Pak die golf: snel en flexibel reageren op pieken in bestellingen

Pak die golf: snel en flexibel reageren op pieken in bestellingen

De online bestellingen gaan door het dak en tegelijkertijd is er een chronisch tekort aan personeel in de operatie. Problematisch voor de traditionele post- en pakketverwerkers, maar helemaal voor online retailers en e-commerce distributiecentra. Zij moeten inspelen op de, mede door de coronacrisis veroorzaakte, scherpe pieken in het aantal verkopen. Deze situatie vraagt om slimme automatisering waarmee de verwerking sneller, efficiënter en foutloos gaat.

In een wereld waarin meer pakketten dan ooit omgaan, de krapte op de arbeidsmarkt nijpend is en de klant kritisch en veeleisend, bestaat geen ruimte meer voor fouten. Alles moet in één keer goed.

Informatie zien

De oplossingen die Prime Vision biedt, zijn allemaal geboren uit de core business van dit Delftse technologie bedrijf: Computer Vision. Zij zien, lezen en verwerken al bijna dertig jaar informatie uit adreslabels en barcodes op poststukken en pakketten en gebruiken hun kennis hiervan om hun klanten te helpen aanpassen (evolueren), innoveren en groeien. Hun jongste oplossingen die het sorteerproces een grote boost geven, zijn de Flow Projector en Robotic Sorting, ofwel sorteerrobots.

Flow Projector

De Flow Projector zorgt ervoor dat pakketten of goederen op de juiste bestemming terecht komen, zoals een rolcontainer, bestelbus, picking- of packing station. Medewerkers hoeven geen (adres)labels te lezen, want de Flow Projector projecteert het nummer van de bestemming op het item en houdt het daar zichtbaar tot het wordt opgepakt.

Flow Projector_Infographic

Effectieve werknemers

Met de inzet van dit systeem spelen opleiding en taalkennis geen rol meer, wat het aantal menselijke sorteerfouten tot bijna 0 reduceert. Ook is nauwelijks inwerktijd nodig en hoeft een medeweker van een e-commerce fulfilmentcentrum geen vergaande kennis te hebben van de indeling van het magazijn. Daarmee zijn ook nieuwe en tijdelijke werknemers meteen 100 procent effectief.

Vanuit het perspectief van de medewerker zijn de voordelen van de Flow Projector dat deze bijzonder eenvoudig in gebruik is en het werk makkelijker en sneller maakt. Je kunt bijvoorbeeld meerdere items met dezelfde bestemming tegelijk oppakken. Uit een recente test met 500 pakketten bleek het sorteren met de projector 30 tot 40 procent efficiënter te gaan. Vergeleken met het bestaande proces werden dus (veel) meer pakketten verwerkt in (veel) minder tijd.

Werk op andere manier doen

Deze oplossingen zijn niet bedacht om mensen te vervangen, maar zodat zij hun werk op een andere manier kunnen doen. Waar slim wordt geautomatiseerd, doen mensen hoogwaardiger werk en gaan ze aan het eind van hun shift minder vermoeid naar huis en is het risico van bedrijfsongevallen kleiner. Er zijn ook situaties te bedenken waarbij automatisering kan bijdragen aan de gezondheid van medewerkers, doordat ze minder vaak dicht bij elkaar in de buurt hoeven komen, een aspect van samenwerken dat door COVID in de schijnwerpers is komen te staan.

Robotic Sorting: snel en schaalbaar

Robotic Sorting is een door Prime Vision ontwikkeld concept waarbij zelfrijdende robots pakjes, brieven of producten naar de juiste bestemming brengen in een warehouse of sorteercentrum. De Vision-technieken liggen ook aan de basis van deze oplossing: wanneer de barcode is gescand, geeft het systeem aan de robot door waar het pakket naartoe gebracht en afgeleverd moet worden. Met behulp van machine learning en AI maken de autonome robots het mogelijk het aantal gesorteerde goederen per uur te vertienvoudigen.

Robotic Sorting_Infographic

Overeenkomsten Flow Projector en Robotic Sorting

Er zijn diverse overeenkomsten tussen de Flow Projector en Robotic Sorting. Beide zijn snel inzetbaar: in een paar dagen kunnen ze worden geïnstalleerd en aan het werk worden gezet. Daarnaast zijn deze systemen eenvoudig op- en af te schalen en kan de dagelijkse gang van zaken gewoon doorgaan tijdens de installatie.

In tegenstelling tot investeren in en bouwen van een traditioneel sorteersysteem, kunnen de Flow Projector en Robotic Sorting snel, eenvoudig en kosteneffectief aan bestaande systemen worden toegevoegd. Ideaal om pieken in de productie – denk aan Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis –op te vangen.

Samen met de klant

Een andere overeenkomst tussen deze twee automatiseringssystemen is dat ze snel geïntegreerd kunnen worden in de operationele en IT omgeving. Ook dit past in de jarenlange traditie van Prime Visions oplossingen. Samen met de klant lopen we door het bedrijf, waardoor we zelf de problemen en obstakels tegenkomen waar de klant tegenaan loopt, maar zij zien dan juist ook de mogelijkheden om het ‘gedrag’ van de projector en de robots zodanig aan te passen, dat uiteindelijk een maatoplossing staat.

Oplossingen inzetten

Vanwege dit grote aanpassingsvermogen ziet het bedrijf uitgebreide mogelijkheden om hun oplossingen in te zetten in de wereld van e-commerce. De zelfrijdende robots kunnen een belangrijke rol spelen in het van A naar B brengen van goederen in distributie- of fulfilmentcentra, waarbij we de omvang van het systeem kunnen schalen naar de grootte van het distributiecentrum en de omvang van de vraag.

Net als bij post- en pakketsorteercentra vergroten de Flow Projector en robots de doorvoer, maar daarbij verlagen ze in distributiecentra de pickingkosten en dragen ze bij aan zowel het optimaliseren van de productvoorraad als aan het welzijn van werknemers.

Dit artikel is gesponsord door Prime Vision