Samen toewerken naar emissieloos transport

Samen toewerken naar emissieloos transport

Wie uitstoot wil reduceren, zal eerst een efficiënte, betrouwbare en algemeen geaccepteerde manier moeten vinden om die te berekenen. Dat kan met slimme software voor transportplanning.


Vincent Beaufort (foto), directeur Logistiek van softwarebedrijf PTV Group: ‘Ondanks de haperende economie en stroeve supply chains blijft duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Steeds meer wegvervoerders beseffen dat ze vroeg of laat door de overheid of de markt worden afgerekend op de CO2-uitstoot.


Langzamerhand verdwijnt de vrijblijvendheid als het gaat om duurzaamheid. Neem de nieuwe wet die bedrijven met meer dan honderd werknemers verplicht om vanaf 1 juli van dit jaar de CO2-uitstoot van alle personeelsreizen te registreren. Daaronder valt niet alleen het woon-werkverkeer, maar ook de zakelijke ritten die medewerkers tijdens werktijd maken. Deze verplichting geldt niet voor het beroepsgoederenvervoer, maar daarvoor zijn andere wetten in de maak.

Nieuwe CO2-wetgeving uit Europa

Een voorbeeld daarvan is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die de Europese Commissie op 21 april vorig jaar heeft aangekondigd. Vanaf 2024 moeten beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers over veel meer duurzaamheidsaspecten verantwoordelijkheid afleggen, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook de CO2-uitstoot stroomopwaarts en stroomafwaarts in de keten. Daaronder valt dus ook de uitstoot van ketenpartners zoals wegvervoerders.
Daar blijft het niet bij. Vanaf 2025 geldt deze CSRD-richtlijn ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan twee van de volgende drie voorwaarden: een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro en/of een personeelsbestand van meer dan 250 mensen. Naar schatting gaat het om 49.000 bedrijven in de Europese Unie. De meeste wegvervoerders zijn actief in ketens van één of meerdere van deze bedrijven en zullen dus hun CO2-uitstoot moeten rapporteren aan de verzenders en/of ontvangers van de vervoerde goederen.

Waarom inzicht in CO2-uitstoot nodig is

De reden waarom inzicht in de CO2-uitstoot nodig is, mag inmiddels duidelijk zijn. De uitstoot moet in 2030 met 60 procent zijn gereduceerd en uiteindelijk helemaal naar nul om verdere opwarming van de aarde te stoppen. Daarom wordt er zelfs al gesproken over invoering van een CO2-taks voor alle inwoners van de Europese Unie. Wie in aanmerking wil komen voor milieusubsidies, is al gewend om inzicht te geven in emissies.
En niet alleen de overheid komt in actie. Steeds meer bedrijven en consumenten houden bij hun inkoopbeslissingen duurzaamheid als extra selectiecriterium naast prijs, kwaliteit en service. Nieuwe talenten willen alleen maar aan de slag bij bedrijven die investeren in duurzaamheid. Kortom: wie als bedrijf op lange termijn wil overleven, moet vroeg of laat aan de slag met verlaging van de CO2-uitstoot.

Hoe bereken je de CO2-uitstoot?

Zoals de Topsector Logistiek aangeeft, kunnen wegvervoerders hun CO2-uitstoot op verschillende manieren reduceren. Ze kunnen het transport beter plannen, meer zendingen combineren, alternatieve brandstoffen gebruiken of betere en schonere voertuigen inzetten. Elke oplossing draagt bij aan een lagere uitstoot, maar kunnen het lastig maken om de CO2-uitstoot per rit nauwkeurig te berekenen.
Slimme software maakt het berekenen en registreren van de uitstoot een stuk gemakkelijker. Met een routeplanningssysteem als TLNplanner of een ritplanningssysteem als PTV Route Optimiser ST is het mogelijk om verschillende voertuigprofielen met verschillende emissiefactoren te definiëren. Wie vervolgens een rit plant, ziet direct welke uitstoot daarbij hoort. Door een ander voertuigprofiel te kiezen, ziet de gebruiker meteen wat de milieuwinst is bij overstappen op een vrachtwagen met een schonere motor of een alternatieve brandstof. Een digitaal dashboard maakt in één oogopslag duidelijk wat het resultaat is van alle duurzaamheidsmaatregelen.

Internationale standaarden

Helaas zijn er verschillende methodes om de CO2-uitstoot te berekenen. De planningsoplossingen van PTV werkten volgens de breed geaccepteerde Europese norm EN16258. Deze norm die specifiek is ontwikkeld voor het berekenen van emissies in transport en logistiek, bevat onder meer gedetailleerde emissiefactoren voor de meest gebruikte brandstoffen en richtlijnen voor het omgaan met lege ritten en distributieritten. Deze is inmiddels vervangen voor de nieuwste norm ISO 14083:2023.
Deze ISO-norm is de standaard geworden, zodat logistieke bedrijven en dienstverleners op een gelijke manier hun carbon footprint van hun transportketen kunnen berekenen, toewijzen en zelfs delen. De norm ISO 14083:2023 is toegepast in huidige softwareoplossingen van PTV om zo met de standaard de CO2 uitstoot te kunnen berekenen.

Wacht niet

Ons advies: wacht niet met het berekenen en registreren van de CO2-uitstoot totdat overheden of klanten dat verplicht stellen. Ga meteen aan de slag en maak daarvoor gebruik van een slim softwaresysteem, zodat u optimaal bent voorbereid op toekomstige wetgeving. En profiteer ondertussen van de voordelen die CO2-maatregelen hebben op onder meer het kostenpatroon en het imago als duurzaam opererende wegvervoerder en werkgever. Maak nu een afspraak voor een demo en ontdek wat een ritplanningssysteem voor uw emissies kan betekenen.’

Dit artikel is gesponsord door PTV Group.