nieuws

Hitte: tips voor een koele, veiligere werkplek

Warehousing 1245

Bedrijven moeten zorgen voor voldoende water in en rondom hun magazijn nu de temperatuur vandaag in grote delen van het land boven de dertig graden uitkomt.

Hitte: tips voor een koele, veiligere werkplek

Deze oproep en meer doet verladersorganisatie evofenedex die stelt dat de huidige hoge temperaturen vragen om de nodige aanpassingen. Dat kan op diverse manieren. Denk aan extra pauzes en zorg voor voldoende drinkwater op de werkvloer. Maatregelen die de werknemers niet alleen fit en vitaal houden, maar ook scherp en dus bijdraagt een veiliger werkomgeving.

Dak afkoelen

De meeste warmte ontstaat door de opwarming van het dak van het magazijn. Door op gezette tijden het dak te besproeien kan de temperatuurstijging enigszins beperkt worden. Een andere tip is om ’s nachts de ventilatoren te gebruiken om koelere lucht naar binnen te blazen.  Daarnaast is het verstandig om werkzaamheden zoveel mogelijk op de begane grond te laten plaatsvinden, want daar is het de temperatuur het laagste.

Beschermplicht

De werkgever is niet verplicht om maatregelen te nemen bij temperaturen boven de 30 graden, maar in de Arbowet staat wel dat werkgevers de plicht hebben om werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door bijvoorbeeld te hoge temperaturen op de werkplek.
Arbeidsinspectie
Als je als werkgever geen maatregelen treft tegen de hitte, dan kunnen werknemers daarover een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Als de Arbeidsinspectie vervolgens van mening is dat werknemers mogelijk schade lijden als gevolg van de hitte op de werkvloer, kan zij eisen dat er bepaalde maatregelen worden genomen of zelfs het werk stilleggen.

 

Reageer op dit artikel