Autostore? Kies het juiste concept

Autostore? Kies het juiste concept

Is Autostore de juiste keuze, of is het toch beter om een deurtje verder te kijken? Begin vooral eerst met het proces in kaart te brengen en hou vervolgens rekening met randvoorwaarden, die bepalend kunnen zijn voor een juiste beslissing. Logistiek adviesbureau Groenewout neemt de Autostore-twijfelaar bij de hand. Onder meer met een inspiratiesessie op 7 juni.

Verschillende concepten hebben misschien wel hetzelfde doel, maar zijn vanwege het ontwerp soms goed en soms wat minder goed inzetbaar. Het is belangrijk om voor een investeringsbeslissing een diepgaande analyse los te laten op de voor- en nadelen. Hier alvast een eerste aanzet door senior consultant Dirk Becks van Groenewout. Hij zet verschillende kubische goods-to-person concepten naast elkaar en vat de belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen samen in onderstaande tabel:

Denk ook na over de andere aspecten

Het zijn overigens niet enkel de systeemeigenschappen die doorslaggevend zijn. Ook andere aspecten mogen volgens Becks niet over het hoofd worden gezien, voordat een investeringsbeslissing wordt genomen: 

[1] Zorg voor brandpreventie/-verzekering

Zo zal aan de FM 8:34 regelgeving met betrekking tot brandpreventie moeten worden voldaan. Daar zijn verschillende oplossingen voor; elk met eigen voor- en nadelen en een eigen prijskaartje. Buiten dat prijskaartje kan het behoorlijk wat tijd en energie kosten om tot een eindoplossing te komen, volgens Becks. Zeker na de branden in de Britse magazijnen van Ocado (Andover in 2019 en Erith in 2021) is het er niet eenvoudiger op geworden om een vergunning en een brandverzekering te verkrijgen voor kubusopslag. Projecten stuiten soms op weerstand van lokale autoriteiten. Daardoor duren veel projecten langer dan voorzien. Betrek daarom tijdig alle partijen die invloed hebben op het brandconcept bij het project; van brandweer en gemeente tot verzekeraar en keurende instanties. 

[2] Niet alle panden zijn geschikt

Verder is het raadzaam om de geschiktheid van het pand te onderzoeken. Zeker bij bestaande panden. Daar zijn vaak wijzigingen nodig aan de bestaande sprinklerinstallatie, die uiteraard constructief wel mogelijk moeten zijn. Ook kan het zo zijn dat er hogere eisen worden gesteld aan de hoeveelheid bluswater. Dat vereist wellicht een grotere, of extra bluswatertank. 

[3] Denk aan processen voor en na

Minstens zo belangrijk zijn de processen om het nieuwe systeem heen. Becks: “Het systeem, welk concept er ook wordt gekozen, is onder de streep niet meer dan een hulpmiddel om de voorraad op een efficiënte wijze bij de operator te krijgen. Als er niet goed is nagedacht over de processen vóór en na de kubusopslag, inclusief de IT-ondersteuning, wordt nooit het maximale rendement gehaald uit de investering.” 

Event Logistiek & E-commerce

Meer weten over geautomatiseerde orderpick concepten én over hoe Active Ants Belgium  en bol.com hun verpakkingsprocessen (geautomatiseerd) hebben ingericht? Meld je dan aan voor Groenewout’s inspiratiesessie op woensdag 7 juni in België. Lees meer over het programma en registratie.

Dit artikel is gesponsord door Groenewout.