Dreigende tekorten door energiecrisis

Met de Russische aankondiging van het zo goed als volledig stopzetten van de gasleveranties aan de EU, komen productieketens verder onder druk te...