.

Gebundelde kantoorartikelen

De hub aan de rand bundelt de distributie van houdbare kantoorartikelen, zoals wc-papier, koffie, pennen, printerinkt en -papier, naar de binnenstad brengen voor een aantal werkgevers. Zero emissie-voertuigen van Stadslogistiek zorgen vervolgens voor het vervoer van de last mile. PostNL exploiteert de hub. Vanuit hun locatie aan de Brailleweg brengen zij de goederen met een zero-emissie voertuig naar de bedrijven.

Ruimte voor uitbreiding

Er is tijdens de pilot ruimte voor andere partijen om aan te haken. Er worden al gesprekken gevoerd met andere Leeuwarder organisaties die hun interesse hebben getoond, waaronder scholen, organisaties die in een andere stad al aangehaakt zijn en ook in Leeuwarden mee willen doen, maar ook Leeuwarder bedrijven hebben belangstelling getoond.