Een stille sorteeroplossing; wat is stil en hoe stil is jouw sorter?

Een stille sorteeroplossing; wat is stil en hoe stil is jouw sorter?
Op kantoren hoor je het geluid van een airco pas, als het systeem aan het einde van de dag uitgaat. En zelfs als geluid echt aanwezig is ga je eraan wennen.

In verband met de gezondheid van de operators worden aan ergonomie en veiligheid hoge eisen gesteld. Zeker als je overgaat tot automatisering. In elk bedrijf draait het immers om de mensen. Toch is er één ding dat vaak over het hoofd wordt gezien: geluid. Daarom is het bij de aanschafoverwegingen van een sorter ook van belang om geluidsniveaus mee te nemen.

In distributie en logistiek zijn geautomatiseerde oplossingen niet meer weg te denken, al was het maar om de toegenomen stroom online aankopen te kunnen verwerken. Automatische sorteeroplossingen leveren snelheid, efficiency en accuratesse. Ondanks die ontwikkelingen mogen we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Immers, zonder mensen staat alles stil.

Om een sorter optimaal te laten draaien zijn mensenhanden nodig. Bij de ontwikkeling van een sorter ligt de nadruk begrijpelijkerwijs op snelheid, accuratesse en veelzijdigheid. Daar wil het werkcomfort van de operators nog weleens bij over het hoofd worden gezien. Motoren, pneumatiek, loopwerk, rails, metaal op metaal, het leidt allemaal tot lawaai.

De operators die verantwoordelijk zijn voor de invoer van producten staan gedurende hun werktijd continu in het geluid van een sorter. Gevolg is dat gehoorbescherming soms verplicht en daardoor conversatie nauwelijks mogelijk is. Terwijl juist een praatje en een muziekje het werken aan een sorter voor iedereen zoveel leuker maakt.

Meerdere voordelen

Geluid valt in de meeste gevallen niet eens op, het is er gewoon. Op kantoren hoor je het geluid van een airco pas, als het systeem aan het einde van de dag uitgaat. En zelfs als geluid echt aanwezig is ga je eraan wennen. Toch is gehoorschade (in welke vorm dan ook) een van de meest voorkomende beroepsziekten. Geluid wordt schadelijk bij een niveau vanaf circa 80dBA.
Een plotselinge belasting door een harde knal kan net zoveel schade veroorzaken als een lagere belasting over een langere tijd. Daarom is bij de aanschafoverwegingen van een sorter zeker van belang om de geluidsniveaus mee te nemen. Het gaat uiteindelijk om de gezondheid van werknemers, ook op de langere termijn. 

Geluid wordt schadelijk bij een niveau vanaf circa 80dBA”

De gezondheid van mensen heeft in veel bedrijven de hoogste prioriteit. Werkplezier draagt daar in belangrijke mate aan bij. Prettig werken betekent ook werken in een omgeving waar geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. In de ontwikkelingsfase vraagt dit extra aandacht voor de verschillende componenten van een sorter. Immers, de carriers, de verbindingen, het loopwerk, de motoren, alles draagt bij aan het geluidsniveau. Om dit tot een minimum te beperken worden extra hoge eisen gesteld aan de gebruikte materialen. Dit levert meerdere belangrijke voordelen op voor de gebruiker. De onderhoudsbehoefte is minimaal, de levensduur is significant langer en het levert een sorter waar een operator zonder enige gehoorbescherming aan kan werken. Sterker nog, operators kunnen gewoon met elkaar praten en/of muziek luisteren. En dat komt het werkplezier en de gezondheid weer ten goede.

Onafhankelijk onderzoek

In augustus 2020 is in Duitsland het geluidsniveau van de Split Tray sorter van EuroSort gemeten door onafhankelijk onderzoeksbureau Bruel & Kjaer. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de machines (gemeten op een afstand van 50cm) gemiddeld tussen 60dB(A) en 67dB(A) scoren. Waarbij de gemeten 'piekwaarden' vooral te wijten zijn aan harde(re) voorwerpen die uitgeworpen worden (harde(re) voorwerpen maken meer contactgeluid in een chute, dan bijvoorbeeld kleding).

Wanneer dit geluidsniveau in perspectief wordt gezet, zien we navolgende waarden: 

•          airconditioning (50-75 dB(A) 
•          normale conversatie, wasmachine (50-75 dB(A)) 
•          vaatwasser (55-70 dB(A))
•          stofzuiger (70-80 dB(A))

Positief bedrijfsresultaat

De sorters van EuroSort produceren dus aanmerkelijk minder geluid dan een gemiddelde stofzuiger. De kwaliteit van de sorters levert dan ook een uitstekende ROI.

Kasper Stoffels: “Alles wat wij toevoegen of weglaten op een sorter heeft een reden. En al zal dat op het eerste oog niets te maken hebben met sorteren, het heeft wél impact op het totale proces. Mensen die met plezier werken zijn meer gemotiveerd en minder vaak ziek. Continuïteit, tevreden medewerkers, productiviteit en efficiency zijn niet altijd één op één in geld uit te drukken, maar zij dragen onmiskenbaar bij aan een positief bedrijfsresultaat. Dat is waar wij met onze sorters ook aan willen bijdragen.”

Dit artikel is gesponsord door EuroSort.