Provinciale Statenverkiezingen (4) - Wat wil Utrecht?

Provinciale Statenverkiezingen (4) - Wat wil Utrecht?

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is Mark Pot van het gelijknamige logistiek en verhuisbedrijf uit Amersfoort vooral benieuwd welke ambities de nieuwe Statenleden van de provincie Utrecht hebben bij onder andere de invoering van de zero-emissie zones. Pot vindt dat de provincie op dat vlak meer ambitie moet tonen bij de uitvoering, zeven vragen (en zeven antwoorden).

Pot Verhuizingen/Logistiek is gespecialiseerd in verhuizingen, warehousing en zero-emissie stadslogistiek. Het bedrijf opereert in Amersfoort, Utrecht en Apeldoorn. Twee provincies, maar Pot ziet wel de nodige overeenkomsten wat betreft logistiek beleid.

1) Welke hotspots zijn kansrijk op logistiek gebied en waarom?

Mark Pot: “Ik vind vooral binnensteden zeer interessant en kansrijk om met logistieke oplossingen zowel de verkeersdruk te verminderen als te verduurzamen. In ons geval zijn dat vooral Amersfoort en Utrecht. Maar ook steden waar we nog niet zitten bieden volop kansen, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld. We kiezen er nu voor om vooral te focussen op de twee steden waar we actief zijn, omdat de ontwikkelingen op het gebied van zero-emissie stadslogistiek heel snel gaan en best duur zijn.”

2) Waar liggen al heel lang kansen en komt het niet van de grond?

Mark Pot: “Er zijn veel steden die maatregelen op zero emissiegebied hebben aangekondigd, waaronder Amersfoort en Utrecht. Alleen het ontwikkelen van die plannen en het invoeren van die maatregelen kost veel tijd. Er zitten veel kinken in de kabel.

De provincie moet kennis aanbieden, subsidies voor bedrijven om te verduurzamen”

Het is goed om een ambitie uit te spreken als provincie en een stappenplan is een logisch vervolg, maar de uitdaging is om het uit te voeren. En daar schort het nu een beetje aan. De reden daarvoor is dat er veel meer komt kijken bij de uitvoering dan gedacht. Er moet kennis aangeboden worden, subsidies voor bedrijven om te verduurzamen en begeleiding.”

3) Hoe zit het met beschikbare grond voor logistiek in Utrecht?

Mark Pot: “Dat is echt onvoldoende. Er is eigenlijk geen grond beschikbaar voor de doelen die de logistiek vraagt. Er zijn best wat leegstaande panden en grond waarop gebouwd mag worden. We moeten vooral de focus daarop leggen denk ik.”

4) Hoe is het met het zero-emissieplannen in de regio?

Mark Pot: “De plannen zijn goed. Het is duidelijk wat waar en wanneer gaat gebeuren: wanneer wordt de binnenstad autoluw? Wanneer wordt het verboden gebied van dieselauto’s? Dat is allemaal prima geregeld, maar het is de weg daar naartoe die vol ligt met uitdagingen.

Transporteurs en andere bedrijven hebben kennis en geld nodig om te verduurzamen”

Transporteurs en andere bedrijven hebben kennis en geld nodig om te verduurzamen. Daarom zie je nu een kloof ontstaan tussen bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan en die een grote portemonnee hebben en bedrijven die wel de nodige hulp en geld kunnen gebruiken. Achterblijvers, en dat is eigenlijk de grote meerderheid, blijven zo nog meer achter. Daarbij speelt ook de gedachte in de sector dat maatregelen toch wel weer uitgesteld worden. Dus waarom dan nu al investeren? Dat is jammer.” 

5) Waar liggen nog uitdagingen wat betreft de infrastructuur in de regio?

Mark Pot: “Als je het hebt over de laadinfrastructuur spelen vooral elektriciteit en waterstof een rol. Dit laatste staat nog in de kinderschoenen en de eerste loopt nu al tegen congestieproblemen aan, terwijl pas twee procent van de voertuigen, die moeten overschakelen naar elektrisch om de doelen te kunnen halen, ook echt overgeschakeld is. Dat wordt een probleem.”

6) Waar moet de overheid nu echt stappen in zetten?

Mark Pot: “Eigenlijk de infrastructuur van laadaansluitingen, dat is echt prioriteit nummer één wat mij betreft. Het gevaar dreigt dat steden niet klaar zijn om de deadlines te halen op zero emissiegebied.”

Het gevaar dreigt dat steden niet klaar zijn om de deadlines te halen op zero emissiegebied”

7) TLN heeft, voorafgaand aan de verkiezingen, een manifest gepubliceerd. Past dit bij jouw zienswijze?

Mark Pot: “Zeker, ik heb er zelf over meegedacht ook en veel van mijn punten staan erin. Ik lees dat het belangrijk is dat de capaciteit van het elektriciteitsnet toereikend is en er voldoende laad- en tankinfrastructuur voor vrachtauto’s op bedrijventerreinen en andere plekken in de provincie gerealiseerd worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ook het blijven mogelijk maken van logistiek vastgoed en de ruimte zo efficiënt en optimaal mogelijk benutten spreekt mij aan.

Het zou goed zijn als de provincie Utrecht duidelijk maakt welke planning en onderhoud er is voor het wegennet”

En de oproep aan de provincie om bij nieuwe logistieke ontwikkelingen de mogelijkheid te onderzoeken voor clustering, slim en meervoudig ruimtegebruik, herontwikkeling van bestaande terreinen, inpassingsmaatregelen en duurzaamheidseisen aan de gebouwen vind ik prijzenswaardig. Verder zou het goed zijn als de provincie Utrecht duidelijk maakt welke planning en onderhoud ze aan het wegennet gaan doen, zo kan een transporteur daar rekening mee houden bij de investeringen in zijn wagenpark.”