Nederland blijft aantrekkelijk voor logistiek vastgoed

Nederland blijft aantrekkelijk voor logistiek vastgoed

De combinatie van ligging, leefomgeving en arbeidsomstandigheden maakt Nederland volgens Alexander van Gastel van Logicor nog altijd een aantrekkelijke vestigingslocatie voor de logistieke sector. "Dat is voor ons de reden om te blijven investeren in Nederland." Maar het vraagt wel om voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en veranderende vraag.

Terwijl de wereldwijde vraag naar hoogwaardige logistieke oplossingen blijft groeien, heeft Logicor alleen al dit jaar ongeveer 400.000 m2 state-of-the-art logistiek vastgoed opgeleverd in Europa. Ook in Nederland volgen opleveringen, bouwstart en ingebruiknames van door Logicor ontwikkeld logistiek vastgoed elkaar in hoog tempo op.

Na de recente oplevering van een stadshub in Zoetermeer en de op handen zijnde oplevering van een grote logistieke ontwikkeling in Helmond, start binnenkort de bouw van een nieuwe ontwikkeling in Lelystad. Op een terrein van zo’n 60.000 m2 worden hier drie duurzame bedrijfsunits gerealiseerd van in totaal ongeveer 40.000 m2. De verwachte oplevering hiervan is in september 2024.

Het internationaal opererende Logicor zet vaart achter stevige groeiambities van de organisatie. In 2022 leverde het bedrijf in Europa ongeveer 150.000 m2 aan nieuwe ontwikkelingen op. "Dit jaar hebben we in Europa inmiddels al zo’n 400.000 m2 logistieke nieuwbouwontwikkelingen opgeleverd en ook de komende jaren zullen we blijven groeien", zegt Van Gastel, directeur Nederland en België van het vastgoedbedrijf.

Alexander van Gastel: 'Omdat wij een langetermijn investeerder zijn, is het kwaliteitsniveau en de duurzaamheid van ons vastgoed van groot belang.'
Alexander van Gastel: 'Omdat wij een langetermijn investeerder zijn, is het kwaliteitsniveau en de duurzaamheid van ons vastgoed van groot belang.'

Eerst bouwen dan verhuren

"We hebben net in Zoetermeer een stadshub opgeleverd, we staan op de drempel van de oplevering van een grote ontwikkeling in Helmond en kort daarna wordt ook een stadshub in Almere opgeleverd. Daarnaast starten we in oktober met de bouw van drie logistieke units van in totaal ongeveer 40.000 m2 in Lelystad."
En er loopt meer. "Momenteel zijn we met meerdere acquisities bezig om ook in de rest van Nederland ontwikkelingen te kunnen realiseren. We hebben een uitgesproken visie op duurzaamheid met de blik op de lange termijn en gericht op maximale flexibiliteit voor onze klanten. Snel inspelen op veranderingen in de markt is wat ondernemers in deze sector drijft. Wij spelen daarop in door, waar mogelijk, zelf te ontwikkelen zodat we maximale invloed hebben op het gehele ontwikkelingsproces."

Logicor is goed gekapitaliseerd om ook in de huidige markt door te kunnen bouwen. "Omdat we een sectorspecialist zijn en voor de lange termijn investeren kunnen we door cycli heen bouwen. Op de bouwkosten heb je weinig invloed maar je weet wel hoe de vraag zich ontwikkelt", zegt Van Gastel.

Bouwen voor de vraag

Het grote plaatje van ligging, leefomgeving en arbeidsomstandigheden maken Nederland volgens Van Gastel nog altijd een aantrekkelijke vestigingslocatie. "Dat is voor ons de reden om te blijven investeren in Nederland." Maar het vraagt wel om voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden en veranderende vraag.

Van Gastel vervolgt: "Onze kennis van trends, onze footprint met bijna 600 activa in Europa, en onze kennis van de behoeften van onze klanten op het gebied van logistiek, geven ons het vertrouwen om in de huidige marktomstandigheden te acquireren en speculatief te ontwikkelen. Wij zien een aanzwellende vraag van middelgrote ondernemingen die flexibiliteit zoeken. Omdat wij een langetermijn investeerder zijn, is het kwaliteitsniveau en de duurzaamheid van ons vastgoed van groot belang. We passen duurzame materialen toe, implementeren volledig elektrische klimaatconcepten zodat de energielasten voor de gebruiker lager zijn dan in vergelijkbare panden. Grip op de energiekosten is voor deze sector, waarin de marges klein zijn, belangrijk. Wij kunnen daarin met een combinatie van bijvoorbeeld zonnepanelen en accu’s voor opslag, ook grote stappen maken met herontwikkeling van verouderd vastgoed."

Locaties

Van Gastel stelt wat betreft locaties geen concessies te doen. "We gaan alleen voor sterke logistieke locaties waar continu behoefte aan is en waar onze klanten ook toegang hebben tot een grote arbeidspool. Lelystad bijvoorbeeld is net als Amsterdam en Almere, een van de snelst groeiende steden van Nederland met een groot potentieel aan arbeidskrachten. Voor ondernemers en klanten die willen doorgroeien is dat essentieel."

Dit artikel is gesponsord door Logicor.