Computer Vision volgt, controleert, monitort en optimaliseert alle processen

Computer Vision volgt, controleert, monitort en optimaliseert alle processen
Systemen worden ook slimmer: door middel van Computer Vision en IoT vertellen ze je niet alleen wat er gisteren en vandaag aan de hand is, maar ook wat er morgen gebeurt.

Automatisering in sorteercentra en warehouses blijft de komende jaren een hot item, terwijl het handmatig afhandelen van pakketten en goederen uiteindelijk zal uitsterven. Steeds vaker worden flexibele, schaalbare oplossingen toegevoegd in bestaande gebouwen. Systemen worden ook slimmer: door middel van Computer Vision en IoT vertellen ze je niet alleen wat er gisteren en vandaag aan de hand is, maar ook wat er morgen gebeurt.

"Sleutelelement in de (r)evolutie van pakketafhandeling is Computer Vision", start consultant Hans Jongebloed enthousiast zijn verhaal over de core business van het Delftse bedrijf Prime Vision. "Ons systeem volgt, controleert, monitort en optimaliseert alle processen in het logistieke centrum. Het aantal camera’s dat wordt ingezet om te monitoren én te analyseren wat ze zien groeit en zal blijven groeien. Vision maakt het mogelijk afwijkingen te detecteren en terug te koppelen, zodat ze gecorrigeerd kunnen worden en processen verder geoptimaliseerd."

Daarnaast volgen camera’s steeds vaker pakketten of items in interne transportmiddelen, een soort extra verzekering van waardevolle artikelen die meestal ook al zijn uitgerust met trackers. De gelijktijdige monitoring via trackers en camera's zal tot op de meter nauwkeurig zijn.

"Waar hebben we het over als we het hebben over afwijkende processen? Denk aan pakketten die vallen, dubbel opgevoerde pakketten, vertragingen, wachtrijen of slecht gevulde pallets. Vision kan ervoor zorgen dat items in of op de juiste interne transportsystemen (bijvoorbeeld Automated Guided Vehicles, ofwel robots) of in de juiste transportwagen of vrachtwagen worden geplaatst."

Precieze robots

Waar de Vision-onderdelen onvolkomenheden zien, kunnen robots worden ingezet om deze te corrigeren. Jongebloed: "Dit kan als aanvulling op of in plaats van mensen die in het logistieke centrum werken. Denk aan robotarmen die pakjes uit de container pakken en vervolgens op een sorteerband leggen. Autonoom bewegende robots, zoals onze Robins, kunnen taken overnemen die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, zoals het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen of gevaarlijke goederen. Tevens zijn deze robots vele malen productiever dan mensen."

Sorteermachines met Computer Vision, zijn steeds beter in staat elk item te herkennen en te verwerken, ongeacht informatie op label, verpakking, gewicht, afmetingen of vorm”

"Op elke beurs waar post-, pakket- en e-commerce logistiek aan bod komen, zie je nieuwe machines die items van allerlei vormen en afmetingen kunnen verwerken'', zegt Prime Vision-consultant Hans Jongebloed. "Veel van deze machines bestaan uit of zijn voorzien van automatisering die steeds preciezer wordt in de handling van objecten."

Ook hier biedt de combinatie met Vision schijnbaar eindeloze mogelijkheden. Sorteermachines in combinatie met Computer Vision, zijn steeds beter in staat elk item te herkennen en te verwerken, ongeacht de informatie op het label, verpakking, gewicht, afmetingen of vorm. Hierdoor zal het aantal artikelen dat niet op de sorteermachine kan worden verwerkt tot praktisch nul worden teruggebracht. Jongebloed: "Dit levert veel besparing op."'

Niet alleen op of naast de sorteermachine, maar ook op de weg ernaartoe zijn robots in opkomst. Robots sorteren niet alleen pakketten, ze kunnen ook automatisch orderverzamelen en pallets, hampers en (rol)containers van A naar B brengen.

Sensoren en trackers

Ook worden in het logistieke proces sensoren gebruikt (RFID, Bluetooth). Net als het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kun je met sensoren een chain of custody garanderen, waardoor je altijd weet waar je spullen zijn en nagaan of je logistieke processen lopen zoals ze dienen te lopen (Digital Twin).

In een ideale situatie zorgt de combinatie van IoT en Vision ervoor dat er nooit meer iets verloren gaat. Het is bovendien een goede manier om te weten waar in een sorteercentrum of warehouse te veel mensen geconcentreerd zijn, of juist te weinig. In het tijdperk van de COVID-19 pandemie was één van de relevante vragen: kunnen werknemers voldoende afstand van elkaar bewaren?

Bij Prime Vision heet de combinatie van Computer Vision, trackers en ruimtelijke elementen Smart Scene Understanding. Deze manier van werken lokaliseert niet alleen objecten, maar door de gevonden gegevens te analyseren, is het ook mogelijk tactieken aan te passen en om de volgende logische stap te voorspellen. Staan je rolcontainers of kratten bijvoorbeeld op de verkeerde plaats, waardoor ergens anders een tekort ontstaat? Wanneer deze assets zijn uitgerust met trackers, kun je tijdig anticiperen en omleiden, zodat de bedrijfsvoering niet wordt onderbroken.

‘Waar moet ik heen?’

Trackers bepalen het 'wie ben ik' en 'waar ben ik' van assets, maar ze weten niet het antwoord op vragen als 'hoe vol zit ik', 'heb ik de juiste items bij me' en 'waar moet ik vervolgens heen'. Met een combinatie van IoT en camera’s kun je dit soort vragen beantwoorden. Computer Vision-gegevens worden gecombineerd met die van trackers en door middel van de juiste business rules kunnen processen verder worden geoptimaliseerd.

Optimalisering is wat je uiteindelijk wil bereiken met slimme automatisering, op meerdere vlakken tegelijk. Snellere, efficiëntere, accuratere logistiek en productie. Maar ook: optimale inzet van mensen - met inachtneming van hun welzijn – én uiteraard zo duurzaam mogelijk.

Dit artikel is gesponsord door Prime Vision.