nieuws

Optimale benutting van scheepsvaartdata met iSHARE

Ketensamenwerking 30

Het afsprakenstelsel iSHARE gaat vanaf 2018 ervoor zorgen dat logistieke partijen met elkaar simpel en gecontroleerd data kunnen delen. Ook met onbekenden. Voor de binnenvaart betekent het bijvoorbeeld dat scheepsvaartdata straks direct beschikbaar is voor alle stakeholders in de logistieke keten. Dit biedt enorme kansen voor het verbeteren van de samenwerking in de binnenvaart.

Optimale benutting van scheepsvaartdata met iSHARE
Nora Schmorak, senior adviseur Synchromodaal Goederenvervoer bij Rijkswaterstaat vertelt over iSHARE

Sponsored content door iSHARE

“Zonder informatie kan de logistieke keten niet optimaal opereren”, zegt Nora Schmorak, senior adviseur Synchromodaal Goederenvervoer bij Rijkswaterstaat. Dat geldt voor alle stakeholders, dus ook voor Rijkswaterstaat als infraprovider en uitvoerder van landelijk beleid. Het niet optimaal kunnen opereren vertaalt zich in het niet optimaal kunnen benutten van zowel private als publieke middelen. Verspilling dus. Dat vinden we vanuit Rijkswaterstaat niet wenselijk.”

Data onbenut

“Op dit moment is er veel data beschikbaar die door de keten niet (volledig) benut kan worden. Daardoor missen organisaties kansen voor het optimaliseren van hun processen bij het transport van goederen. Goed voorbeeld is het feit dat Rijkswaterstaat geen scheepsvaartdata (positie en lading) kan delen met terminals of sluizen omdat er allerlei privacy en concurrentie belangen zijn. Maar als de schipper toestemming geeft aan Rijkswaterstaat voor bepaald gebruik van de data, bijvoorbeeld hoe, wanneer en wat, dan kan de data alsnog worden gebruik voor het algemeen belang. Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van.”

Rijkswaterstaat werkt aan een slimmer, efficiënter en duurzamer gebruik van wegen en vaarwegen, en zet zich in voor effectief multimodaal informatievoorziening die alle belanghebbenden in de logistieke keten inzicht geeft in de beschikbaarheid en benuttingsgraad van de infrastructuur. Daar past iSHARE heel goed bij. “Wij zijn co-creatiepartner van iSHARE geworden, omdat dit afsprakenstelsel ons gaat helpen bij het realiseren van onze doelen. Want om die te realiseren zijn continue informatie-uitwisseling en slimme tools nodig.

Schmorak is heel stellig over de toekomst van iSHARE. “Ik verwacht dat Rijkswaterstaat als een van de eersten zal aansluiten bij de iSHARE-community.”

Over iSHARE Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private sector in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met deze afspraken is het straks voor iedereen in de logistieke sector mogelijk om met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier data te delen. Ook met tot dusver onbekende partijen. iSHARE is een initiatief van Topsector Logistiek.

Reageer op dit artikel