Andere aanpak van digitalisering in supply chain? Waar begin je?

De logistieke wereld is volop in beweging. Nieuwe partijen komen op en gooien bestaande markten overhoop. Deze disruptors hebben vaak doorgedreven innovatie en verregaande digitalisering als business driver. Partijen die in dezelfde markt opereren willen bijblijven en geen kansen laten lopen. Innovatie en digitalisering is dus noodzaak. Maar waar te beginnen? Een artikel van Jos Eikhout, tribe digitalisering, partner bij UC Group.

Organisaties die actief zijn in de supply chain bouwen veelal sterk op klantgerichtheid; ‘alles voor de klant’ is het motto. Processen worden veelal ingericht naar klantbehoefte. Flexibiliteit, effectief kunnen plannen en adequaat problemen kunnen oplossen is de focus. Dat alles moet zo (kosten)-efficiënt mogelijk worden ingericht om de toch al smalle winstmarge niet verder onder druk te zetten. Normaliter is de IT op deze grondslagen ingericht.

Als we kijken naar investeringen in de IT dan kijken wel al snel naar een levensduur van een IT-oplossing van 5 tot 7 jaar. Investeringen moeten dan ook weloverwogen plaatsvinden. Zeker in een markt waar elke cent telt.

Noodzaak tot samenwerking

Op het gebied van digitalisering is de markt volop in beweging. Zo is er een noodzaak tot samenwerking met partijen in de keten. Daartoe worden ketens samengesmeed, en er wordt met EDI of in realtime gecommuniceerd.

Er is een veelheid aan platforms, datadelen in vertrouwen met initiatieven zoals iSHARE,  Blockchain-oplossingen, digital twins van fysieke goederen of oplossingen met combinaties van deze. Smart contracts die er voor zorgen dat interacties tussen partijen autonoom kunnen functioneren sluiten daar dan weer mooi bij aan.

'Artificial Intelligence en robotisering bewerkstelligen een toenemende mate van autonome processturing'”

Artificial Intelligence en robotisering ondersteunen het nemen van beslissingen en bewerkstelligen een toenemende mate van autonome processturing. Daarnaast wordt ingezet op innovatieve picking strategieën ter efficiency verbetering en optimalisatie en snellere adaptie aan klantwensen.

eCMR wordt gemeengoed

Ook overheden zitten niet stil. Zo wordt de eCMR langzaam gemeengoed in Europa en kunnen vanaf 2025 organisaties in de EU via eFTI elektronisch ladingsdocumenten aanbieden aan overheden en controlerende instanties.

Nog meer innovatief zijn zaken als het fysieke internet waarbij goederen “zichzelf” van A naar B transporteren zonder duidelijke sturing van buitenaf, vergelijkbaar met de manier waarop datapakketjes zoals emails hun weg “magisch” van afzender naar ontvanger vinden.

Deze opsomming is nog slechts een schets van alle ontwikkelingen op het gebied van  digitalisering in de supply chain. En dat bij voorkeur nog allemaal sustainable. Daar komt nog bij dat het ene initiatief nog nauwelijks geboren is als het volgende zich al weer aandient.

En willen of moeten we dit het allemaal ? En wat past het beste bij mijn organisatie ? Dit zijn vraagstukken waar veel organisaties mee worstelen.

Bagage uit het verleden

Partijen als Amazon benaderen de markt op een geheel nieuwe wijze. Zij  hoeven niet de bagage uit het verleden mee te torsen. Hetzelfde geldt voor startups. Zij bekijken de markt met een frisse blik en kunnen frank en vrij bewegen.

'Partijen als Amazon hoeven niet de bagage uit het verleden mee te torsen'”

Hans Hulsinga, partner bij de UC group, verwoordt het zo: “Amazon hangt als logistieke donderwolk boven Nederland. Het logo van Amazon is een gebogen pijl die aangeeft dat het bedrijf elk product van A tot Z vervoert.  Zij hebben in de loop der jaren veel controle genomen over het vervoer en logistieke diensten. Zo was er in 2012 de acquisitie van Kiva-systems dat gespecialiseerd is in magazijnautomatisering en gebruik maakt van robots. Ze opereren een vloot aan vliegtuigen en hebben 100.000 elektrische last mile delivery busjes besteld. De bedreiging in Nederland is dus niet alleen als warenhuis maar ook als logistieke innovator.”

Waar beginnen?

Elke organisatie wil graag kampioen zijn in haar gebied. Maar hoe wordt je als organisatie nou digitale kampioen? Hoe word jij de disruptor in jouw markt? De veelheid aan ontwikkelingen en initiatieven leidt tot de vraag: waar moeten we beginnen?

De tendens is om eerst het eigen huis op orde te willen hebben. Gaps identificeren in de huidige werkwijze, waar ligt de pijn, en die stapsgewijs invullen. Een evolutionair model om stap voor stap te groeien in IT-maturiteit.

Maar is dit wel de juiste weg? Geeft de markt wel genoeg tijd en ruimte om met een evolutionair model een digitale kampioen te worden ? Ontwikkelingen gaan snel en je wordt zomaar voorbijgestreefd. Vraag is dus hoe je als bestaande marktpartij, met al je bagage, een zelfde slag kunt  maken. Kun je die rugzak afwerpen om vrij kunnen denken en bewegen ?

Dat kan door te redeneren en een visie te ontwikkelen vanuit waar je straks wilt zijn. Je moet waar je nu staat als organisatie en je IT maturiteit daarbij loslaten.

Jos Eikhout, tribe digitalisering en partner bij de UC Group.

Jos Eikhout

Leg de lat hoog

Onze insteek bij UC Group is deze: leg de lat hoog en zie digitalisering als de aanjager van  jouw visie en bedrijfsstrategie. Ga op zoek naar je kansen. De sky is de limit. Stel jezelf de vraag:  Hoe gaan wij een unieke positie verkrijgen, een disruptor zijn en kampioen worden in onze markt?

Moeten we dan het ‘nu’ vergeten? Nee. Juist vanuit het omgekeerde kijken geeft duiding voor de juiste keuzes en creëert ruimte voor duidelijke prioriteitstelling. En wellicht is het dan beter om eerst je supply ketens digitaal met iSHARE te ontsluiten, dan te kiezen voor een nieuw WMS. Te investeren in Artificial Intelligence, in plaats van planningssoftware. Het gaat erom je keuzes ‘revolutionair’ in plaats van evolutief te tackelen. En dat allemaal met jouw kampioensvisie en doelstelling als uitgangspunt.

UC group levert begeleiding naar succes. In onze aanpak ontdekken we met elkaar waar jouw kracht ligt. Wij kennen de bomen in het bos van digitalisering in de supply chain. Met nieuwe inzichten zorgen we er samen voor dat jouw organisatie als digitale kampioen naar boven komt.

Dit artikel is gesponsord door UC Group.