Hoe maak je een magazijn automatiseringsproject tot een succes?

Hoe maak je een magazijn automatiseringsproject tot een succes?

Hoe succesvol een magazijn automatiseringsproject is, hangt van verschillende factoren af. Gebruik deze 8 aanbevelingen voor het succesvol in gang zetten van een magazijn automatiseringsproject.

1. Verzamel data. Heel veel data

Elke geautomatiseerde oplossing moet worden ontworpen op basis van de gegevens van de bestaande en de toekomstige operatie. Hoe hoger de kwaliteit en de gedetailleerdheid van die gegevens, hoe dieper de analyse die uitgevoerd kan worden.

2. Voorzichtig met gemiddelden

Bij grote hoeveelheden informatie en complexe logistieke operaties is het verleidelijk om naar gemiddelden te kijken om de analyse te vereenvoudigen, maar in de praktijk werken gemiddelden niet.

3. Schets het volledige plaatje

Een logistieke operatie is meer dan alleen de som van de afzonderlijke activiteiten, die afzonderlijk en los van elkaar goed ontworpen zijn, maar niet op de juiste wijze zijn geïntegreerd. Een slechte planning van de interfaces tussen die verschillende activiteiten leidt tot knelpunten.

4. Laat de details niet liggen voor later

Ook al werkt het totaalplaatje in zijn geheel goed, de moeilijkheid zit altijd in de details. Bufferzones, wisseltijden tussen de zones, accumulatiezones: een slecht ontwerp van een van deze zones en daar zit de bottleneck, die de stromen opwaarts en afwaarts doet instorten.

5. Houd rekening met strategische scenario's

De strategie van een bedrijf heeft directe invloed op de logistieke processen. Is er kans op meer groei door uitbreiding van het marktaandeel, het openen van nieuwe kanalen en markten of is er sprake van verbreding van de productportefeuille of een versmalling daarvan?

6. Verken verschillende technologieën

We leven in tijden waarin een ongekende beschikbaarheid van verschillende technologieën bestaat. In principe doen ze allemaal hetzelfde: magazijntaken optimaliseren en automatiseren. Aangezien er geen "one size fits all" oplossing is, maakt een goede modellering van de geautomatiseerde logistieke operatie het mogelijk verschillende oplossingen te vergelijken in een digitale, gesimuleerde omgeving, en helpt het de juiste technologie aan te wijzen.

7. Simuleren, simuleren, simuleren

Simulatie is een levensverzekering als het gaat om het valideren van een ontwerp. Het maakt ruimte voor "fouten" in een gesimuleerde omgeving, je kunt verkeerde opstellingen weggooien en je kunt je tot in detail beperken tot de best presterende scenario's.

8. Wees voorbereid op verandering

Automatisering staat in dienst van de operatie, en niet andersom. Het is dan ook van het grootste belang om elk afzonderlijk proces binnen de operatie te beoordelen en te bepalen of het toegevoegde waarde biedt, of een erfenis is van een verouderde manier van werken.

Dit artikel is gesponsord door Toyota Material Handling.