Sector overbrugt digitale kloof met nationale benchmark

Sector overbrugt digitale kloof met nationale benchmark

Opdrachtgevers verwachten van hun logistieke partners steeds meer op het gebied van digitale services en (realtime) communicatie. Hierdoor lijkt er een digitale kloof te ontstaan tussen de verwachtingen van opdrachtgevers en in hoeverre deze door logistieke dienstverleners kunnen worden waargemaakt. Hoe breed deze kloof is, zal de nationale benchmark uitwijzen.

De nationale benchmark ‘Digitalisering in transport & logistiek’ is in volle gang en bedrijven zijn uitgenodigd om mee te doen. De eerste resultaten tonen een beeld van een sector die aan een digitale inhaalrace is begonnen. Dat maakt het extra interessant om te ontdekken waar elk bedrijf staat en dus ook waar de kansen liggen.

Uniek aan de benchmark is dat hierin zowel logistieke dienstverleners als opdrachtgevers worden meegenomen. Dat maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken en te onderzoeken hoever de verschillende denkbeelden uit elkaar liggen. Zo laat een eerste tussenstand zien dat maar liefst 80 procent van de logistieke dienstverleners inschat dat hun klantgerichtheid als hoog of zeer hoog wordt beoordeeld. De realiteit is dat 40 procent van de opdrachtgevers de klantgerichtheid van hun logistieke partner als (zeer) laag ervaart, laat een meting van 8 april 2024 zien.

Datacollectie en -analyse grote uitdaging

Het doel van de benchmark gaat verder dan alleen het bepalen van de digitale stand in transportland. De survey zoekt ook naar verklaringen. In een sector die draait om goederen- en informatiestromen blijkt datacollectie en -analyse voor marketing- en salesdoeleinden bijvoorbeeld nog een grote uitdaging. De eerste resultaten laten zien dat slechts 38 procent van de marketeers structureel data verzamelt voor het nemen van beslissingen. Voor sales ligt dit percentage op 43 procent. De benchmark loopt nog tot en met 30 april, dus de uiteindelijke resultaten kunnen nog heel anders uitpakken.  

Uitgebreid rapport

In de benchmark komen de belangrijkste aspecten van digitale marketing, sales en service in transport & logistiek aan bod. Van merk en propositie tot marketing datamanagement en de toepassing van technologie en automatisering. Invullen duurt ongeveer een half uur, maar die tijdsinvestering verdien je makkelijk terug.

Alle deelnemers aan de benchmark ontvangen een bon van 50 euro voor managementboek.nl. Daarnaast krijg je als eerste een uitgebreid rapport met daarin onder meer een framework voor logistieke dienstverleners om concrete stappen te zetten bij het digitaliseren van marketing-, sales- en serviceactiviteiten. 

Initiatief van Gradient  

Gradient is een full-service B2B agency met een sterk trackrecord in de logistiek. Het strategisch bureau helpt bedrijven met het realiseren van winstgevende groei door digitalisering. Gradient baseert zijn adviezen op data, sectorinzichten en de expertise die ze de afgelopen jaren in transport en logistiek heeft opgebouwd. Met de benchmarkstudie ‘Digitalisering in transport & logistiek 2024’ wil Gradient inzicht krijgen in de digitale volwassenheid van de sector en deze kennis ook delen. De uitkomsten en analyses worden online gepubliceerd op begradient.com.

Roadmap digitale transformatie

Hoe meer bedrijven meedoen aan de nationale benchmark, hoe waardevoller de uitkomsten zijn. Voor jezelf geven de vragen zelf al heel veel stof tot nadenken. Zeker als je binnenkort leest, hoe de rest van de logistieke sector heeft geantwoord. In het benchmarkrapport dat je als deelnemer ontvangt, vind je ook een routekaart, waarmee je stap voor stap je organisatie klaarstoomt voor volledig datagedreven en klantgerichte marketing, sales en service. Doe mee met de benchmark.

Dit artikel is gesponsord door Gradient.