Tien grote voordelen van palletpooling

Tien grote voordelen van palletpooling

Er is een duidelijke trend zichtbaar in de retailwereld: de trend om meer met palletpools te werken, zowel nationaal als internationaal. Begrijpelijk, gezien de voordelen van een poolsysteem boven de oude ruilsystemen. Enerzijds is er de operationele belasting: het ruilsysteem, de extra administratie en de extra kosten. Anderzijds worden er strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van pallets die de leverancier gebruikt. Steeds meer gebruikers beginnen in te zien wat de voordelen van een duurzaam poolsysteem zijn. Tien grote voordelen van palletpooling op een rij.

Naast het realiseren van kostenbesparingen, verleggen steeds meer bedrijven de focus op verduurzaming van de supply chain. Ketenefficiency en ketenverduurzaming worden onder andere behaald met gestroomlijnde inzet van pallets. Retailers beamen dit en verwachten steeds vaker van hun leveranciers dat ze gebruikmaken van een pooling systeem.

Bovendien: beschadigde pallets leveren operationele problemen op bij retailers, omdat die steeds meer gaan werken met geautomatiseerde magazijnen. Een palletpool biedt daarvoor de oplossing. Vandaar dat steeds meer leveranciers overstappen op pallet pooling. De volgende voordelen van pallet pooling zijn voor de gehele supply chain van toepassing.

1. Gegarandeerde kwaliteit met palletpooling

Een slechte kwaliteit pallet, met een beschadiging, kan operationele problemen opleveren met omstapel- en retourkosten tot gevolg. Een poolingsysteem waar de kwaliteit is gewaarborgd is daarvoor de oplossing. Door het eigenaarschap van de pallet poolprovider hebben gebruikers een partij die aanspreekbaar is voor de kwaliteit en de herverdeling van de pallets.

2. Geen investeringen in pallets door gebruikers

Tot op heden waren gebruikers genoodzaakt zelf te investeren in pallets. Partijen schaffen pallets aan gebaseerd op individuele behoeften, wat resulteert in een overschot op de totale behoefte in de markt. Dit is inefficiënt en leidt tot onnodig kapitaalbeslag.

De poolprovider calculeert de behoefte op macro niveau en investeert in het aantal benodigde pallets. Het voordeel is dat gebruikers hun eigen kapitaal niet meer hoeven aan te wenden voor de aanschaf van pallets en dat het totale investeringsniveau lager ligt ten opzichte van de oude situatie.

3. Transparantie door all-in tarief

Er wordt gewerkt met één tarief, waarin alle kosten zoals het leveren, collecteren, sorteren en repareren van pallets zijn verwerkt. Dat maakt het gebruik transparant en makkelijk om de kosten in kaart te brengen.

4. Poolpallets dragen bij aan de circulaire economie

Een pallet circuleert gemiddeld tien jaar in de pool. Defecten worden direct gerepareerd zodat de pallet altijd aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet en zo lang mogelijk inzetbaar blijft. Daarnaast zijn de productiemethoden van pallets efficiënt en duurzaam. Zelfs het resthout krijgt een duurzame bestemming. Houtkrullen worden verkocht als stalbedding en overig resthout dient bijvoorbeeld als energiebron voor droogovens.

Voordelen-van-palletpooling5. Optimale inzet van transportcapaciteit

Wanneer niet gebruik wordt gemaakt van een pooling systeem worden pallets een op een geruild. Dit is omslachtig en leidt tot productiviteitsverlies in de distributiecentra van klanten. Ook op transportgebied creëert het ruilsysteem onnodige kosten doordat transporteurs met kleine stapels pallets na levering vertrekken waardoor het inzetten van efficiënte retourvracht onmogelijk wordt.

Deelvrachten worden juist vermeden door pool providers omwille van efficiency en duurzaamheid. De poolprovider zorgt ook op basis van een optimale beschikbaarheid op landelijk niveau voor een efficiënte verdeling van pallets per gebruiker afhankelijk van gewenste locatie. In tijden van transportschaarste weegt dit voordeel zwaar.

6. Optimale beschikbaarheid van pallets

Het oude ruilsysteem garandeert geen beschikbaarheid van pallets op leverlocatie. Concreet betekent dit, dat wanneer zich beschikbaarheidsproblemen voordoen er onnodige transportbewegingen volgen doordat de chauffeur nadien nog een keer terug moet. Dit laatste draagt natuurlijk niet bij aan efficiënt transport gebruik. De poolprovider garandeert beschikbaarheid van pallets, wat een zorg wegneemt bij gebruikers.

7. Kortere docktijd

Doordat het poolsysteem het een op een ruilen elimineert, kan een vrachtwagen na lossen direct weer vertrekken. Dit resulteert in een snelle aan- en afvoer van pallets en reduceert daarmee de verblijftijd op het distributiecentrum van de klant.

8. Verhoogde productiviteit heftruck

Door te werken met maximaal beladen retourvrachten hoeft de heftruckchauffeur minder heen en weer te rijden tijdens het laden van de vracht.

9. Minder tijd kwijt aan palletadministratie

De discussie bij het een op een ruilen gaat vaak over saldo’s; hoeveel pallets heb je nog tegoed van de ander? Tevens kan er discussie ontstaan over het verschil in kwaliteit tussen de geleverde pallet en de geretourneerde pallet. Een pallet heeft een bepaalde waarde, maar die is niet zo hoog dat het die omslachtige handelingen rechtvaardigt.

Pallet pooling is simpel en resulteert in essentie voor volledige ontzorging bij de klant. Die moet enkel doorgeven hoeveel pallets er waar en wanneer nodig zijn. Poolproviders registeren het aantal palletbewegingen en hanteren een vereenvoudigd bestelsysteem.

10. Meer tijd en kostenbesparingen

Het gebruiken van een pallet pool systeem leidt tot een reductie van fysieke én administratieve handelingen. De gebruiker krijgt hierdoor meer tijd (en dus geld) om zich te concentreren op hun eigen core business.

Het poolsysteem van IPP biedt een uitstekende oplossing voor de leverancier die nog niet is overgestapt op pool pallets. Het door IPP in het leven gebrachte concept ‘Eenvoudig Werkt Beter’, staat garant voor een hoge kwaliteit tegen één scherp tarief. De focus op kwaliteit en simpliciteit heeft al vele logistieke managers overstag doen gaan. Meer informatie over het pooling model? Lees dan hier verder.

Dit artikel is gesponsord door IPP.