Hoe intelligente videoservice de warehouseprocessen verbetert

Hoe intelligente videoservice de warehouseprocessen verbetert

Hoe goed een warehouseoperatie op het oog ook lijkt, er is altijd ruimte voor verbetering. Soms is die ruimte bovendien veel groter dan gedacht. Intelligente videotechnologie en kunstmatige intelligentie leveren daarbij inzicht -- soms uit onverwachte hoek. De voordelen van 'logistieke' videocamera's zijn er direct, maar werken ook door op de lange termijn.

In elk warehouseproces zitten fouten. De uitdaging zit hem in het detecteren en vervolgens herstellen van die fouten. Afhankelijk van het aantal fouten ligt de serviceverlening naar klanten toe ergens tussen een nette 99 procent of matige 60 procent. Het lastigste is om precies te duiden wat ervoor zorgt dat de 100 procent score niet op het bord komt. Ligt het aan de operator, aan de vertraging in een netwerk of zit er een fout in de opzet van het WMS? Misschien is het een combinatie van deze factoren? Met behulp van intelligente videotechnologie en AI, zoals van SiB Solutions, kunnen bedrijven heel gericht de oorzaken vinden van niet soepel genoeg lopende warehouseprocessen.

Voor wie is de videotechnologie interessant?

In theorie is de videotechnologie interessant voor elk warehouseproces. Milou Brüll en Donald Houben van SiB Solutions (Seeing is Believing) hierover: “De praktijk leert dat juist de ondernemingen die beschikken over getraind warehousepersoneel, een goede opzet van magazijnen en accurate masterdata het meeste voordeel halen uit doorzoekbare videotechnologie en AI. Deze bedrijven willen niet alleen meer dan andere voor de gouden medaille gaan, maar beschikken ook over het fundament om de processen goed te analyseren.”

Milou: "Hoe je de fout voorkomt is zonder technologie vaak onduidelijk."
Milou: "Hoe je de fout voorkomt is zonder technologie vaak onduidelijk."

Er is een grote groep bedrijven die baat heeft bij de technologie. “Met standaard analyses en logisch nadenken kom je echt een heel eind in een warehouse. Misschien maak je slechts één fout op twee- of driehonderd orders. Toch kan die ene fout duur zijn, vanwege SLA-afspraken of de herstelkosten die ermee gemoeid zijn. Hoe je de fout voorkomt is zonder technologie vaak onduidelijk. Je zult de fout echt letterlijk moeten zien. Dat bereiken zonder video is lastig en zeer tijdrovend.”

Zien bedrijven de voordelen direct?

“Er is soms sprake van verbazing. Warehouse managers geven af en toe aan dat processen door de mate van automatisering niet fout kunnen gaan. Toch beschikken ze tegelijkertijd over statistieken die aantonen dat niet alles gaat zoals gepland. In veel gevallen valt er heel wat winst te behalen door werkwijzen aan te passen. Overigens geven Brüll en Houben nadrukkelijk aan dat SiB Solutions niet controleert wat er in het magazijn gebeurt. “Daar hebben bedrijven al een WMS voor. Wat wij doen is ze voorzien van snel opzoekbare videobeelden en AI. We checken of het verwachte matcht met de realiteit.”

Hoe werkt de technologie precies?

Het zoeken naar verbeteringen begint volgens Brüll en Houben met een duidelijk beeld hebben van hoe je als logistieke organisatie werkt. “Zijn er bijvoorbeeld veel herstelkosten of zijn er veel re-shipments? Of ontvangen klanten vaak de verkeerde producten? In het videoplatform kunnen we heel precieze beelden laten zien van cruciale processen in het magazijn en de bijbehorende taken. Je kunt leren van de fouten en je kunt de echte oorzaak van de fouten identificeren. De realisatie van waarde gebeurt onmiddellijk omdat gebruikers het videomateriaal kunnen doorzoeken met behulp van referenties waarmee ze al vertrouwd zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door het videomateriaal te matchen met gegevens van al bestaande informatiesystemen. Meestal is dat een WMS. Zo kan elk scanmoment in het magazijnproces, of het nu komt van de handscanners, van RFID, of van een andere vorm van automatisering, een ‘event’ worden, waar je naar kunt zoeken. Onze oplossing is een combinatie van software en hardware. De AI binnen onze oplossing voegt daarbij iets toe aan bestaande systemen en processen. Maakt iemand een fout, bijvoorbeeld het verkeerd plaatsen van een doos op een pallet, dan kunnen we dat in real-time identificeren en een waarschuwing geven aan de operator met een geluid- of lichtsignaal.”

Wat zijn de belangrijkste voordelen van doorzoekbare videobeelden?

Volgens Brüll en Houben zijn de voordelen van doorzoekbare videobeelden voor een warehouseomgeving in te delen in drie categorieën: korte-, middellange- en langere termijn waarde. “Wat SiB Solutions biedt is relatief nieuw. Daarmee is het voor een groep bedrijven nog onbekend. Toch kost het niet veel moeite om bedrijven van de waarde te overtuigen, als ze openstaan voor een goede uitleg.” De meest directe winst is volgens de twee dat het mogelijk is om klachten uit te sluiten die niet zijn veroorzaakt door het warehouse. De tweede directe winst is dat je valse claims meteen kunt onderscheppen.

Donald: “Wat SiB Solutions biedt is relatief nieuw. Toch kost het niet veel moeite om bedrijven van de waarde te overtuigen, als ze openstaan voor een goede uitleg.”
Donald: “Wat SiB Solutions biedt is relatief nieuw. Toch kost het niet veel moeite om bedrijven van de waarde te overtuigen, als ze openstaan voor een goede uitleg.”

De oorzaak van fouten analyseren

De technologie zorgt er nadrukkelijk voor dat bedrijven inzicht krijgen en op basis daarvan aanpassingen kunnen doorvoeren die op de langere termijn voordeel opleveren. “Je kunt als bedrijf gaan nadenken over waarom je iets op een bepaalde manier doet. Is de warehousewerkwijze of de IT wel zo slim en handig? Op basis van feiten en logica kun je toewerken naar een soepele, foutloze logistiek.” Tussen de korte- en lange termijn verbeteringen zit nog een wereld vol met middellange termijn verbeteringen. Daar ligt de nadruk op het analyseren van de oorzaak van fouten. “Je kunt op continue basis verbeteringen doorvoeren door inzicht in feiten en data.”

Inzicht leidt tot keuzemogelijkheden

Een voorbeeld van een aanpassing die bedrijven kunnen doorvoeren na de keuze voor videotechnologie is het checken van claims. “Stel dat er een klacht komt, dan zijn er heel wat bedrijven die bij een ‘schade’ van onder de tweehonderd euro geen tijd verspillen aan zoeken en een nieuw product toesturen aan de klant. Kies je voor onze technologie, dan kost het je seconden om de claim te onderzoeken, of het nu om vijf of vijfhonderd euro gaat. Zo weet je altijd waarom je een fout maakte. Ligt de fout aan de processen of de mensen, aan de automatisering of het samenwerken van mensen en machines? Je ziet wat er misgaat en kunt processen aanpassen. Misschien leidt het ertoe dat je met minder mensen toekan, maar sowieso haal je verspilling uit de processen. Dat is pas duurzaam!”

Wat kost zo’n oplossing?

Hoe meer fouten een bedrijf kan voorkomen, des te goedkoper de investering is. “Bij een behoorlijk aantal klanten is de maandelijkse ‘fee’ voor de soft- en hardware lager dan de foutkosten. Vaak is de terugverdientijd een paar maanden: het is een eenvoudige som. Toch is en blijft het belangrijkste het achterhalen van de oorzaak van fouten. Je weet wat je doet en ziet wat beter kan.”

Dit artikel is gesponsord door SiB Solutions.