Optimale tactische transportplanning met OptiFlow

Optimale tactische transportplanning met OptiFlow

Een ritplanningssysteem zoals OptiFlow helpt niet alleen om operationele transportplanning te verbeteren, maar geeft ook antwoord op tactische planningsvraagstukken zoals: 'Is ons vaste rittenschema nog steeds up-to-date?'

'Wanneer moeten we investeren in extra voertuigen? Is het rendabel om een extra depot te openen?' Omdat veranderingen in deze wereld aan de orde van de dag zijn, doen dit soort vraagstukken zich steeds vaker voor.

Denk aan de webwinkels die tijdens de pandemie het aantal orders zagen exploderen, maar nu een pas op de plaats moeten maken. Of aan de productiebedrijven die onlangs kampten met onderdelentekorten, maar nu worstelen met overvolle magazijnen. “Door klimaatverandering, inflatie, rentestijgingen en geopolitieke spanningen blijven we hoogstwaarschijnlijk nog wel een tijdje vastzitten aan die VUCA-wereld, de wereld om ons heen die wisselvallig, onzeker, complex en dubbelzinnig is”, vertelt Ardo Groeneveld Projectmanager van PTV Logistics.

Transportcapaciteit opschalen of afschalen 

“De gevolgen daarvan merken we in onze transportoperaties”, laat Groeneveld weten. “De behoefte aan wegtransport verandert voortdurend, waardoor we telkens weer in capaciteit moeten opschalen of juist afschalen. Kunnen we de benodigde flexibiliteit behouden met onze eigen voertuigen en chauffeurs of is het verstandiger om een deel daarvan uit te besteden aan onderaannemers?”

Tegelijkertijd zorgen het groeiende aantal lage- en zero-emissiezones én de opmars van elektrisch transport voor nieuwe vraagstukken: kunnen klanten in de binnenstad nog bereikt worden of moet er aan de rand van de stad overgeschakeld worden op andere vervoerswijzen? Is het bestaande distributienetwerk nog toereikend of moet er vanwege de beperkte actieradius van elektrische voertuigen extra depots geopend worden?

Scenario’s opstellen en doorrekenen 

Tot voor kort volstond het, volgens Groeneveld, om jaarlijks het distributienetwerk en het vaste rittenschema te evalueren en investeringsplannen op te stellen. Maar vandaag de dag moet er veel vaker en sneller geschakeld worden. “Dat kan bijvoorbeeld door verschillende toekomstscenario’s op te stellen en door te rekenen: wat is het effect als ik mijn transportvloot uitbreid? Hoeveel vrachtauto’s staan stil als het aantal orders met 10 procent afneemt? Wat is het effect als ik dit postcodegebied toewijs aan dat depot? Biedt het voordelen om gebruik te maken van een hub voor stadslogistiek? Een geavanceerd ritplanningssysteem zoals OptiFlow geeft antwoord op deze tactische planningsvraagstukken.”

Tactische transportplanning 

Groeneveld: “CleanLease is één van de bedrijven die OptiFlow inzet voor tactische transportplanning. Dit bedrijf verhuurt en reinigt textiel voor ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken.” Vanaf 27 locaties in Nederland en België vertrekken elke dag meer dan 250 vrachtauto’s om schoon textiel af te leveren en vuil textiel op te halen. Tot 2021 hanteerde CleanLease een vast rittenschema met vaste levertijdstippen binnen vaste tijdvensters. “Dat werkt wel zo prettig, maar houdt ook een risico in. Het gevaar is dat je blijft doen wat je al jaren doet. Omdat we zagen dat er op veel vlakken planningswinst te behalen was, hebben we OptiFlow ingezet”, vertelt Arnoud Clement, projectmanager supply chain & transport bij CleanLease. 

Verbeteringen van 10 tot 15 procent 

Voorafgaand aan de uitrol van OptiFlow rekende CleanLease op een verbetering van 5 procent. In de praktijk komt het bedrijf nu uit op een verbetering van 10 tot 15 procent. “Als je de juiste data in het systeem stopt, krijg je betere routes. Door de tijdvensters iets aan te passen, rijden we minder kilometers. In één specifiek geval maakten we eerst drie ritten, terwijl OptiFlow aangeeft dat we die ook kunnen combineren tot één rit.” 

Dit artikel is gesponsord door PTV Logistics.