Meer SKU's per palletsectie met behoud buffervoorraad?

Meer SKU's per palletsectie met behoud buffervoorraad?

Een palletmagazijn gebruik je in principe om volle pallets op te slaan. Maar wat als je meer small items op dezelfde beperkte plaats wilt orderpicken? Bovendien wil je minder voorraad per SKU inslaan en de druk op de servicegraad blijven beheersen? En dan ook nog ongestoord orderverzamelen met steeds voldoende voorraad en géén stockbreuken in een lopende batch? Zo pak je dat aan.

BITO biedt de mogelijkheid om een bestaand palletbuffermagazijn om te bouwen - ongeacht het merk - voor een beter resultaat met meer small item picklocaties op grondniveau.

Grondlocaties zijn uiteraard waardevol omdat zij per definitie beperkt zijn in aantal ten opzichte van de grootte van een magazijn. De bovenliggende opslagniveaus blijven dienst doen als bufferopslag voor de picklocaties op grondniveau.

Typische 3 palletlocaties per sectie met 'weinig' SKU’s.

Waarom een ombouw overwegen?

Het aantal SKU’s neemt bij veel logistieke bedrijven jaar na jaar toe door e-commerce en de groei van het assortiment plus de kortere product-life-time. In het algemeen is er daardoor minder voorraad per SKU.

Gedreven door de behoefte van het steeds sneller uitleveren van orders, is er een verhoogde druk op de efficiëntie van het pickproces. Dit proces dient een 'voorspelbare' en betrouwbare output te hebben.

Omgebouwde 3 palletlocaties per sectie met 'veel' SKU’s.

Vijf voordelen

1. Meer assortiment op dezelfde beperkte plaats

Een ombouw kan 90 procent ruimtewinst realiseren in één palletsectie door dezelfde ruimte op te delen in kleinere pickingslots. Je kunt als bedrijf dan dus minder voorraad per SKU inslaan en er zijn minder voorraadkosten. Ook wordt een lege locatie sneller beschikbaar om een nieuwe SKU op te slaan.

2. Sneller orderverzamelen

Je hebt steeds voldoende voorraad zonder stockbreuken in een lopende batch en afhankelijk van de gekozen buffervoorraad kan men 1, 2 of zelfs 8 slots per SKU bij de start kiezen. Sneller bijsturen van het aantal opslagslots wordt mogelijk tijdens de product levenscyclus, bijvoorbeeld bij seizoensgebonden pieken.

3. Beter beheer buffervoorraad in geval van onvoorspelbare schommelingen

Je kunt batches releasen met een voorspelbare tijdsduur en er is geen plaatsgebrek voor extra picklocaties. De flow is First-in-First-out en de herbevoorradingsgangpaden en picking gangpaden zijn van elkaar gescheiden. De slots moeten niet noodzakelijk bij elkaar geclusterd zijn, de toepassing van het 'random location' principe is dus mogelijk.

4. Veiligheid

De ombouw zorgt voor ongestoorde picking omdat het geheel gescheiden plaatsvindt van rijdende palletrucks. Minder kans op ongelukken dus.

5. Stapsgewijs toepassen

Het principe is op basis van de groeiende behoefte stapsgewijs in een magazijn uit te rusten. Een brede waaier aan diverse toepassingen op grondniveau is mogelijk: de voordelen ervaren met een paar palletsecties en later pas uitbreiden.

Transportbedrijf Dachser bouwt palletstelling om

Bij logistiek dienstverlener Dachser was de wens om meer pickinglocaties op grondniveau in het palletmagazijn te creëren. De realiteit is dat het aantal grondlocaties beperkt is. Een eenvoudige ingreep is het plaatsen van een tussenligger. De realiteit is dat de items moeilijk bereikbaar zijn wegens de diepte 1.200 millimeter. Verder heeft het bedrijf te maken met verschillende artikelen met een grote variant aan verpakkingsgrootten. Lees hier hoe BITO dit oploste voor hun klant.

Dit artikel is gesponsord door BITO.