Wat is de impact van het nieuwe douanesysteem DMS op jouw organisatie?

Wat is de impact van het nieuwe douanesysteem DMS op jouw organisatie?

De Nederlandse Douane zal in 2022 haar bestaande aangiftesystemen AGS, GPA en SPA stapsgewijs omzetten naar het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Een verandering met grote impact op alle bedrijven die goederen im- of exporteren van of naar landen buiten de Europese Unie. Maar wat verandert er nu precies voor jouw bedrijf door DMS? In dit artikel geeft Stratech de antwoorden.

DMS: wat verandert voor im- en exporteurs?

AGS is het aangiftesysteem waarmee de Nederlandse Douane nu alle opslag-, invoer- en uitvoeraangiften verwerkt. Het huidige AGS zal door de komst van DMS gaan verdwijnen. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die zelf aangiften indienen met behulp van douanesoftware, maar ook impact op bedrijven die de aangiften nu door een logistiek dienstverlener laten verzorgen.

  • Douanesoftware: door DMS zal er opnieuw in het IT-landschap moeten worden geïnvesteerd. Om straks te kunnen communiceren met dit nieuwe aangiftesysteem zal jouw douanesoftware moeten worden aangepast. Ook zal DMS wijzigingen in jouw bedrijfssysteem (ERP/WMS) en de interfaces tussen de verschillende systemen tot gevolg hebben. Hier dient elk bedrijf zich dus op voor te bereiden.
  • Uitbesteders: in DMS zal de aangever zelf de aangifte moeten corrigeren nadat de Douane bij een controle bevindingen heeft geconstateerd, iets wat nu nog door de douanebeambte wordt gedaan. Vanaf de introductie van DMS zal een logistiek dienstverlener dus in contact moeten treden de im-/exporteur voor het achterhalen van de juiste aangiftegegevens als deze op ‘te corrigeren’ valt. Een gevolg van deze verandering is dat het samenspel tussen logistiek dienstverlener en im-/exporteur dus nog belangrijker wordt. 

DMS uitdaging voor bedrijven met maandaangiften (GPA/SPA)

Grote aangevers met een douane-entrepot maken in veel gevallen gebruik van maandaangiften, oftewel de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA). Deze aangiftesystemen voldoen niet aan de huidige Europese douanewetgeving. De GPA en SPA zullen daarom gaan verdwijnen. Als GPA- of SPA-vergunninghouder moet je bij de overgang naar DMS aangeven hoe je in de toekomst gaat werken. Hiervoor heeft de Nederlandse Douane drie scenario’s heeft opgesteld, te weten:

  1. De normale aangifteprocedure;
  2. Inschrijving in de administratie met aanbrengbericht en aanvullende aangifte;
  3. Inschrijving in de administratie met ontheffing van aanbrengbericht (ketenregeling), maar wel met indienen van een aanvullende aangifte.

Ongeacht welk scenario je als bedrijf kiest, de overgang naar DMS zal grote impact hebben op jouw organisatie, processen en automatisering. Heeft jouw bedrijf advies of ondersteuning nodig bij de overgang van GPA-SPA naar DMS? In dit artikel vind je meer informatie over DMS Raad & Daad; een samenwerking tussen Stratech en de ervaren adviseurs van Trade Facilication gericht op het volledig ontzorgen van GPA-/SPA-vergunninghouders bij de overgang naar DMS.

Impact vergunninghouders Douane-entrepot, Actieve Veredeling en Tijdelijke Invoer

Beschik je over een vergunning douane-entrepot, actieve veredeling of tijdelijk invoer zonder GPA of SPA? Ook dan krijg je te maken met elektronisch berichtenverkeer naar de Nederlandse Douane. Je zult namelijk naast de inschrijving in de administratie straks ook elektronisch aanbrengberichten naar DMS moeten gaan versturen. Wederom zal jouw organisatie, proces en automatisering op de situatie die ontstaat na de introductie van DMS moeten worden aangepast.

Dit artikel is gesponsord door Stratech.