artikel

Automatiseren: nut of noodzaak?

Distributie 227

De afgelopen weken werd er in de media veel gesproken en geschreven over de stikstofuitspraak van de Raad van State. Talloze projecten, ook op het gebied van infrastructuur, worden hierdoor stil gelegd. Voor transportbedrijven betekent dit een extra handicap in een tijd waarin ze toch al met veel uitdagingen worden geconfronteerd.

Automatiseren: nut of noodzaak?

De druk op transportbedrijven is daardoor ongekend hoog, terwijl de marges relatief klein zijn. Dit betekent in de praktijk vaak meer doen met minder mensen. Een andere, meer duurzame oplossing, is automatiseren. In dit artikel licht GPS-Buddy toe wat de mogelijkheden zijn om efficiënter om te gaan met de beschikbare capaciteit.

Optimaliseren van verschillende informatiestromen

Regelmatig komen wij bij bedrijven waar de mogelijkheden van een fleetmanagement-systeem nog niet optimaal worden benut. Er is inzicht in de actuele locatie van de voertuigen en het aantal gereden kilometers. Ook is de locatie van afgekoppelde trailers bekend, maar tegelijkertijd plant een planner de routes in de praktijk nog op basis van zijn of haar kennis en ervaring. De communicatie tussen de planner en de chauffeurs over wijzigingen in de route of over een afleveradres gaat grotendeels telefonisch. De tachograafdata worden nog handmatig uitgelezen. Informatie over klanten wordt uitgedraaid uit systeem A en vervolgens overgetypt in systeem B of uitgeprint en meegegeven.

Het resultaat is dat in een aantal gevallen niet de meest gunstige route wordt gereden. Ook wordt veel handmatig werk verzet. De foutkans is groter  door het meerdere keren invoeren of verwerken van dezelfde gegevens. Nog spannender wordt het als er (tijdelijk) extra chauffeurs worden ingehuurd, al dan niet met eigen materieel. Dan moeten ook de tachograafdata van deze chauffeurs worden uitgelezen.

Op basis van actuele informatie kan bijvoorbeeld worden bepaald of een extra rit beter past bij voertuig A of bij voertuig B

Realtime inzicht

Efficiënter omgaan met de beschikbare capaciteit begint met realtime inzicht. Op basis van actuele informatie kan worden bepaald of een extra rit beter past bij voertuig A of B. Dat kan zijn op basis van beschikbare ruimte in een voertuig, of omdat er specifieke voorwaarden gelden voor het transport. Zaken die essentieel zijn bij het optimaal inplannen van de rit. Tegelijkertijd is deze informatie ook van belang voor de calculatie van de ritprijs, de facturering naar de klant en de uitbetaling van de chauffeur.

Stap voor stap naar een efficiënte planning

Binnen het fleetmanagement-systeem bieden de locatie-informatie, de zichtbaarheid van de afgelegde route en het inzicht in de start- en stopmomenten de basis voor alle verdere activiteiten. Door gebruik te maken van een geïntegreerde planningsmodule kan een planner binnen dezelfde applicatie snel en efficiënt een volgende opdracht plannen. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld vanaf de thuislocatie, vanaf het laatste afleveradres of vanaf een depot. Opdrachten kunnen daarnaast aan elkaar gekoppeld worden. Als er dan onverwacht een verschuiving optreedt bij opdracht 1, wijzigt de gekoppelde opdracht direct mee.

 

Lees ook
Digitale transformatie – welke stappen moet je zetten?

 

Dit soort variabelen zijn zeer divers, waardoor het voor een planner zonder dit soort toepassingen bijna onmogelijk is om een optimale ritverdeling te maken. Taken kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd, een eerste stap kan handmatig toevoegen zijn of via het importeren van een csv-bestand. Het is echter ook mogelijk om een koppeling te realiseren met bijvoorbeeld een ERP-systeem. Voor veel bedrijven is dat een logische vervolgstap waarbij de kans op fouten door het incorrect overnemen van gegevens wordt voorkomen.

GPS-Buddy Driver-app

Door de chauffeurs te voorzien van de GPS-Buddy Driver-app kunnen zij eenvoudig de ingeplande opdrachten accepteren en via trucknavigatie naar het juiste adres navigeren. Bij de klant kunnen afbeeldingen worden toegevoegd als er bijvoorbeeld defecten worden geconstateerd. Ook kan een handtekening onder een opdracht worden gezet en is er 2-weg-communicatie tussen planner en  chauffeur mogelijk.

Stap voor stap of in een keer: de klant bepaalt

Afhankelijk van het type bedrijf, de bedrijfsprocessen en de te vervoeren goederen kunnen de vervolgstappen om verder te automatiseren worden bepaald. Zo kan na het automatiseren van de planning een vervolgstap zijn om ook sensorinformatie inzichtelijk te maken of tachograafdata te downloaden. Doordat het systeem modulair is opgebouwd is het voor ondernemers mogelijk om stap voor stap, in eigen tempo te automatiseren. Automatiseren is geen doel, maar het kan u wel helpen om in de toekomst uw doelstellingen te realiseren.

Dit artikel is gesponsord door GPS-Buddy

Reageer op dit artikel