HBO studenten pakken vastgoed aan als studieobject

HBO studenten pakken vastgoed aan als studieobject

Het magazijn van de toekomst. Wie kunnen daar beter hun gedachten de vrije loop over laten gaan, dan HBO studenten? Hogeschool Rotterdam zet tien dagen lang een groep studenten op een inspirerend project met ondersteuning van de Topsector Logistiek.

Deze twee weken (eind april) buigen de derdejaars studenten zich over vragen als: waarom is dit logistieke gebouw zo ontworpen, hoe zit met de verbindingen (weg, water, rail), hoe past het in de omgeving, wat is nodig om dit warehouse maximaal te kunnen benutten?

Samen kijken naar diverse vraagstukken


Docent Annemieke de Leeuw coördineert dit onderwijsproject en werkt daarin samen met René Geujen van Next Level, een ontwikkelaar van logistiek vastgoed. Vorige maand waren ze samen met twaalf studenten ter voorbereiding op locatie in Bleiswijk, de Klappolder, waar Next Level een omvangrijk distributiecentrum realiseert. Eerder al hebben studenten zich gebogen over een aantal vraagstukken rond dit gebouw. De pressure cooker waar ze zich nu in bevinden moet tot concrete aanbevelingen leiden in de vorm van white papers.

Meerdere studierichtingen doen mee

“Interessant is de multidisciplinaire aanpak van dit onderwijsproject”, vindt De Leeuw. Behalve studenten uit de logistieke richting zijn ook leerlingen betrokken uit opleidingen vastgoed, bouwkunde en facilitair. “Dat heeft echt meerwaarde, omdat ze vanuit een ander perspectief naar de ontwikkeling van zo’n gebouw leren kijken. Dertig studenten haken aan, ongeveer acht van elke opleiding. Dankzij de Topsector Logistiek hebben we de ruimte om niet alleen te inventariseren, maar ook concreet white papers te ontwikkelen; drie stuks met elk een eigen thema.” Dat zou kunnen gaan over robotisering, of over vervoersstromen van en naar het distributiecentrum bijvoorbeeld.

Voor de Topsector is er veel aan gelegen om op alle niveaus na te denken over hoe om te gaan met schaarste, ook wat betreft ruimte om logistieke faciliteiten te ontwikkelen. Welke gebouwen zijn nodig, waar moeten ze komen en hoe ga je die inrichten, zodat het effect maximaal is. “Dan gaat het over het effect op korte termijn, maar natuurlijk ook op langere termijn”, zegt De Leeuw.
“Voor de studenten is het interessant om te zien wat er gebeurt als je vanuit verschillende disciplines gaat nadenken over de functie van een logistiek gebouw. Ze kunnen in het derde jaar overigens kiezen uit verschillende projecten, waarvan dit er één is.”

Met bedrijven nadenken over oplossingen

De opzet biedt ruimte voor bedrijven om input aan te reiken in de vorm van onderzoeksvragen. Dat vergroot hun eigen kennis. Op de achtergrond speelt ook mee, dat bedrijven graag in beeld komen bij HBO studenten nu het steeds moeilijker is om vacatures vervult te krijgen. Door samen na te denken over vraagstukken rond locatiekeuze en inrichting van dc’s, denkt De Leeuw dat dit zeker helpt om tot een goede match te komen.
Om dat concreet in te vullen is een aparte sessie ingericht op het congres Warehouse Insights, op 10 mei in Barneveld. Studenten zullen hun bevindingen voorleggen aan deelnemers aan deze sessie. Het congres is een initiatief van Logistiek.nl.
Meer daar over op de website www.warehouseinsights.logistiek.nl

Heres Stad

Heres Stad

Hoofdredacteur Logistiek.nl