Zonnepanelen op het dak? Nu kan het nog!

Zonnepanelen op het dak? Nu kan het nog!

De subsidieregeling voor zonnepanelen op logistieke daken gaat volgend jaar flink op de schop. Dat heeft grote consequenties voor warehouses en distributiecentra die hun daken niet meer zo gemakkelijk kunnen verduurzamen als nu. Wie maximaal wil profiteren van zonnepanelen, moet dus dit najaar subsidie aanvragen.

De overheid heeft SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) in het leven geroepen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. “Duurzame energie uit zonnepanelen is doorgaans duurder dan normale energie, maar dankzij subsidie toch interessant”, verklaart commercieel directeur Sander Haartsen van Ecorus, dat daken in heel Nederland voorziet van zonnepanelen.

Dit jaar is het SDE+-potje gevuld met tien miljard euro, twee miljard minder dan vorig jaar. Dat geld wordt in twee rondes toegekend. De laatste ronde van dit jaar start op 29 oktober. Dat is al over twee maanden. “Bestaan er plannen voor zonnepanelen op het dak van het warehouse of distributiecentrum? Vraag dan nu subsidie aan. SDE+ gaat namelijk flink op de schop en wordt volgend jaar SDE++. Dat heeft gevolgen voor elk bedrijf dat zijn dak wil verduurzamen”, weet Bob van der Linden, adviseur duurzame energie bij Ecorus.

Gevolgen van SDE++

Allereerst wordt de scope van de subsidieregeling aanzienlijk verbreed. Volgend jaar is niet langer duurzame energieproductie, maar CO2-reductie het leidende criterium. “Hoe deze nieuwe SDE++-regeling exact eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Maar één ding staat vast: veel meer duurzame technieken dan nu zullen aanspraak maken op dit subsidiepotje, waardoor het aandeel zonne-energie subsidie wel eens kleiner zou kunnen worden”, legt Haartsen uit.

En nu is voor het eerst een verklaring van de netwerkbeheerder vereist”

Bijkomend argument om nu in actie te komen: de subsidieaanvraag moet aan steeds strengere eisen voldoen. In het verleden volstond een verklaring van de eigenaar van het pand. Inmiddels eist de overheid dat ook een solide technische en financiële onderbouwing wordt opgenomen.

“En nu is voor het eerst een verklaring van de netwerkbeheerder vereist. Minister Wiebes wil dat de subsidieaanvragers een dergelijk document overleggen waaruit blijkt dat het elektriciteitsnet voldoende transportcapaciteit heeft op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Dat is niet langer vanzelfsprekend; in sommige regio’s heeft het net vrijwel geen capaciteit meer over”, weet Haartsen.

Minder gunstig verdienmodel op komst

Van der Linden ziet dat de hoeveelheid subsidie per project elk jaar daalt. Door de snelle technologische ontwikkelingen dalen de investeringskosten, terwijl het rendement van de zonnepanelen stijgt. Dit is natuurlijk geweldig nieuws, voor de natuur en voor de schatkist. Er is minder subsidie nodig om een investering in zonnepanelen aantrekkelijk te maken.

“De cijfers laten zien dat de daling van de subsidie per project sterker is dan de stijging van het financieel projectrendement. Investeren in duurzame energie is nog steeds aantrekkelijk, maar het verdienmodel wordt elk jaar iets minder gunstig. Ook volgend jaar zet die trend door als het geld uit het SDE++-potje over meer duurzame technieken wordt verdeeld.”

Ecorus is dé partner voor logistieke bedrijven die SDE+-subsidie willen aanvragen en benutten. Ecorus werkt samen met ontwikkelaars van logistiek vastgoed, maar ook met een bedrijf als Ahold, dat alle distributiecentra in Nederland van zonnepanelen heeft voorzien.

“In tien jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een solide bedrijf met een sterke focus op technologie. Daardoor kunnen wij een project van A tot Z begeleiden, van subsidieaanvraag en ontwerp tot bouw en uiteindelijk onderhoud. Als een bedrijf niet zelf wil investeren, verzorgen wij de financiering. In ruil daarvoor ontvangt het bedrijf een jaarlijkse vergoeding voor gebruik van het dak”, vertelt Haartsen.

Hoge realisatiegraad

Wat Ecorus onderscheidt van de concurrentie is de opvallend hoge realisatiegraad. “Voordat we een subsidieaanvraag indienen, zorgen we dat het project in technisch en financieel opzicht volledig is voorbereid. Als we bij de realisatie toch een uitdaging tegenkomen, vinden we dankzij onze expertise altijd een oplossing”, stelt Haartsen, die verwijst naar het recente nieuwsbericht dat een groot aantal duurzame energieprojecten ondanks de toegekende subsidie nooit is gerealiseerd. Die subsidie is vervallen.

Voordat we een subsidieaanvraag indienen, zorgen we dat het project technisch en financieel volledig is voorbereid”

“Het gaat om maar liefst 2924 projecten uit de periode 2014-2018 met opgeteld 825 megawatt aan projecten met zonnepanelen. Die subsidie gaat voorgoed verloren. Zonde voor de ondernemer, maar ook van de kansen om het dak te verduurzamen.

Drie jaar tijd voor realisatie

Ondanks de veranderingen in de subsidieregeling, zijn er voor de daken op warehouses en distributiecentra nog genoeg mogelijkheden om succesvol een subsidieaanvraag te doen. “Wacht alleen niet met te lang het opstellen van die aanvraag. Dat is vragen om moeilijkheden. Wij kunnen onze calculaties en contracten vrij snel opstellen, maar het is nog onduidelijk of netwerkbeheerders in staat zullen zijn om in de laatste dagen van oktober nog duizenden verklaringen af te geven”, aldus Van der Linden.

Haartsen valt bij. “Goed om te weten, maar bedrijven met een groot dak (meer dan 1 megawatt) hebben na een toekenning drie jaar de tijd om het project te realiseren. Wie zonnepanelen overweegt, hoeft dus niet meteen te beginnen, maar kan bij Ecorus wel alvast subsidie aanvragen.’’

Haartsen en Van der Linden benadrukken dat dit hét moment is om een subsidieaanvraag voor zonnepanelen op het dak in te dienen. ‘’Vraag dit najaar nog de subsidie aan en profiteer met uw bedrijf maximaal van zonnepanelen. Ecorus helpt u daar graag bij.’’

Dit artikel is gesponsord door Ecorus.