Logistiek
Logistiek
Flinke groei gecertificeerde transportbedrijven; correct loon en beter imago zijn drijfveer

Flinke groei gecertificeerde transportbedrijven; correct loon en beter imago zijn drijfveer

Dit jaar worden rond de 1.000 bedrijven gecertificeerd bij PayChecked, de organisatie die toeziet op correcte loonbetalingen door transportbedrijven. “We zitten nu al op 890. Steeds meer bedrijven zien in dat zowel correcte betalingen met betrekking tot het rechtensgeldende loon als het uitdragen van een besef van verantwoordelijkheidsgevoel belangrijk zijn”, zegt Mischa Vis.

Flinke groei gecertificeerde transportbedrijven; correct loon en beter imago zijn drijfveer
Bedrijven waarop de CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing is, kunnen een aanvraag indienen voor het PayChecked-keurmerk.

Vis is productverantwoordelijke voor het in 2016 opgerichte PayChecked-keurmerk dat ook dit jaar weer een flinke flinke groei laat zien. Hij werkt bij de Normec Group, die twee business units aan het werk heeft om de keuringen na aanvraag voor certificering uit te voeren. Dat zijn Normec FLC en Normec VRO.

Het afgelopen jaar zijn de aanvragen voor het keurmerk met maar liefst 50% gestegen onder meer vanwege het feit dat PostNL het PayChecked keurmerk voor haar ondervervoerders verplicht heeft gesteld. Een voortgaande stijging van de aanvragen voor de komende jaren wordt dan ook verwacht.

Melding

Iedereen kan op de website van PayChecked zien welke bedrijven gecertificeerd zijn. Nieuw is daarbij de attenderingsservice, waarbij je een melding kunt krijgen als een bedrijf niet meer gecertificeerd is. Want hoewel elke twee jaar, en soms elk jaar, een periodieke controle plaatsvindt, kan het voorkomen dat een bedrijf niet of niet meer aan de eisen van het keurmerk voldoet en als gevolg daarvan uit het register wordt gehaald. “De weergave op het register is bedoeld om als werkgever aan te tonen dat hij aan de vereisten van het PayChecked in Transport Keurmerk voldoet en aan opdrachtgevers, werknemers en anderen te laten zien dat hij een rechtensgeldende loonbetaling van zijn werknemers en de werknemers van zijn ondervervoerders belangrijk vindt.”

Mischa Vis: ‘het is belangrijk dat werknemers op de juiste manier worden betaald.
Mischa Vis: ‘het is belangrijk dat werknemers op de juiste manier worden betaald.

Hoe gaat dat in zijn werk, als bedrijven een certificering aanvragen?

“Bedrijven waarop de CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing is, als er werknemers in dienst (zouden) zijn, kunnen eenvoudigweg een aanvraag indienen. Dat kunnen zowel bedrijven met, als zonder NIWO-vergunning zijn. Wij controleren dan onder andere of de loonbetalingen correct zijn ingeregeld en volgens wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Daarbij wordt zelfs middels steekproeven op werknemer niveau gecontroleerd of iemand in de juiste loonschaal en in de juiste trede zit. De functie en ervaring van de werknemer zijn hierbij van belang. We kijken dus ook of het bedrijf de salarisadministratie correct heeft ingericht.”

Wordt er ook naar ondervervoerders gekeken, naar werk dat aan derden wordt uitbesteed?

“Ja, want die werknemers verder in de keten moeten ook correct betaald krijgen. Onderaannemers hoeven zelf niet gecertificeerd te zijn, maar er zijn wel vereisten in de PayChecked in Transport normenset opgenomen inzake het aspect ondervervoer. Vaak echter vraagt de hoofdopdrachtgever aan zijn onderaannemers om ook het keurmerk aan te vragen. Het keurmerk heeft daardoor een aanzuigende werking, merken we. Steeds meer bedrijven worden bewuster en nemen hun verantwoordelijkheid hierin, en dat is ook precies de reden waarom het keurmerk is opgericht.”

Steeds meer bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid

Welke onvolkomenheden komen jullie vaak tegen bij de inspecties?

“Gelukkig hanteren veel bedrijven al hoge standaarden en is in die gevallen weinig tot geen aanpassing nodig om het PayChecked Keurmerk te verkrijgen. Maar in een deel van de inspecties en vooral bij bedrijven die voor het eerst voor het keurmerk opgaan zien we nog wel eens omissies. We zien dan bijvoorbeeld dat er niet het juiste loon dat bij een bepaalde functie en ervaring hoort, wordt betaald. Mensen krijgen dan gewoonweg te weinig uitbetaald. Of we zien bijvoorbeeld dat er geen heldere afspraken met onderaannemers zijn gemaakt. Wanneer een bedrijf in eerste instantie niet voldoet aan de eisen die het keurmerk stelt, krijgt zij de kans orde op zaken te stellen. Dat is voor iedereen goed: voor de werknemers, maar ook voor het bedrijf en de hele sector.”

Hoe zit dat met ondervervoerders in het buitenland?

“In principe werkt dat hetzelfde als met ondervervoerders in Nederland. Ook daarmee kun je afspraken maken over het correct betalen van je werknemers. En afspraken maken over eventuele andere partijen in de keten. De veranderende wetgeving inzake internationaal transport en de uitwerking die dit heeft op transportbedrijven in Nederland houden we goed in de gaten. En ook of dit vraagt om een aanpassing en/of uitbreiding van het Keurmerk. De waarde van het PayChecked keurmerk wordt steeds meer gezien. En die waarde willen we graag behouden en bestendigen.”

Dit artikel is gesponsord doorNormec VRO