Hoe verbeter ik mijn positie in de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2022?

Hoe verbeter ik mijn positie in de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2022?
Kees Verweij, Buck Consultants International

De Top 100 Logistiek Dienstverleners wordt op 7 juni 2022 gepubliceerd, dit jaar weer tijdens een live event met partijen uit de sector op het Top 100 LDV Diner. We kijken ernaar uit om weer met dienstverleners samen te komen, maar eerst is er werk aan de winkel om hem samen te stellen. Ook voor de logistiek dienstverleners, die onlangs de jaarlijkse enquête hebben ontvangen. Kees Verweij van Buck Consultants International legt uit hoe die vragenlijst het beste kan worden ingevuld.

Vorige maand zijn we samen met Logistiek.nl weer gestart met alle voorbereidingen voor het samenstellen van de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2022. De in aanmerking komende dienstverleners hebben een digitale enquête gehad waarmee we de informatie verzamelen om de ranglijst samen te stellen*. We gebruiken deze enquête samen met openbare bronnen en onze eigen databases om de Top 100 samen te stellen op basis van een indexscore.

De Top 100 geeft ons de mogelijkheid om de volle breedte van de contract- en distributiedienstverlening in Nederland in het zonnetje te zetten. Dat schept verantwoordelijkheden, en elk jaar proberen we de ranglijst weer verder te verbeteren en optimaliseren. Sinds twee jaar nemen we de aanwezigheid van zes onderscheidende innovatiethema’s bij dienstverleners mee in het bepalen van de lijst. Dit zijn innovaties op het gebied van duurzaam transport en warehousing, inzet van arbeid en scholing, smart warehousing, inzet van ketenregie en digitale platforms. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt deze innovaties ten opzichte van elkaar, en het resultaat telt mee voor de indexscore.

Samenstelling indexscore Top 100 LDV

De indexscore wordt voor 70 procent samengesteld op basis van de kwantitatieve factoren:

  • Omzet in Nederland in euro’s (25 procent)
  • Aantal vaste werknemers (25 procent)
  • Aantal vierkante meters warehousing in Nederland (20 procent)

Verder is de indexscore voor 30 procent bepaald door de scores op de zes innovatiethema’s (5 procent voor elk innovatiethema).

Focus op onderscheidend vermogen

Hoe kan je als dienstverlener nu je positie in de Top 100 van 2022 verbeteren? Het antwoord is misschien verrassend: zorg ervoor dat je als bedrijf in de digitale enquête alle vragen over de innovatiethema’s uitgebreid en compleet beantwoordt, met focus op het onderscheidend vermogen van het bedrijf en aansprekende voorbeelden van innovaties uit de praktijk. Hiermee kan je als bedrijf de onafhankelijke experts overtuigen om een hoge score toe te kennen, zeker als er illustratieve voorbeelden worden gegeven.

Zeker voor het logistieke MKB is de score op innovatiethema’s cruciaal”

De scores op de innovatiethema’s zorgen in de praktijk vaak voor de verschillen op de ranglijst, en zeker voor het logistieke MKB is deze score op innovatiethema’s cruciaal voor de positie op de ranglijst. Maar hoe zit dit nu precies: de zes innovatiethema’s tellen in de berekening toch maar voor 30 procent mee?

Hoe zit dat precies?

Laten we de Top 100 van 2021 als voorbeeld nemen, met geaggregeerde cijfers. De top-3 had een indexscore van gemiddeld 83 punten, de nummer 20 een indexscore van rond de 36 punten en de nummer 75 een indexscore van rond de 20 punten. Dit zijn forse verschillen in indexscore, en dit kwam hoofdzakelijk door de bewuste keuze om voor de kwantitatieve indicatoren omzet, aantal vaste werknemers en vierkante meters warehousing de absolute waarden als basis voor de ranglijst te gebruiken. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: voor de omzet hanteerden we een schaal van 0 tot 1 miljard euro. Een bedrijf dat 800 miljoen euro omzet haalde kreeg 80 punten en een MKB’er die 50 miljoen euro omzet haalde kreeg 5 punten. Op het eerste gezicht bevordert dit de internationale dienstverleners met een hoge omzet, want zij hebben altijd meer punten. Dit zien we ook terug in de grote verschillen in de indexscores tussen de top-3, nummer 20 en nummer 75.

Toch is juist hiervoor gekozen, omdat voor de logistieke MKB’ers zo de absolute waarden als indicator beperkt meetellen in de indexscore. Het betekent automatisch dat de rapportcijfers die de experts op de zes innovatiethema’s geven relatief veel zwaarder voor alle MKB’ers meewegen. Hier worden namelijk rapportcijfers toegekend tussen 1 en 10 (en de praktijk tussen 3 en 9). Dit betekent dat elk bedrijf, of het nu op nummer 1, 20 of 75 staat, kans heeft op 80 of 90 punten op een innovatiethema. Samenvattend betekent dat dat voor de top-3 de rapportcijfers op de zes innovatiethema’s gemiddeld voor 27 à 28 procent meewegen, voor de nummer 20 is dat al 41 à 42 procent en voor de nummer 75 wordt maar liefst circa 75 procent van de indexscore bepaald door de score op de innovatiethema’s!

Voor de nummer 75 wordt maar liefst circa 75 procent van de indexscore bepaald door de score op de innovatiethema’s”

Innovatieve dienstverleners in het zonnetje

We hebben voor deze specifieke berekening van de indexscore in de Top 100 Logistiek Dienstverleners gekozen om vooral innovatieve bedrijven jaarlijks in het zonnetje te zetten. Niet alleen door een plaats in de Top 100, maar ook via interviews, artikelen en webinars door het hele jaar heen op Logistiek.nl. Maar we merken dat niet alle MKB-deelnemers de enquête invullen, of soms alleen met steekwoorden. Als dat gebeurt verstrekken wij de experts van summiere informatie per innovatiethema, maar dan blijven er wellicht kansen liggen. De top-30 van dienstverleners vult de enquête bijna allemaal wel compleet in, ook omdat ze veel belang hechten aan een hoge notering in de lijst.

Ambitie: interactieve Top 100

Als we een blik werpen in de nabije toekomst van de Top 100 hopen we de informatie per dienstverlener dusdanig compleet te krijgen dat we een interactieve versie ervan kunnen publiceren. Interactief betekent dat u als gebruiker via internet zelf een Top 100 op maat kunt samenstellen, gebaseerd op uw eigen keuze van weegfactoren per indicator. Misschien wilt u duurzaam transport en warehousing wel voor 30 procent in plaats van 10 procent laten meewegen, of de omzet met 10 procent in plaats van 25 procent. Waarschijnlijk is het in 2022 nog net iets te vroeg voor deze aanpak, maar dan is dit is de ambitie voor 2023.

Beantwoord de enquête uitgebreid en compleet en geef specifieke voorbeelden per innovatiethema”

Samenvattend: wilt u als bedrijf stijgen in de Top 100 Logistiek Dienstverleners voor 2022, focus dan vooral op het in de digitale enquête uitgebreid en compleet beantwoorden van de vragen bij de zes innovatiethema’s, met specifieke voorbeelden. De experts hebben dan alle argumenten beschikbaar om uw bedrijf de passende rapportcijfers voor de innovaties bij uw bedrijf te geven, en deze wegen tot 75 procent mee in de indexscore in de onderste helft van de ranglijst. We hopen veel innovatieve toepassingen te ontvangen, en kijken ernaar uit bedrijven in het zonnetje te kunnen zetten!

* Staat u ten onrechte niet in de verzendlijst? Laat het weten via top100ldv@bciglobal.com

Kees Verweij

Kees Verweij

Partner bij Buck Consultants International

Reageren op mijn artikelen? kees.verweij@bciglobal.com