Ewals heeft meer zicht en grip op zendingen - LOGISTIEK EN INNOVATIE [10]

Ewals heeft meer zicht en grip op zendingen - LOGISTIEK EN INNOVATIE [10]
Bas Schoone, Executive Director Product Management bij Ewals Cargo Care

Vertragingen, opstoppingen in havens, een hardnekkige pandemie en recordprijzen voor containers zorgen ervoor dat logistiek dienstverleners hun klanten - meer dan ooit tevoren - nauwgezet op de hoogte moeten houden, waar zendingen zich bevinden in de keten. Logistiek dienstverlener Ewals Cargo Care speelt op deze situatie in met het visibility platform van Shippeo. Met deze track en trace-software kan de logistiek dienstverlener voor klanten vanaf één portaal nauwkeurig en realtime zendingen volgen ongeacht van welke modaliteit gebruik wordt gemaakt.

Dagelijks verwerkt Ewals Cargo Care ongeveer 2.700 zendingen vanuit 32 kantoren verspreid over 14 landen. Daarnaast werkt de logistiek dienstverlener samen met honderden subcontractors actief in het multimodale transport (weg, spoor en water, red,). Dat gegeven vereist dat Ewals de laatste jaren fors is gaan investeren in IT-oplossingen om de supply chain visibility te verhogen. Binnen die strategie is de huidige nummer 13 in de Top 100 Logistiek Dienstverleners in juni 2020 gestart met de implementatie van Shippeo.

Realtime visibility

Anderhalf jaar verder is het zo dat de logistiek dienstverlener 85 procent van zijn trailervloot heeft uitgerust met GPS-trackers, wat zowel Ewals als zijn klanten in staat stelt om zendingen met behulp van het zogeheten realtime transport visibility-platform permanent te volgen. De vernieuwing naar honderd procent, neemt volgens Bas Schoone nog een jaar in beslag, maar zo stelt de Executive Director Product Management dit ‘proces gaat eigenlijk heel snel’. “Voor een klant is het heel belangrijk om te weten waar een trailer met zijn goederen zich bevindt in plaats van een trekker van ons. Voor de klanten die gebruik maken van deze oplossing - en waarvoor we de tracking doen - daar zien we inmiddels dat de betrouwbaarheidspercentages van de ETA’s (Estimated Time of Arrival, red.) erg goed zijn. Daarnaast bieden we de service aan en laten we aan nieuwe klanten de keuze of ze wel of niet willen aansluiten op dit platform.”

LOGISTIEK EN INNOVATIE - hier zijn bedrijven supertrots op

Voor de jaarlijkse Top 100 Logistiek Dienstverleners geldt innovatie in toenemende mate als onderscheidend element.
Maar wat doen bedrijven op dit gebied? In deze serie artikelen vertellen 'innovatieve koplopers' hun verhaal.

Meer artikelen in deze serie >>>

Waarom die keuze?

Schoone: “Onze eerste prioriteit bij de implementatie was het gelijktijdig aansluiten van ons eigen netwerk en onze subcontractors. Daarna zijn we Shippeo bij een selecte groep klanten gaan implementeren. We doen het nog niet voor alle klanten op dit moment. Naargelang type, sluiten we klanten aan die er specifiek naar vragen. Ook gaan we met dit platform klanten faciliteren die communiceren met andere platformen. Voorlopig gaan we niet op honderd procent uitkomen, omdat dat nu nog niet haalbaar is.”

Wat levert het platform op?

Schoone: “Wat we zien is dat de ETA-betrouwbaarheidspercentages bij FTL-loads (full-truck-loads, red.) hoog ligt. Bij LTL (less-than-truck load, red.) ligt dat waarschijnlijk anders, maar we richten ons in eerste instantie met Shippeo op het tracken van volle ladingen van klanten. Dat is overigens niet zonder reden want per slot van rekening is het merendeel van onze activiteiten gericht op FTL. We laten het LTL stukje dus even liggen, behalve als het echt heel belangrijk is voor een klant dan bekijken we de mogelijkheden specifiek voor die klant en gaan we er wel mee aan de slag.”

Shippeo, dat is toch vooral een verladers-platform?

Schoone: “We zien inderdaad in de markt dat vooral aan de verladerskant gebruik wordt gemaakt van dit soort visibility-platforms. Dat gegeven weerhield ons er niet van om als logistiek dienstverlener ook een oplossing te implementeren. In de aanloopfase zijn we binnen ons product management gaan oriënteren op een track en trace oplossing omdat er verschillende vraagstukken op tafel lagen van klanten voor het volgen van trailers met zowel volle als deelladingen alsook van onze operaties. De achterliggende wens was dat klanten eigenlijk wilden dat wij zouden aansluiten op hun eigen platforms of eigen gebouwde apps of een EDI-koppeling met track- en trace-informatie. Daar zijn we toen mee aan de slag gegaan met als uitgangspunt dat we niet alleen ladingstromen van eigen assets, zowel multimodaal als wegtransport van A naar B kunnen volgen, maar ook die van onze subcontractors actief op het gebied van ferry-, rail- en wegtransport. Ook intern was het voor met name onze planners een stuk efficiënter om uit te kijken naar een track- en trace-oplossing. Al die aspecten tezamen in combinatie met het verder voorbereiden op de toekomst, waren voor ons de reden om uit te kijken naar een platform-oplossing.”

Dit concludeert de expert

Corné Geerts, (eigen adviesbureau, voorheen ceo Seacon Logistics) is als expert betrokken bij de samenstelling van de Top 100 Logistiek Dienstverleners.

"Platforms zijn een ideale plaats om gegevens van diverse partijen bij elkaar te brengen zonder dat er tussen iedere partij een één op één interface opgezet moet worden. Hierbij gaat het niet alleen om operationele informatie maar is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een versie beheer van (transport) documenten te faciliteren of eigendommen over te dragen (Bill of Lading). Platforms weten ook als geen ander data om te zetten naar relevante en leesbare informatie en de connectivity wordt steeds eenvoudiger. Toch is er mijns inziens niet één dominant platform waarop alle relevante partijen zijn aangesloten. Durven platforms over de eigen muur heen te kijken door met andere platforms te connecteren of worden bedrijven gedwongen aan diverse platforms deel te nemen? In de horeca gebeurt dit al met bijvoorbeeld het platform van de Belgische start-up Deliverect, waarmee restauranthouders meerdere platforms zoals Uber Eats en Thuisbezorg.nl in de gaten kunnen houden. Deliverect is eigenlijk een platform die meerdere platforms bij elkaar brengt in één Point of Sale (POS). De restauranteigenaar kan daarmee op één scherm alles in de gaten houden, een mooie oplossing waarvan de waarde op dit moment geschat wordt op in totaal 1,4 miljard euro. "

Is track en trace niet al lang mainstream?

Schoone: “Dat is correct, al onze trucks zijn al uitgerust met een GPS. We deden dus al voor Shippeo een stukje tracking en dat geldt ook voor sommige subcontractors van ons. Sommigen maken bovendien gebruik van ons GPS-systeem, maar soms ook niet. Dat was voor ons één van de redenen om te gaan voor een platform want dat geeft ons ook de ruimte om te werken en te koppelen met andere transport management systemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een subcontractor niet per se altijd ons onboard telematics systeem hoeft te gebruiken.”

Hoe verliep de IT-integratie?

Schoone: “Dat proces hebben we iets onderschat omdat we dit vooraf onvoldoende tot in detail hebben uitgezocht. We waren in de veronderstelling dat de integratie van Shippeo redelijk simpel en standaard zou zijn, maar deze had aan onze kant nog best wel wat voeten in de aarde. Dat had met name te maken met een ERP-implementatie die ook gelijktijdig plaatsvond. Daarbij komt dat Ewals een organisatiestructuur heeft met lokale entiteiten van subcontractors die deels allemaal hun eigen inkoop van tractie kunnen organiseren. Dat hield in dat het team dat verantwoordelijk was voor de implementatie eerst nog de lokale subcontractors in het centrale inkoopproces moesten laten aanhaken. We waren dus bij de integratie van Shippeo heel erg afhankelijk van de prioriteiten van lokale subcontractors en dat was soms best pittig.”

In de zin van?

Schoone: “We kregen tegengas van deze vervoerders omdat zij niet stonden te springen om gebruik te maken van weer een ander platformsysteem, terwijl zij niet helemaal begrepen hoe Shippeo werkt. Het systeem is bijvoorbeeld netjes met GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation, red.) helemaal dichtgetimmerd. Die terughoudendheid was er met name bij vervoerders die incidentele ritten voor ons uitvoeren en concentreerde zich met name op de waarborging van de vervoerde goederen. Daar hadden we in de aanloop van de implementatie wat meer rekening mee moeten houden. De implementatie in ons eigen netwerk daarentegen verliep overigens vrij goed.”

Hoe pakken verladers en klanten het op?

Schoone: “Dat is afhankelijk van wat de verlader wil. We geven alle ETA-informatie door via het Shippeo-kanaal of ons eigen EDI-systeem, waarbij we zelf ook gebruik maken van de informatie die Shippeo verstrekt. Als een klant meer wil dan alleen de GPS- of ETA-informatie uit Shippeo, maar bijvoorbeeld ook het order of het file-nummer dan geven we die data ook door via ons eigen EDI-systeem. In principe connecteren we niet meer op een ander platform dat gaat altijd via Shippeo. Met andere woorden: als we aansluiten op een ander platform dan verloopt dat centraal via Shippeo.”

Hoe is de koppeling met rail- en ferrybedrijven?

Schoone: “Die kan een stuk beter en dat ligt niet zozeer aan Shippeo, maar aan de bedrijven zelf. Een groot stuk van onze vloot wordt multimodaal ingezet en dan met name de trailers. Die kunnen we in principe goed volgen, maar als een trailer onderin een ferryboot staat, dan word het een stuk lastiger. Je wilt als logistiek dienstverlener dat de benodigde informatie voor klanten wat betreft hun zendingen via een veerboot- of per spoor door deze bedrijven zelf beschikbaar wordt gesteld. De praktijk leert echter dat er een hele grote variatie zit in de beschikbare data. Er zijn railoperators die ladingen per trein of zelfs per wagon kunnen volgen. Die informatie is dus redelijk goed te noemen, maar er zijn ook operators die dat niet hebben. Gevolg is dat we vrij slechte informatie krijgen als een trein bijvoorbeeld stilstaat of vertraging heeft. De koppeling en informatie-uitwisseling met de multimodale vervoersbedrijven kan wat ons betreft nog een stukje beter worden georganiseerd.”

Lopen jullie met dit platform voorop?

Schoone: “Misschien niet direct als je het afzet tegen de hele grote logistiek dienstverleners met een eigen vloot want die maken allemaal al gebruik van deze platform-oplossingen of hebben er eentje overgenomen. Ik ben van mening dat we als Ewals in ieder geval op tijd zijn ingestapt en niet achterlopen in de markt. Vooral ook omdat de vraag hiernaar alleen maar toeneemt. Die is vergelijkbaar met de opkomst nu van Internet of Things (IoT), maar ook de invloed van covid-19. De pandemie zorgde ervoor dat veel klanten van ons de controle over hun supply chains verloren. Niet alleen voor het stukje transport, maar ketenbreed en dan zie je gewoon het grote belang van het volgen van goederenstromen en vooral ook wanneer het aflevermoment (ETA) plaatsvindt. Dat wordt ook steeds belangrijker met de huidige schaarste aan producten en grondstoffen. Men kan dus niet meer zonder die informatie en als je daarover niet beschikt dan zul je er als logistiek dienstverlener over tijd wel aan moeten geloven.”

Hoe intelligent is dit platform?

Schoone: “De intelligentie van Shippeo zit hem met name in de berekening van de ETA. Als een chauffeur telkens dezelfde trajecten rijdt dan berekent het systeem bijvoorbeeld in hoeveel pauzes hij neemt en wat de vertraging is op een route. Ook geeft het systeem realtime updates van verkeers- en weersinformatie en rittenhistorie. Het platform is een zelflerend systeem dat ook historische informatie meeweegt en waarbij een analyse wordt gemaakt van de constante en de variatie daarbinnen, waardoor uiteindelijk de ETA op routes steeds accurater wordt mede onder invloed van zowel artificial intelligence als machine learning.”

Wat zijn de vervolgstappen?

Schoone: “Waar we met name naar willen kijken is het LTL-gedeelte. Daar is ook vraag naar vanuit klanten die onder andere ons Control Tower product afnemen. Met Shippeo willen we dat samen verder gaan ontwikkelen dus beter dan vervoerders op dit moment gemiddeld kunnen bieden. Het bestaat al wel binnen Shippeo maar wij kunnen daarbinnen nog stappen maken. We zijn nu ook bezig met een derde fase. Die moet ervoor zorgen dat we beschikbare data nog beter kunnen gebruiken. Ook is het mogelijk om op het Shippeo-platform CMR’s te uploaden en te scannen. We hebben in eerste instantie alleen gekeken naar de basismogelijkheden van het platform. Nu gaan we serieus kijken naar de andere mogelijkheden en gadgets binnen het systeem of die bruikbaar voor ons zijn en om ons eigen product sterker te maken.”

Wat is je gouden tip voor collega ldv’ers?

Schoone: “Doe niet alleen de selectieprocedure zorgvuldig, maar kijk vooral ook in detail naar het integratieproces van de IT. Met andere woorden hoe integreer je Shippeo of een andere soortgelijk systeem met je eigen planning- of ERP-systeem. Onderschat dat niet want bij ons heeft de implementatie meer tijd gekost doordat we intern nog niet alle systemen hadden geharmoniseerd. Andere tip: begin pas als echt alles klaar is. Wij hebben dat iets eerder gedaan waarbij we vervolgens wat bugs uit het systeem moesten halen. Dat was niet helemaal optimaal. Zorg er ook voor dat subcontractors en andere externe partijen vooraf goed worden geïnformeerd, waardoor processen als de implementatie eenmaal begint soepel verlopen. Dat hoeft helemaal niet lang te duren als er maar voor gezorgd wordt dat iedereen vooraf goed ingelicht is.”

Bas Dijkhuizen

Bas Dijkhuizen

Senior-redacteur