Logistiek vastgoed: 'Meer kansen dan uitdagingen'

Logistiek vastgoed: 'Meer kansen dan uitdagingen'

Logistiek dienstverleners, ontwikkelaars en pandeigenaren die logistiek vastgoed willen verduurzamen, mogen meer gaan denken in kansen dan in uitdagingen. Dat geldt voor zowel nieuwbouwprojecten als het verduurzamen van bestaande panden. "Met een bredere blik is er veel meer mogelijk, van inspelen op de netcongestie tot de investeringen die nodig zijn", zegt Aleksandar Veljanoski, sales development manager bij Essent EIS.

De markt van het logistiek vastgoed lijkt op slot te zitten. “Dat klopt zeker niet als het om verduurzamen gaat. Ondanks de aanwezige bottlenecks liggen er voldoende kansen voor logistiek dienstverleners”, stelt Veljanoski. Vanuit zijn rol binnen Essent ziet hij dat veel bedrijven wel ambities hebben, maar niet weten hoe ze deze moeten realiseren. “Dat geldt overigens niet alleen voor logistiek dienstverleners, maar ook voor ontwikkelaars en vastgoedeigenaren.”

Logistieke vastgoedmarkt heeft veel potentie

Essent ziet veel potentie voor verduurzaming in de logistieke vastgoedmarkt. Vanuit bedrijfsonderdeel EIS, wat staat voor Energy Infrastructure Solutions, is er een focus op slimme en innovatieve verduurzamingsoplossingen voor de bebouwde omgeving en bedrijven. Veljanoski: “Daar horen eigenlijk ook nog bedrijventerreinen bij.” De potentie die de energieleverancier ziet is er voor zowel nieuwbouw- als bestaande logistieke vastgoedprojecten.

Aleksandar Veljanoski, sales development manager bij Essent EIS.
Aleksandar Veljanoski, sales development manager bij Essent EIS.

Kansen voor logistieke nieuwbouw

Bij een nieuwbouwlocatie is er vaak sprake van eisen en wensen vanuit zowel de opdrachtgever, de ontwikkelaar als de vastgoedeigenaar. BREEAM is een van die eisen. Daarnaast lenen de panden zich goed voor het plaatsen van zonnepanelen. “In veel gevallen leggen bedrijven ruim voldoende panelen neer voor de eigen behoefte. Die opgewekte zonne-energie kan aan het pand gegeven worden maar is soms ook terug te leveren, dan wel op te slaan in een batterij. Die opgeslagen energie is later weer door het pand te gebruiken. Aanvullend zijn er behoeften voor het gebruik van elektrisch intern materieel, laadcapaciteit voor vrachtauto’s of bestelwagens en bijvoorbeeld het koelen van magazijnen.”

De grootste uitdaging bij de verduurzaming van een nieuw pand is niet de veelheid aan mogelijkheden – dat is punt twee – maar de investering investering (CAPEX) inclusief herinvesteringen (REPEX). “Als Essent EIS kunnen we die investering overnemen. Naast de CAPEX geldt dit ook voor alle herinvesteringen en onderhoudsactiviteiten die over de levensduur van de systemen nodig zijn om alles operationeel te houden. Kiest een dienstverlener voor ons als investeerder en exploitant, dan kan de dienstverlener het budget dat nodig was voor bijvoorbeeld de laadinfra voor hun kernactiviteiten gebruiken.” Die werkwijze helpt logistiek dienstverleners om toch slim te kunnen werken en te verduurzamen, ondanks de geldende uitdagingen.

Verduurzaming bestaande bouw

Voor logistiek dienstverleners die bestaande magazijnen willen verduurzamen, liggen er andere uitdagingen en kansen. Daar is meestal sprake van twee stakeholders: de pandeigenaar en de gebruiker, de huurder. De laatste betaalt de energierekening en stelt meestal de duurzaamheidsdoelen. De gebruiker kan wel in gesprek gaan met de gebouweigenaar, omdat deze de finale beslisser is. “Gebruikers zoeken steeds vaker de dialoog met pandeigenaren omdat er overlappende verduurzamingsambities en doelstellingen zijn. Ook daar kunnen wij een belangrijke rol spelen en het verduurzamingsproces versnellen, ondanks de netcongestie.”

Netcongestie geen spelbreker

Het woord netcongestie klinkt onprettig, maar vaak is er meer mogelijk dan gedacht. De al aanwezige connecties en transformatorstations zijn meestal neergezet op basis van het piekvermogen op een site. Bij een keuze voor elektrificatie zal het piekvermogen hoger komen te liggen. “Het verzwaren van trafo’s en het aanvragen van terugleveringen is nu lastig. Essent EIS kan helpen met het in kaart brengen van de omgeving. Misschien komt een logistiek dienstverlener iets aan piekvermogen tekort, maar dan kan een batterij uitkomst bieden. Als Essent kijken we altijd naar het totale concept en brengen alles met elkaar in verbinding, zodat het mogelijk is om de beschikbare flexibiliteit te benutten.”

Wat zowel voor het verduurzamen van nieuwbouw als bestaande logistieke bouw geldt, is dat een integraal beeld tot meer mogelijkheden leidt. Dat kunnen tijdelijke oplossingen zijn of structurele. “We focussen met Essent EIS ook op de verduurzaming van volledige bedrijventerreinen. Daarbij nemen we alle assets van alle aanwezige bedrijven mee, aangevuld met een digitale aansturing en optimalisatie over alle bedrijven heen. Daarmee kun je de flexibiliteit van een heel gebied benutten.”

Flexibiliteit en groeiruimte

Veljanoski schetst aanvullend het theoretische voorbeeld van een bedrijventerrein waar zes bedrijven samen over acht megawatt beschikken. “Leg je de bedrijfsprofielen naast elkaar, dan ontstaat er flexibiliteit en vaak zelfs groeiruimte. Wat nu nog niet mag, elektriciteit delen, komt er aan. Warmte en koude delen mag al wel. Daarbij neemt Essent EIS graag de investeringen uit handen.”

Heel veel bedrijven zijn nog zoekende in energietransitie. “Dat is niet vreemd, maar het gevaar is dat bedrijven bij het uitwerken van hun plannen onvoldoende afstemmen binnen de keten aan partijen die er actief is. Wij kijken breder, bouwen aan concepten, integreren energiesystemen en investeren. Daarmee scheppen we kansen voor logistiek dienstverleners en proberen we ieder bedrijf te helpen een volgende stap te zetten in de energietransitie.”

Dit artikel is gesponsord door Essent.

Advertisement