Implementatie van iShare krijgt flinke boost

Implementatie van iShare krijgt flinke boost

Maar liefst 31 developers van 14 bedrijven hebben vorige week tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek de implementatie van iShare een flinke boost gegeven. Zij hebben de tweede Tech-celerator in de Rotterdamse Kuip aangegrepen om daadwerkelijke integraties tot stand te brengen. Na woorden is nu de tijd voor daden aangebroken.

Niet eerder was zo duidelijk zichtbaar dat iShare inmiddels meer is dan een papieren werkelijkheid. In een glazen kooi op de tweede verdieping van de Rotterdamse Kuip, waren vanaf acht uur ’s ochtends 31 developers van 14 verschillende organisaties geconcentreerd aan het werk. Terwijl de congresgangers binnendruppelden, bleven zij zeven uur lang onverstoorbaar werken aan implementatie van het afsprakenstelsel.

Zesde vervoersmodaliteit

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat noemde in haar speech voor de hoofdtribune data de zesde vervoersmodaliteit. “Het delen van data met concurrenten ligt niet voor de hand. Ook aspecten als security spelen een belangrijke rol. Maar samenwerking op dit vlak is cruciaal. Het delen van data is van grote waarde voor optimalisatie van logistieke systemen, processen en voorraden.” Boegbeeld Aad Veenman van de Topsector Logistiek onderstreepte het belang van data delen en wees op de Tech-celerator. “Laat u door dit initiatief inspireren.”

Fluisterspelletje

In de workshop aan het eind van de dag vertelden Portbase en Cargonaut hoe iShare hen helpt om eerder, gemakkelijker en betrouwbaarder data te delen. Zowel bij luchtvracht als zeevracht zijn tientallen partijen nodig om een zending op de eindbestemming te krijgen. Die partijen geven data één-op-één aan elkaar door, wat veel ruis oplevert.

Het delen van data is van grote waarde voor optimalisatie van logistieke systemen, processen en voorraden”

“We kennen allemaal het fluisterspelletje, waarbij de laatste in de rij een heel andere boodschap hoort dan de eerste heeft afgegeven. Dat is in onze ketens niet anders. Partijen maken fouten bij het delen van data en soms manipuleren ze de data. En in ieder geval komt de data te laat”, vertelt Luc Scheidel van Cargonaut.

Binnen en tussen havens

Dennis Dortland van Portbase maakte duidelijk hoe het initiatief hen helpt om data binnen de haven te delen. “Een vrachtwagenchauffeur die zich meldt om een container op te halen, moet zich kunnen identificeren. Dat werkt in een digitale omgeving ook zo. Veel partijen hebben allemaal een stukje informatie nodig over een container. Niet alleen de partij die de container ophaalt, maar ook de douane of andere autoriteiten als het bijvoorbeeld gaat om gevaarlijke stoffen. Het maakt het gemakkelijker als we met één account bij al die partijen kunnen identificeren. Dat kan met iShare.”

Ook buiten Nederland

Net zoals logistiek stopt het initiatief niet bij de grens. Cargonaut werkt aan datacorridors die luchthavens met elkaar verbinden. “Wij willen toe naar een wereld van API’s, waarin we data over de inhoud en waarde van een pakketje van een Chinese webshop direct kunnen delen met partijen verderop in de keten. Het afsprakenstelsel dat we in Nederland hebben, is echt uniek”, aldus Scheidel. Een belangrijke mijlpaal in dat opzicht is de adoptie door de International Data Spaces Association, dat een internationaal, open platform voor het delen van data tussen bedrijven en instellingen wil creëren.

Aankomst van containers

Drie deelnemers van de Tech-celerator presenteerden in de afsluitende workshop hun oplossing. Hutchinson Ports ECT Rotterdam vertelde waarom zij het afsprakenstelsel toepassen.

Het maakt het gemakkelijker als we met één account bij al die partijen kunnen identificeren”

“We kunnen data over containers eerder met verladers en logistiek dienstverleners delen, zodat zij hun planning beter daarop kunnen afstemmen”, aldus Paul Ham van ECT.

Afleveren van boodschappen

The Chain Never Stops heeft een innovatief concept ontwikkeld voor de last mile. Leveranciers kunnen bestellingen afleveren in slimme boxen die boodschappen of maaltijden op de juiste temperatuur houden. TCNS werkt in partnership met DXC Technology dat het IoT-platform levert. “iShare garandeert dat alleen de daartoe geautoriseerde personen de box kunnen openen”, aldus Annette Poiesz van TCNS.

Versturen van proof of delivery

FiLogic en Poort8 zetten het eveneens in voor de last mile. Zij werkten aan een case met logistiek dienstverlener CB en fietskoerier Parcls. De transportsoftware van FiLogic legt in het autorisatieregister van Poort 8 vast dat CB gemachtigd is om data van Parcls over de aflevering van pakketten te ontvangen, zoals verwachte aflevertijd en de proof of delivery. Marinus Brink van FiLogic: “En dat gebeurt allemaal real-time.”

Convenant

Het convenant is ondertekend.

Dat het afsprakenstelsel nu echt werkelijkheid wordt, werd tot slot bevestigd met het convenant dat aan het eind van de workshop is ondertekend. Hutchinson Ports ECT Rotterdam, Portbase, Cargonaut, Secure Logistics, Port of Rotterdam, Rijkswaterstaat en Douane hebben gezamenlijk een convenant ondertekend, waarmee zij zich voornemen om iSHARE te implementeren of te ondersteunen. Michiel Haarman, programmamanager van de Topsector Logistiek: “Daarmee wordt het ook voor hun ketenpartners nog interessanter om iShare te implementeren.”

Dit artikel is geschreven in samenwerking met iShare.

Lees meer over