nieuws

DistriPark Dordrecht: nieuwste logistieke hotspot van Nederland

Distributie 1158

Het is nauwelijks te missen als je over de A16 rijdt en ter hoogte van Dordrecht snel even opzij kijkt. Een imposant bouwbord markeert de plek waar de komende jaren DistriPark Dordrecht zal verrijzen: een gloednieuw bedrijventerrein dat zich specifiek richt op de logistieke sector. De eerste kavels van 1,5 tot 7 hectare groot worden inmiddels uitgegeven.

DistriPark Dordrecht: nieuwste logistieke hotspot van Nederland

In drie fasen zal in totaal 67 hectare worden uitgegeven. Maar waarin onderscheidt DistriPark Dordrecht zich van andere bedrijventerreinen? We bespreken het met Bert ten Veen en Marijn Wegman, die namens de gemeente Dordrecht verantwoordelijk zijn voor de acquisitie.

Wat maakt DistriPark zo geschikt voor de logistieke sector?

Ten Veen: “Er is op verschillende manieren rekening gehouden met de wensen en behoeften van logistieke bedrijven. Zo is in het bestemmingsplan een maximale bouwhoogte van 25 meter vastgelegd. Maar ook bij de inrichting van het terrein houden we daar rekening mee.”

“Bereikbaarheid is natuurlijk essentieel. Met een ligging direct naast de A16 is DistriPark Dordrecht buitengewoon goed bereikbaar over de weg. Natuurlijk wil je niet in de file staan. Gelukkig wordt ook hard gewerkt aan een betere doorstroming op de A15, A16 en ook de provinciale weg N3 wordt aangepakt.”

DistriPark DordrechtWe zien ook dat er gewerkt wordt aan een nieuwe op- en afrit. Hoe staat het daarmee?

Wegman: “In het tweede kwartaal van 2020 moeten de op- en afrit gereed zijn. Een jaar later zijn de wegen op het terrein zelf ook klaar. Vanaf dat moment is het bedrijventerrein nog beter bereikbaar. Met een beetje geluk zit je binnen enkele minuten vanaf DistriPark op de A16 en andersom. Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan de lokale infrastructuur. Die moet in het tweede kwartaal van 2021 gereed zijn. Dordrecht is trouwens ook via het spoor en het water goed bereikbaar.”

“Het terrein zelf heeft geen havenfaciliteiten, maar kan wel beschikken over de voorzieningen van de zeehavens van Rotterdam, Moerdijk en Dordrecht en de containerterminal van Alblasserdam. Kortom: of je nu uit Antwerpen of Breda komt, of uit de richting van Rotterdam; Dordrecht ligt op een strategisch goede positie.”

Nieuwe bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar er moeten wel voldoende arbeidskrachten zijn. Waar moeten die vandaan komen?

Ten Veen: “Een terechte vraag. Natuurlijk zien we ook dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt het niet makkelijker maakt om geschikt personeel te vinden. Toch zien we in de cijfers dat in Dordrecht en de omliggende regio Drechtsteden voldoende arbeidspotentieel aanwezig is. Daarnaast helpt en begeleidt de gemeente in de werving van personeel. Met het initiatief ‘Baanbrekend in de Randstad’, een samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden, het UWV en Randstad Groep Nederland, worden mensen ‘in de kaartenbak’ geschoold en ook is de gemeente in gesprek met het Da Vinci College Dordrecht over gezamenlijke opleidingen in de logistiek. Bedrijven die zich vestigen kunnen dus op ondersteuning rekenen.”

Er zijn vier windmolens gerealiseerd, 22.000 zonnepanelen zijn aangelegd en alles wordt volledig gasloos

We ontkomen er niet aan: de energietransitie. Hoe gaat DistriPark Dordrecht daarmee om?

Marijn Wegman en Bert ten Veen.

Ten Veen: “Duurzaamheid staat in alle opzichten centraal. Er zijn vier windmolens gerealiseerd, 22.000 zonnepanelen zijn aangelegd en alles wordt volledig gasloos. We zijn in het bezit van een BREEAM-certificering en alle gebouwen moeten een duurzaamheidskeurmerk hebben. Maar ook aan klimaatadaptatie wordt gedacht. Zeker gezien het feit dat er veel verharding aanwezig zal zijn, is het belangrijk voldoende water en groen aan te leggen.”

Voordat ze zich kunnen vestigen, moet natuurlijk nog heel wat geregeld worden. Hoe gaat dat in z’n werk?

Wegman: “Als acquisitiemanagers begeleiden Bert en ik het gehele traject: van eerste kennismaking, tot ondertekening en oplevering. Daar komt heel wat bij kijken. We kunnen ons voorstellen dat het dan prettig is om een vast aanspreekpunt te hebben. Korte lijnen, daar houden we van. We hebben een eigen ruimte binnen het stadskantoor van de gemeente Dordrecht waar we geïnteresseerde partijen kunnen ontmoeten. De deur staat open en de koffie staat klaar!”

Dit artikel is gesponsord door DistriPark Dordrecht.

Reageer op dit artikel