Verduurzaming wegtransport: bedreiging of kans? 

Verduurzaming wegtransport: bedreiging of kans? 

Europees wegvervoer is verantwoordelijk voor 28% van de CO2-uitstoot in Europa. Niet gek dat door de politiek met een kritische blik naar deze bedrijfstak wordt gekeken. De transportsector speelt dan ook een cruciale rol bij het verwezenlijken van Europese en Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Het is daarom van vitaal belang dat je voorbereid bent op deze uitdagingen, om te voorkomen dat je wordt overvallen door nieuwe wet- en regelgeving en onverwachte kosten.

Nieuwe regelgeving

Wanneer je aanscherping van eisen alleen ziet in het licht van CO2 en zero emissie zones, denk je al snel aan enorme investeringen in elektrisch rijden en een grote stijging van de administratieve rapportage last. Je denkt dan vooral in bedreigingen. Green Deal, ESG en CSRD zorgen in Europa voor een enorme aanscherping van de rapportage regels over duurzaam ondernemen. Niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor jou als kleine/middelgrote transportonderneming. Je bent immers onderdeel van de supply chain van jouw opdrachtgevers. Zij vallen vaak wél in de rapportageverplichting en daarom moeten ze jouw informatie meenemen in hun rapportage.

Denken in kansen

Hoewel angst een goede motivator kan zijn, is het veel prettiger om het om te draaien en duurzaamheid te zien als kans. Een kans om jouw waarde in de supply chain te verduidelijken en te vergroten. Dit is iets wat je niet alleen doet. Dit doe je als wegvervoerder met de professionele consultants van MendriX TMS.

Minder lege kilometers

Het is van belang om als wegvervoerder goede TMS-software te hebben waarin je niet alleen goed kan plannen, maar ook nu of in de toekomst met één of meerdere depots kan werken. Depots brengen je dichter bij de klant en daarmee rijd je minder lege kilometers. MendriX integreert depots, lijndiensten en nauwkeurige ETA-berekening, met de beste last mile beleving die je opdrachtgever en ontvanger kunnen wensen. Een combinatie die jouw duurzaamheidsprofiel ten goede komt.

Optimalisatiepartner PTV komt met ondersteuning voor het plannen van elektrische voertuigen, CNG en LNG-voertuigen. Hiermee wordt aangesloten op de MAUT- hervorming in Duitsland die stimulering van de milieuvriendelijke voertuigen als doel heeft. Binnenkort sluit MendriX aan op deze nieuwe dienst.

COFRET prestatiemodel

Hoeveel kilometers je maakt en waarmee je dat doet is natuurlijk van belang voor het echte duurzaamheidsresultaat. Zonder hierover te rapporteren blijft dit echter weinig bewonderenswaardig. MendriX adopteert daarom op dit moment het COFRET prestatiemodel en verdeelt daarmee de CO2-uitstoot per rit tot op ladingniveau, rekening houdend met voor- en natrajecten.

Voor wie hier niet op kan wachten of gewoon een tweede benchmark wil toevoegen, wordt ook aan een exportmogelijkheid naar BigMile gebouwt. Waarmee je eenvoudig carbon footprint analyses en rapportages kunt maken, wat bijdraagt aan een grotere transparantie en duurzaamheid van jouw bedrijf.

Overuren het 'nieuwe goud'

Natuurlijk weet iedereen dat overuren duurder zijn dan gewone uren. Dus kies je voor een MendriX TMS dat jouw werkuren live naar je planbord brengt, zodat je bij het inzetten van je mensen hier meteen rekening mee kunt houden. Vergeet niet dat er nieuw goud is te vinden in de besparing van overuren van je mensen.

ESG staat voor Environment, Social and Governance. Werkuren worden gemaakt door mensen en daarmee valt grip hierop onder het Social aspect van ESG. Iets waar jij als wegvervoerder in het gesprek met jouw opdrachtgevers je voordeel mee kan doen. Het klinkt misschien wat verder weg voor jou, maar reken er op dat de grotere spelers in de markt ESG in zijn volledigheid aan het omarmen zijn. Overuren voorkomen is dus niet alleen direct goed voor jouw portemonnee maar ook voor de positionering van jouw bedrijf.

Winstgevend ondernemen is noodzakelijk

Genoemde voorbeelden en uitdagingen laten zien hoe je met een goed geïmplementeerd MendriX TMS meer winst kunt maken, terwijl je daarmee meteen mens en milieu dient. Mocht je nou denken dat de genoemde vraagstukken en oplossingen een brug te ver zijn voor jouw onderneming, bedenk dan dat een huis gebouwd wordt op een stevige fundering. Die fundering is een compleet en goed geïntegreerd MendriX TMS met alle oplossingen voor een volledige 'order to cash' ondersteuning. Dus als je er uiteindelijk warmpjes bij wil zitten wacht dan niet langer en begin met implementeren.

Maak je bedrijf futureproof

Als je wilt bespreken hoe je je kunt voorbereiden op deze uitdagingen, verduurzaming, wet- en regelgeving en hoe je daarin kan worden ondersteund, nodigt MendriX je van harte uit om contact op te nemen. De specialisten van dit bedrijf staan klaar om met je van gedachten te wisselen en samen te werken aan een duurzamere en winstgevende toekomst.

Dit artikel is gesponsord door MendriX.