PODCAST - Met ketensamenwerking staande blijven tussen grote logistieke bedrijven

PODCAST - Met ketensamenwerking staande blijven tussen grote logistieke bedrijven

Logistiek dienstverleners professionaliseren in een snel tempo op het gebied van digitalisering en verduurzaming. En vaak is schaalvergroting daar voorwaarde voor. Wat kan een relatief kleine logistiek dienstverlener doen om zich te onderscheiden? Westerman Multimodal Logistics is bijvoorbeeld een kleinere speler die actief inzet op ketensamenwerking. Is dit de manier om een hogere positie in de Top 100 Logistiek Dienstverleners te bemachtigen?

Bernard van Dieren (Westerman Multimodal Logistics) zit in deze podcast over het staande blijven dankzij ketensamenwerking om tafel met Dick van Damme (lector logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam) en Willem Mulderij (oprichter van SOM4). Die laatste twee hebben beiden een rol in het beoordelen van de vragenlijsten voor de Top 100 Logistiek Dienstverleners. Het gesprek wordt geleid door Annemarie Brüning.

Beluister de podcast

Van Dieren legt uit dat Westerman Multimodal Logistics een 'verbinder' is in bike logistics. Belangrijk om te doen, zegt hij, omdat er dankzij de juiste omgang met informatie, ketenpartners en spullen minder bewegingen nodig zijn. Dit heeft positieve effecten op de kosten en het milieu. En het heeft volgens Van Dieren ervoor gezorgd dat startups zich ook - juist - tijdens de coronahectiek aan het bedrijf hebben verbonden.

'Logistiek huwelijk'

"Je moet in de keten de klant ontzorgen", beaamt Mulderij. Dan kan de klant zich bezighouden met bovenaan komen in de Google-zoekresultaten, geeft hij als voorbeeld. Wel moet er dan een volledig vertrouwen zijn in het logistieke bedrijf. "Je gaat een logistiek huwelijk aan. Je wordt partners van elkaar."

Van Damme ziet in de markt ook dat er een steeds klantspecifiekere vraag komt. Logistiek dienstverleners die ervaring hebben in de markt van de klant, kunnen die value added service het beste uitvoeren. "En door dat voor meer klanten te doen, krijg je schaalvoordelen", zegt de expert. "Dan werk je efficiënter."

Faciliterende functie in plaats van hiërarchisch

Aan tafel wordt ook gereageerd op uitspraken van Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management bij Nyenrode Business Universiteit, die hij eerder deed op Logistiek.nl. Hij deed een pleidooi voor meer 'rechtvaardige principes'. Maar ook: een ketenregisseur moet geen hiërarchische maar faciliterende functie hebben. Is dat niet te idealistisch, vraagt gespreksleider Brüning zich af. "Ik denk niet dat iedereen dat kan, en al helemaal niet op korte termijn", zegt Van Damme. Maar hij ziet ook dat het niet meer alleen draait om het efficiënter maken van de keten, maar ook om duurzaamheid en betrouwbaarheid. En duurzaamheid gaat niet meer alleen om 'schoner', maar ook om socialer omgaan met medewerkers en klanten. "Er is meer aandacht voor de samenleving. Ook in de keten moet je reageren op zoiets als corona. Het gaat om responsief reageren op een hoger niveau. Niet alleen op het leveren van producten, maar ook op sociaal niveau."

Ketensamenwerking als innovatiefactor Top 100 LDV

Ketensamenwerking is één van de punten waar bedrijven op worden beoordeeld bij de ranking van de Top 100 Logistiek Dienstverleners. Het is één van de innovatiefactoren, legt Mulderij uit, die een steeds grotere rol spelen in de beoordeling. "Ik zie dat mijn klanten er steeds meer naar kijken, naar hoe innovatief een partij is." Voor de logistieke bedrijven ligt de lat wel steeds hoger, weet Van Damme, als iedereen ermee bezig is. Maar innoveren is nodig om bestaansrecht te hebben. "Zeker in de logistiek."

Diane Essenburg

Diane Essenburg

Redacteur Logistiek.nl