Meekijken met de chauffeur: slim en veilig

Meekijken met de chauffeur: slim en veilig

Voor transportbedrijven is veiligheid onderweg één van de hoogste prioriteiten. Niet alleen om ongelukken en dus vertragingen te voorkomen, maar ook om de veiligheid en het welzijn van de chauffeurs te garanderen. Intelligente videocamera's in de cabine, die de verkeerssituatie en het rijgedrag van de chauffeurs monitoren, kunnen met behulp van slimme software waarschuwen voor riskante situaties. Ook krijgt de chauffeur zo tips voor een veiliger en efficiënter rijgedrag.

Samsara is een technologiebedrijf dat oplossingen levert om vrachtwagens, bussen, bouwmachines en andere voertuigen op afstand te monitoren. Dat gebeurt met behulp van slimme sensoren, dashcams en videotechnologie. Door middel van slimme software en artificial intelligence worden data omgezet in informatie, waarmee voertuigen en machines efficiënter en veiliger beheerd kunnen worden. In de transportsector kunnen de oplossingen van Samsara bijvoorbeeld inzicht geven in de locatie van de auto’s, hun technische staat en het brandstofverbruik, maar ook in de status van de lading en het rijgedrag van de chauffeur. “Het gebruik van intelligente videocamera’s in de cabine is een volgende stap om de veiligheid in het wegtransport te verbeteren en het rijgedrag te optimaliseren. Maar onze oplossingen leveren ook kostenbesparingen op”, zegt Philip van der Wilt, Senior Vice-President EMEA bij Samsara. 

Videotechnologie in vrachtauto’s verbetert de verkeersveiligheid en het rijgedrag.
Videotechnologie in vrachtauto’s verbetert de verkeersveiligheid en het rijgedrag.

Juridisch getouwtrek en verzekeringen

Een voor de hand liggende toepassing van videotechnologie in vrachtauto’s is de dashcam die op de weg gericht is en real-time beelden van de verkeerssituatie verzamelt en opslaat. “Die beelden kunnen onder meer gebruikt worden om de oorzaak van ongevallen te analyseren en om aan te tonen,dat de chauffeur correct gehandeld heeft. Dat kan veel juridisch getouwtrek en discussies met verzekeringsmaatschappijen voorkomen”, licht Van der Wilt toe. “Interessant is de combinatie met slimme software en Artificial Intelligence (AI), die kritische verkeerssituaties -of afwijkend rijgedrag zoals hard remmen- te hard rijden of slingerend rijden herkent en de chauffeur op tijd waarschuwt.” 

Minder onderhoud

Goede en actuele informatie over rijgedrag, brandstofverbruik en de technische staat van de vrachtauto’s biedt mogelijkheden voor kostenbesparingen. Door chauffeurs met behulp van data en videobeelden te helpen bij het verbeteren van hun rijgedrag, kan het brandstofverbruik beperkt worden. Alsmede de slijtage van banden en remmen. Dat vermindert de onderhoudskosten. En door continu de technische staat van de auto te monitoren, kunnen motorstoringen of andere problemen - ook onderweg - op tijd gesignaleerd worden. Er kan dan (preventief) onderhoud gepland worden, zodat de vrachtauto’s altijd veilig en rijklaar zijn. 

De oplossingen van Samsara leveren data, waarmee de transportsector de efficiency kan verbeteren en kosten kan besparen.
De oplossingen van Samsara leveren data, waarmee de transportsector de efficiency kan verbeteren en kosten kan besparen.

Videomonitoring van de chauffeur

Dashcams kunnen ook beelden van de chauffeur maken. Die beelden zijn -net zoals de beelden van de verkeerssituatie- bedoeld om de veiligheid te verbeteren; bijvoorbeeld door de chauffeur te waarschuwen als hij afgeleid is of vreemd rijgedrag vertoont. 

Van der Wilt: “We snappen dat chauffeurs aanvankelijk niet enthousiast zijn over de installatie van dergelijke camera’s, maar het is niet zo dat er continu mensen meekijken. Dat is zelfs praktisch onmogelijk voor een transportbedrijf met tientallen auto’s op de weg. De beelden worden in de cloud opgeslagen en alleen in geval van problemen of incidenten door geautoriseerde personen bekeken. De chauffeur kan de camera uitschakelen of afdekken als hij niet rijdt. Bij al onze projecten worden chauffeurs en werknemers actief betrokken bij de voorwaarden en de invoering van videotechnologie.” 

Coaching

Van der Wilt wijst erop dat de oplossingen van Samsara ook voorzien in middelen om chauffeurs actief te coachen bij het aanleren van veilig en efficiënt rijgedrag. Dat verhoogt bovendien de betrokkenheid bij het werk. De software kan rapportages leveren over de verkeersveiligheid, het rijgedrag en daaruit voortkomende kosten en technische problemen. Transportbedrijven kunnen hun chauffeurs op die manier helpen met een structurele verandering van hun rijgedrag en het voorkomen van ongevallen. Daardoor kan de werkgever in aanmerking komen voor lagere verzekeringspremies en de chauffeur wellicht voor een bonusregeling. In de praktijk blijkt dat de meeste chauffeurs hun aanvankelijke twijfel snel opzij zetten als blijkt dat hun rijgedrag flink verbetert.  

Return on investment

Voor de implementatie van het videocamerasysteem is een kleine investering in hardware noodzakelijk. Daarnaast betaalt de gebruiker elke maand licentiekosten, waarbij de installatie, de opslag van data, software, training en ondersteuning inbegrepen zijn.  

Een onderzoek onder 500 klanten van Samsara heeft interessante resultaten aan het licht gebracht. Zo zegt 90 procent van de klanten, dat de oplossingen van Samsara het aantal ongevallen met gemiddeld zo’n 50% heeft verminderd. Bij het gebruik van dual-facing camera’s is dat percentage zelfs meer dan 60%. In sommige gevallen hebben de beschikbare videobeelden de discussie over oorzaak en aansprakelijkheid bij ongevallen snel opgelost, terwijl de aantoonbare besparingen als gevolg van veilig en beheerst rijgedrag in een aantal gevallen opliepen tot meer dan een ton per jaar. 

Hoewel die voordelen mooi meegenomen zijn, draait het volgens Van der Wilt echter vooral om veiligheid en rijgedrag. Dankzij de enorme hoeveelheden informatie en data kunnen bedrijven hun veiligheidsbeleid continu aanscherpen en zo bijdragen aan verbetering van (verkeers)veiligheid. Daardoor verbeteren uiteindelijk ook het imago en de reputatie van transportbedrijven.  

Dit artikel is gesponsord door Samsara.