Coca-Cola stapt over op hernieuwbare diesel

Coca-Cola stapt over op hernieuwbare diesel
"Met de volledige transitie naar HVO100 voor het transport van al onze dranken, zetten we opnieuw een grote stap voorwaarts in de verwezenlijking van onze klimaatambities”, vertelt Marijke Jacobs-Heefer.

Coca-Cola Europacific Partners maakt sinds januari 2022 voor het transport in Nederland gebruik van HVO100. Het gaat jaarlijks om 50.000 ritten voor het vervoer van dranken als Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea en Chaudfontaine. Door gebruik te maken van deze hernieuwbare brandstof kunnen bedrijven hun CO2e-uitstoot tot wel 90 procent reduceren.

HVO100 is een brandstof die voor 100 procent uit hernieuwbare grondstoffen wordt geproduceerd. Omdat deze brandstof in chemisch opzicht vrijwel identiek is aan fossiele diesel, konden alle bestaande dieselvoertuigen van Coca-Cola Europacific Partners en diens logistieke partners zonder problemen overschakelen. De keuze voor HVO100 is niet de eerste maatregel van de frisdrankenproducent op het gebied van duurzaam transport.

EcoCombi-vrachtwagens

“Wij rijden op veel trajecten al met EcoCombi-vrachtwagens: extra lange vrachtwagens waarmee we meer producten tegelijk kunnen vervoeren en dus ritten uitsparen. Ook zijn we bij sommige vrachtwagens al eerder overgestapt op 30 procent biobrandstof. Met de volledige transitie naar HVO100 voor het transport van al onze dranken, zetten we opnieuw een grote stap voorwaarts in de verwezenlijking van onze klimaatambities", vertelt Marijke Jacobs-Heefer, associate director country logistics bij Coca-Cola Europacific Partners Nederland.

Combineren van oplossingen

Met deze maatregel neemt Coca-Cola haar verantwoordelijkheid. Uit cijfers van het International Institute for Sustainable Development (IISD) blijkt dat transport verantwoordelijk is voor 64 procent van het wereldwijde olieverbruik, 27 procent van het totale energieverbruik en 23 procent van de CO2-uitstoot. De weg naar een duurzame toekomst start dus in de transportsector en kent drie mogelijke oplossingen: optimale benutting van transportmodaliteiten, elektrificatie van transportmiddelen en gebruik van hernieuwbare brandstoffen.

Peter Zonneveld, Neste.
Peter Zonneveld van Neste, producent van Neste MY (HV100): “Hernieuwbare brandstoffen zijn al beschikbaar en kunnen in bestaande transportmiddelen worden gebruikt.”

“Alleen door deze drie oplossingen te combineren kunnen we transportpatronen veranderen en klimaatdoelstellingen halen. Natuurlijk moeten we onze vloten elektrificeren, maar tegelijkertijd moeten we fossiele brandstoffen uit niet-geëlektrificeerde wagenparken uitfaseren en door hernieuwbare brandstoffen vervangen”, zegt Peter Zonneveld, bij Neste verantwoordelijk voor de verkoop van hernieuwbare brandstoffen in het Europese wegtransport.

Kans voor transportbedrijven

Verduurzaming van wegtransport is niet alleen een opdracht van de overheid, maar ook een geweldige kans voor transportbedrijven. Omdat ook verladers zijn gebonden aan de klimaatdoelstellingen, stellen zij steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid. Transportbedrijven die erin slagen hun wagenpark eerder te verduurzamen dan de concurrent, bouwen dus een voorsprong op.

Direct besparen

Omdat volledige elektrificatie van het wagenpark vanwege de hoge investeringen op korte termijn vaak niet haalbaar is, vormt gebruik van hernieuwbare brandstoffen een goed alternatief. Met andere woorden: door over te stappen op hernieuwbare diesel, kunnen transportbedrijven met hun bestaande wagenpark een CO2e-reductie tot wel 90 procent realiseren. Niet over 10 maanden of over 10 jaar, maar direct vanaf de eerstvolgende tankbeurt.

Beschikbaarheid geen probleem

De beschikbaarheid van hernieuwbare brandstoffen neemt snel toe. In potentie is het mogelijk om tegen 2040 alle fossiele brandstoffen in het lucht- en zeevervoer en een aanzienlijk deel van het wegtransport te vervangen. Neste is met Neste MY Renewable Diesel de grootste producent van HVO100, de brandstof die volledig uit hernieuwbare grondstoffen wordt geproduceerd. Voor de toekomst wil Neste - indien mogelijk - hiervoor ook afval- en reststoffen uit de land- en bosbouw en - op langere termijn - koolstofabsorberende algen gebruiken.

Neste HVO100
De overstap op HVO100 levert niet alleen milieuvoordeel, maar ook concurrentievoordeel op.

Transitie versnellen

Neste beschikt op dit moment over raffinaderijen in Finland, Nederland en Singapore. De productiecapaciteit groeit volgend jaar naar verwachting van 3,3 naar 4,5 miljoen ton en zal naar verwachting verder toenemen tot 5,5 miljoen ton tegen eind 2023. “Hernieuwbare brandstoffen zijn dus al beschikbaar”, concludeert Zonneveld. “Ze kunnen in bestaande transportmiddelen worden gebruikt: in auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen. Maar als we de wereldwijde klimaatdoelstellingen willen halen, zullen we de transitie moeten versnellen.”

Op bijna 120 tankstations HVO100

HVO100 van Neste wordt geleverd via 1 van de 4 geselecteerde distributeurs en is inmiddels verkrijgbaar op bijna 120 tankstations in heel Nederland. Er ligt dus vrijwel altijd een tankstation in de buurt of op de route. Voor grotere transportbedrijven kan het interessant zijn om te investeren in een eigen tankinstallatie met opslagtank. Hier vindt u de geselecteerde distributeurs en de tankstations waar u Neste MY Renewable Diesel kunt tanken.

Dit artikel is gesponsord door Neste.