De belangrijkste ontwikkelingen in transport en logistiek in 2022

De belangrijkste ontwikkelingen in transport en logistiek in 2022
Onderzoek van Kruizinga toont aan dat bedrijven nauwelijks aandacht besteden aan circulair inkopen.

2021 kenmerkt zich door een sterk economisch herstel van transportbedrijven. In 2022 zal het herstel verder doorzetten maar er moet rekening gehouden worden met een minder sterke groei. Dit heeft te maken met een aantal ontwikkelingen en onzekerheden. Daarnaast zijn er een tal van kansen voor 'slimme' bedrijven. Transportbedrijven die innoveren en verduurzamen kunnen hun marges vergroten en hun groei waarborgen.

Verschuiving naar online

Als gevolg van de coronacrisis is er een grote verschuiving gaande binnen de transportsector. De meeste logistieke bedrijven die de e-commercesector bedienen zien alleen maar positieve cijfers. Voor de overige logistieke bedrijven is dit de laatste tijd anders. Naar verwachting van deze verschuiving blijven en worden bedrijven gedwongen hun strategie voor de langere termijn bij te sturen.

Consumenten zijn gewend geraakt aan online winkelen waardoor het koopgedrag voor de lange termijn gedeeltelijk mee verandert. De ontwikkelingen in de e-commercebranche komen hierdoor ook in een stroomversnelling. Bij de grote spelers gaat het bijvoorbeeld over autonome bezorging, smart sensors, hybride fulfilment, blockchain tracking en digitale twins om snellere bezorgtijden te realiseren.

Gelukkig zijn er manieren waar ook de kleinere partijen op kunnen meeliften. Systemen die processen automatiseren en efficiëntie verhogen worden steeds toegankelijker en geavanceerder. Deze tools kunnen nu al een groot verschil maken.

Ketensamenwerking

Binnen de logistiek sector worden ketensamenwerking en ketentransparantie in 2022 steeds essentiëler. De trend is al enige tijd gaande maar kan gemakkelijk in een stroomversnelling terecht komen. Om de samenwerking voor elkaar te krijgen is het nodig om de digitale revolutie binnen de sector te omarmen. Door portals in te zetten, data te delen en systemen te koppelen zijn partijen constant op een laagdrempelige en eenvoudige manier digitaal met elkaar verbonden. Deze transparantie en inzicht in de hele keten levert productiviteit op voor alle partijen. Daarnaast zijn de mobiele logistieke apps in opkomst. Het geeft de mogelijk om op ieder moment orders te plaatsen en in het systeem te kijken.

Riskmanagement

Riskmanagement gaat een grotere rol spelen in 2022. De coronapandemie en de nasleep daarvan hebben de druk op de globale supply chain opgevoerd. Riskmanagement is nu een belangrijke bouwsteen geworden voor duurzaam succes. Transport volumes vallen tegenwoordig lager uit en marges staan onder druk. In een markt die onder druk staat heeft bijna elk logistiek bedrijf geen andere keuze dan risico’s in kaart te brengen en te voorkomen. Ook in 2022 zullen er regelmatig verstoringen plaatsvinden in de globale supply chain.

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft een issue in de logistieke sector. De Europese Raad heeft haar ambities uitgesproken om strengere wetgeving in te voeren. Het verscherpte toezicht daarvan zal in 2022 merkbaar worden. Door de globale druk op verandering zullen nieuwe wet- en regelgeving sneller toepasbaar zijn dan gebruikelijk. Bedrijven die niet zelf initiatief nemen missen daarmee een voorsprong. De Europese Unie stelde dit jaar een noodfonds beschikbaar ter waarde van 750 miljard euro om de economie te stimuleren. Van dit noodfonds moet 30 procent ingezet worden om klimaatdoelstellingen te behalen. Hierdoor komen subsidies vrij die transportbedrijven kunnen benutten om te investeren in duurzame transportmiddelen.

Het veelbesproken containerbegrip ‘duurzaamheid’ biedt ook praktische kanten”

Het veelbesproken containerbegrip ‘duurzaamheid’ biedt ook praktische kanten. Zo zijn er tal van bedrijven die concrete oplossingen bieden om transportbedrijven een stap dichter bij een duurzame en circulaire bedrijfsvoering te laten komen. Onderzoek van Kruizinga.nl*, leverancier van opslag- en transportmiddelen, toont onder ander aan dat bedrijven nauwelijks aandacht besteden aan circulair inkopen.

Globalisatie vs lokaal

De afgelopen decennia stond in het teken van globalisatie. De afgelopen paar jaar hebben een duidelijk kantelpunt laten zien binnen verschillende industrieën. De blootstelling aan de gevoeligheid van de globale supply chain heeft bedrijven doen nadenken over hun afhankelijkheid van globalisatie. De verwachting is dan ook dat in de aankomende jaren bedrijven zich verder lokaal gaan oriënteren en niet meer alleen globaal. Een voorbeeld hiervan is door de productie te verplaatsen van China naar Oost-Europa. Deze ontwikkeling is al gaande in de bouwsector. Zeker in combinatie met de duurzaamheidstrend wordt de urgentie naar ‘lokaal’ geproduceerde goederen alleen maar groter.

Innovatieve businessmodellen

Het huidige ondernemingsklimaat zal veel bedrijven dwingen om de focus in eerste instantie te leggen op overleven en direct daarna op de noodzaak om te innoveren. Het komende jaar zal voor veel ondernemers in de transport en logistiek in het teken staan van innoveren en veranderen van het businessmodel. Branchevreemde bedrijven met innovatieve businessmodellen zetten de huidige markt op zijn kop en veranderen zodoende ‘de regels van het spel’. Dat betekent voor bestaande spelers dat het noodzakelijk wordt focus te ontwikkelen op een innovatieve cultuur en nog dichter op de wereld van de klant te gaan zitten. In 2022 wordt het beschikken over de juiste managementinformatie een cruciaal begrip.

*Onderzoek in opdracht van Kruizinga.nl onder 376 werkende Nederlanders die werkzaam zijn in de industriesector. Ondervraagd zijn productiemedewerkers, middenkader, projectleiders, senior management en eigenaar/partner.

Dit artikel is gesponsord door Kruizinga.nl.